עו"ד הוצאה לפועל - מתייעצים וחוסכים

עיקול

מחפשים שירותי עורך דין הוצאה לפועל? רוצים לדעת מה עושה עורך דין הוצאה לפועל במיקרים של עיקול?

ברוכים הבאים לאתר כמה עולה, כאן ניתן לקרוא מדריך בנושא עיקול, לקבל ייעוץ מקצועי, המלצות והצעות מחיר ללא התחייבות מעורכי דין הוצאה לפועל מומלצים בישראל.

מה זה עיקול?

עיקול הוא מצב בו מוחרם רכושו של אדם. לרוב, יוחרם הרכוש על ידי האדם שהלווה לחייב או על ידי אדם שהוסמך על ידי המלווה. ברוב המקרים יתבצע העיקול במקרים הבאים:

• הלווה לא עמד בתנאי ההחזר של ההלוואה והנכס שעוקל שועבד, היווה ביטחון לפירעון או שימש כערבון לפירעון.

• האדם קיבל שירות או מוצר לאחר חתימה על הסכם או לאחר הסכמה אך לא שילם את התמורה שנקבעה בהסכם.

• השלטון החליט בידיעתו של בעל הנכס או ללא ידיעתו של בעל הנכס שעליו לשלם או להעביר את הנכס לידי השלטון.

במקרים רבים על המלווה לבצע הליך חוקי במטרה לקבל צו עיקול נכס. ברוב המקרים, ניתן צו העיקול על ידי בית המשפט ומפוקח על ידי ההוצאה לפועל. כמו כן, יכולות הרשויות השונות להוציא צווי עיקול נגד חייבים. הרשויות יכולות להטיל את צווי העיקול השונים גם בלי לקבל צו עיקול מבית המשפט.

לאחר שהוצא צו עיקול הוא נמסר לחייב. בהמשך, פרטי הרכוש נרשמים ומסומנים והחייב יכול להשיב את החוב תוך תקופה מסוימת. במקרה שהחייב לא השיב את החוב, הרכוש מוחרם ועובר לנושה.


עיקול חשבון בנק ללא התראה – האם זה אפשרי? מה קובע החוק?

יש לציין שלפעמים לא תינתן לחייב התראה. במקרה שייתכן שהחייב יבריח נכסים, ניתן לבצע עיקול בלי לעדכן את החייב. אחת השאלות שעולה בחלק מהמקרים היא "האם ניתן לבצע עיקול חשבון בנק ללא התראה"? התשובה היא שהדבר תלוי במקרה.

באופן עקרוני אסור לבצע עיקול חשבון בנק בלי להודיע על כך מראש לחייב, אך במקרים מסוימים וכפי שצוין - תוכל ההוצאה לפועל להורות לרשם לפעול בהתאם לשיקול דעתו. אם הרשם סבור שהחייב עשוי להבריח נכסים, הוא יבצע את העיקול ללא התראה מוקדמת.

יחד עם זאת, כבר קרו מקרים בהם בית המשפט פסק כי עיקול חשבון בנק הוצאה לפועל ללא התראה מוקדמת הינו "לשון הרע" משום שפעולה זו פגעה בשמו הטוב של החייב. בשל הפגיעה בשמו הטוב, פסק בית המשפט על מתן פיצויים לחייב. במקרה של חוב לרשות, חייבת הרשות ליידע את החייב על החוב לפני שהיא מתחילה לנקוט בהליכים כנגדו.


סוגי הרכוש המעוקל – איך מתבצע העיקול?

ביצוע העיקול תלוי ברכוש המעוקל. ברוב המקרים יתבצע עיקול חשבון בנק בשל חובות לעירייה או בשל חובות לגורם מסחרי. עיקול חשבון בנק ביטוח לאומי יכול להתבצע עקב חובות לביטוח לאומי. עיקול מטלטלין, כספים מחשבון הבנק, כמו למשל: חסכונות, חשבון עובר ושב, ניירות ערך והשקעות ונכסי נדל"ן, יכול להתבצע על ידי לשכת ההוצאה לפועל.

להלן סוגים שונים של רכוש ואופן עיקולם:

• עיקול מטלטלין – עיקול מטלטלין יכול לכלול למשל: שטיחים יקרים, רהיטים שונים, תכשיטים ומוצרי חשמל. במקרה זה יתבצע העיקול על ידי הרשות לאכיפה וגבייה. העיקול יכול להתבצע בדירה, במחסן או במשרד של החייב. (איפה שהמטלטלין נמצאים).

• עיקול נכסים פיננסיים – עיקול נכסים פיננסיים, כמו למשל: ניירות ערך, חשבון מעוקל, תכניות חיסכון וכספים מתבצע על ידי הודעה לבנקים או לגורמים להם יש להשיב את החוב. במקרה של עיקול משכורת, תועבר המשכורת העתידית לנושה (במידה שיש לחייב יתרת זכות בחשבון).

• צד ג' – עיקול כספים שניתנים לחייב מצד ג'. עיקול צ ג' יכול להיות למשל: עיקול משכורת. יש לציין כי לפי חוק הגנת השכר, יש להותיר לעובד סכום בשווי של גמלה שניתנת בהתאם לחוק הבטחת הכנסה. המטרה של החוק היא לאפשר לעובד ולבני משפחתו להתקיים. חשוב לדעת שההגנה לא חלה על תשלום מזונות. העיקול מתבצע על ידי מתן הודעה לצד ג' שצריך להעביר את הכספים אל ההוצאה לפועל.

