עו"ד הוצאה לפועל - מתייעצים וחוסכים

הוצאה לפועל מזונות

מחפשים שירותי עורך דין הוצאה לפועל? רוצים לדעת מה עושה עורך דין הוצאה לפועל במיקרים של הוצאה לפועל מזונות?

ברוכים הבאים לאתר כמה עולה, כאן ניתן לקרוא מדריך בנושא הוצאה לפועל מזונות, לקבל ייעוץ מקצועי, המלצות והצעות מחיר ללא התחייבות מעורכי דין הוצאה לפועל מומלצים בישראל.

מדריך הוצאה לפועל מזונות

דמי מזונות הם תשלום שעל האדם לשלם לבן משפחתו לצורך מחייתו. דמי המזונות הרווחים הם מזונות ילדים. את מזונות הילדים משלם ברוב המקרים האב (לו נקבעים הסדרי ראיה) להורה המשמורן שהוא האם.

נוסף על מזונות ילדים ישנם מזונות שמשולמים לבגיר במקרה שהוא אינו יכול לכלכל את עצמו ולבן זוג. במקרה של מזונות אשה למשל, קובעת ההלכה שהבעל מחויב לפרנס את האשה במהלך נישואיהם. חובת התשלום נקראת מזונות אשה וברוב המקרים הבעל מחויב לשלם את המזונות הללו עד למועד הגירושין. לעיתים רחוקות מחויב הגבר לשלם מזונות אשה במשך תקופה מסוימת או למשך כל חייה. יש לציין שתשלום המזונות יכול להיקבע גם לגבר.

במקרים בהם תשלום המזונות שנקבע אינו משולם, יהיה ניתן לגבות את תשלום המזונות באמצעות ההוצאה לפועל או באמצעות הביטוח הלאומי. מאמר זה יעסוק בגביית תשלום באמצעות ההוצאה לפועל.

* למרות שישנם מקרים בהם דמי המזונות משולמים לגבר, לרוב, ישולמו המזונות לאשה. בשל סיבה זו מכוון המאמר למקרים בהם תשלום המזונות צריך להינתן לאשה.


גביית מזונות דרך ההוצאה לפועל

כפי שצוין – במקרה שפסק הדין לא בוצע ודמי המזונות אינם משולמים, יכולה האשה לפנות אל הביטוח הלאומי ולדרוש את דמי המזונות שמגיעים לה. יחד עם זאת, לא תמיד זכאית האשה לקבלת התשלום מהביטוח הלאומי. לפעמים היא זכאית לתשלום חלקי בלבד.

במקרה שהאשה אינה זכאית לקבלת תשלום מזונות מהביטוח הלאומי או במקרה שהיא זכאית לקבלת תשלום חלקי בלבד, היא יכולה להגיש בקשה לגביית תשלום מזונות מההוצאה לפועל. יש לציין שהאשה יכולה לפנות אל ההוצאה לפועל גם בלי לפנות אל המוסד לביטוח לאומי לפני כן. האשה לא תצטרך להמתין בטרם תפנה אל ההוצאה לפועל מלבד מצבים בהם כלל פסק הדין תאריך לביצועו.


גביית החוב – מסלול רגיל ומסלול המזונות

הגשת הבקשה לתשלום המזונות יכולה לכלול הוצאות נוספות, כמו למשל: הוצאות הבית והוצאות על טיפולים רפואיים. האשה יכולה לפנות אל כל אחת מהלשכות של ההוצאה לפועל כאשר עליה לפנות אל המדור לפתיחת תיקים או אל המודיעין ולקבל טפסי "פתיחת תיק".

נוסף על כך, יהיה על האשה לשלם אגרה. בהמשך יהיה על האשה למלא את כל הטפסים בקפדנות. במידה שהפרטים לא ימולאו כהלכה, עלולות להתעורר בעיות בגביית התשלום. מילוי הטפסים יכלול את פרטי החייב: את הכתובת בה הוא גר ואת מספר תעודת הזהות שלו. במידה שהאשה מעוניינת בכך, היא יכולה להגיש בקשה להגדלת גובה דמי המזונות באופן אוטומטי, בצורה זו לא יהיה צורך בעדכון החוב בכל חודש.

כדי להגיש את הבקשה על האשה להחליט האם היא בוחרת המסלול רגיל או במסלול מזונות. שני המסלולים בהם יכולה האשה לבחור שונים זה מזה. ההבדל הגדול בין השניים הוא שמסלול המזונות חוסך את הצורך לבצע פעולות שונות.

במילים אחרות: אחרי שהאשה מגישה בקשה לפתיחת תיק נגד הגבר, יתבצעו כל פעולות הגבייה של החוב על ידי רשם ההוצאה לפועל. במקרה שהחייב לא משיב את החוב בתקופה שהוקצבה על ידי החוק, יחל רשם ההוצאה לפועל לנקוט בהליכה גבייה ולהטיל על החייב הגבלות שונות. ההגבלות יכולות להיות למשל: עיקול משכורת, עיקול רכב, מימוש נכס שעוקל (חוץ מדירת מגורים), הוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ, שלילת רישיון נהיגה, הגבלת הדרכון והגבלת השימוש בכרטיסי חיוב. בחלק מהמקרים, יחליט רשם ההוצאה לפועל להורות על מתן צו מאסר.

במקרה שהאשה בוחרת במסלול הגבייה הרגיל, יהיה עליה כמובן להגיש בקשה לגביית החוב להוצאה לפועל. לאחר מכן, הגבר יקבל התראה בנוגע לפתיחת התיק. להתראה יצורף שובר תשלום בגובה החוב. את האזהרה יקבל החייב בדואר רשום ויהיה עליו לאשר שהוא קיבל אותה.

ההתראה תודיע לחייב שעליו לשלם את דמי המזונות תוך 20 ימים וכי במידה שהוא לא ישלם את החוב, יוטלו עליו הגבלות. במהלך 20 הימים ממועד קבלת ההתראה, יכול החייב לשלם את החוב או לחלופין – להגיש טענת "פרעתי".

אפשרות אחרת בה יכול החייב לבחור היא להגיש בקשה לעיכוב הליכים. המטרה של הגשת בקשה לעיכוב הליכים היא לערער על פסק הדין. במקרה שהחייב שילם את החוב ישירות לאשה או לאדם אחר מטעמה, על האשה לדווח על התשלום ללשכת ההוצאה לפועל. לאחר מתן הדיווח ללשכה בה מתנהל התיק, תוכל הלשכה לסגור אותו. במקרה שהחייב שילם רק חלק מהחוב, תוכל האשה להגיש בקשה להקטנת הקרן.


התגוננות החייב

במידה שהחייב שילם את המזונות אך ננקטו נגדו הליכי הוצאה לפועל, הוא יכול להתגונן על ידי טענת "פרעתי". במידה שהחייב יתגונן על ידי טענה זו, יתקיים דיון בנושא ונטל הוכחת התשלום יוטל עליו. כדי להציג הוכחות לכך שהחייב שילם את החוב, רצוי עבורו להימנע מתשלום במזומן ללא קבלת אישור על התשלום.

חשוב לציין שברוב המקרים, לא יוכרו תשלומים שיועברו לבית הספר, תשלומים לצורך קניית בגדים ותשלומים נוספים בתור תשלומי מזונות ילדים. התשלומים הללו כן יוכרו אם נקבע בפסק הדין או בהסכם הגירושין שהחייב יכול לשלם את החוב לצדדים שלישיים.

כמו כן, החייב לא יכול לבקש בקשות שונות, ביניהן: בקשה לקבלת צו תשלומים, בקשה להכרה כחייב מוגבל באמצעים, בקשה לעיכוב מועד התשלום על ידי בקשה לביצוע חקירת יכולת ובקשה לאיחוד תיקים.


הגשת ערעור לרשם ההוצאה לפועל

במידה שהחייב מעוניין להגיש ערעור על החלטותיו של רשם ההוצאה לפועל, עליו להפנות את הערעורים אל בית המשפט לענייני משפחה. אם החייב מחליט להגיש ערעורים, רצוי עבורו לפנות אל עורך דין שמתמחה בהליכי הוצאה לפועל. יש לציין שרצוי גם עבור הצד השני – האשה, לפנות לעורך דין שמתמחה בהוצאה לפועל כדי לקבל את התשלומים.

מחירון עורך דין הוצאה לפועל