• נכסים רשומים - עיקול נכס, עיקול רכב או עיקול מגרש מתבצע על ידי רשימת אזהרה בגוף שאחראי על הנכסים המעוקלים. הגוף האחראי יכול להיות למשל משרד הרישוי.

 

הסרת עיקול

לצד הטלת העיקולים השונים, יש לחייבים זכויות מסוימות בהליכים. באופן כללי ניתן לומר שהסדרת התשלומים תתבסס על מצבו הכלכלי של החייב. במידה שהחייב מסוגל להשיב את החוב, יוטב לו אם ישיב את החוב לנושים לפני שיפתח נגדו תיק בהוצאה לפועל. רצוי להגיע להסדר חוב עם הנושים או להשיב את החובות במהירות, בטרם יוטל העיקול.

חשוב להזכיר שלאחר קבלת ההודעה על העיקול, יוכל החייב להשיב את החוב תוך 20 ימים. גם אם החייב לא מסוגל להשיב את החוב בזמן זה, רצוי עבורו לפעול.

כמו כן, החייב יכול לפנות אל ההוצאה לפועל ולהגיש בקשה להסרת עיקול. במקרה שהחייב יגיש בקשה עבור ביטול עיקול בהוצאה לפועל, יהיה עליו להציג נימוקים שונים שמטרתם לגרום לגביית החוב בדרכים אחרות.

פעמים רבות, יטען החייב בבקשה שהנושה נהג בחוסר תום לב, בחוסר מידתיות או שהנושה השתמש בהליכי ההוצאה לפועל באופן שאינו תקין. נוסף על כך, על החייב לטעון שביטול העיקול לא יזיק לנושה בצורה משמעותית ולהסביר מדוע הוא כה מתנגד לעיקול.

כדי שהבקשה תהיה מפורטת, עניינית ומדויקת, רצוי מאוד לפנות אל עור דין שמתמחה בהוצאה לפועל. עורך דין שמתמחה בתחום יסייע לחייב לנסח בקשה לביטול עיקול בצורה מוצלחת ולהגדיל את הסיכויים לכך שהבקשה תתקבל. לאחר הגשת הבקשה, תשלח ההוצאה לפועל העתק לנושה והוא יוכל להגיב.

דרך אחרת לביטול העיקול יכולה להתבצע באמצעות פשיטת רגל. יש לציין שברוב צווי הכינוס החדשים, מבוטלים העיקולים באופן אוטומטי, על כן, לא צריך החייב להגיש בקשה נוספת.

 

בדיקת עיקולים

בדיקת חשבון מעוקל, בדיקת עיקול רכב ובדיקת עיקולים אחרים

במקרה שמופיע עיקול מכל סוג שהוא ולא ידוע מי הטיל אותו, חשוב לבדוק מיהו הגורם המעקל. כדי לבדוק מי גרם לעיקול יש לפנות אל הגורם שהודיע על קיומו של העיקול ולבקש פרטים שונים. חשוב לבקש גם את המספר של התיק שבגללו בוצע העיקול.

במקרה של בדיקת עיקולים בבנק יש להתעקש ולדרוש את הפרטים של העיקול. במקרים רבים הבנקים לא ששים לספק מידע אודות הגורם המעקל, אך למרות זאת יש לדרוש לדעת באיזה סכום מדובר, מי הגורם לעיקול, מהי הלשכה ומהו המספר של התיק.


על עיקולים וצדק

עיקולים הם הדרך האחרונה של הנושים להשיב את החוב. מכיוון שמדובר על השבת חוב, הרי שהעיקול הוא פעולה שמטרתה להשיג צדק. נושים שניסו להשיב את החוב בדרכים שונות ולא הצליחו, יכולים להשיב את הסדר על כנו באמצעות העיקולים.

לצד דברים אלו, ישנן לא מעט ביקורות על האופן בו מתבצעים העיקולים. פעמים רבות פוגעים העיקולים לא רק במצבם הכלכלי של החייב ובני משפחתו, אלא גם בנפשם. נוסף על כך, מופנית הביקורת אל בתי המשפט. המבקרים טוענים שבתי המשפט מוציאים צווי עיקול מהר מדי כאשר ניתן לפתור את סוגיות החובות בדרכים אחרות. חלק מהמבקרים סבורים שהעיקולים פוגעים במצבו הכלכלי של החייב בצורה כה משמעותית, עד כי הוא לא יכול להשיב את החוב.


ביטול עיקול חשבון בנק וביטול עיקולים אחרים

מדוע כה חשוב לפנות אל עורך דין הוצאה לפועל?

במקרה שהוטל על חייב צו עיקול או במקרה שניתנה לחייב התראה בנוגע לעיקול, רצוי עבורו לפעול בהקדם – אם על ידי השבת החוב עד המועד הקבוע בחוק או בדרכים אחרות.

בכל מקרה שהוא, רצוי עבור החייב לפנות אל עורך דין שמתמחה בהוצאה לפועל. עורך דין שמתמחה בתחום וסייע למגוון חייבים לבצע שחרור עיקול חשבון בנק, לבצע ביטול עיקול משכורת, לבטל עיקול נכס רשום או לבטל כל סוג אחר של עיקול, יאפשר לחייב להשיב את החוב באופן בו הוא יוכל לעמוד בהחזרים ולשמור על איכות חייו ועל כבודו.

מנגד – רצוי גם עבור הנושה לפנות אל עורך דין הוצאה לפועל ולקבל ייעוץ מקצועי. בצורה זו יוכל הנושה להגדיל את הסיכויים להשבת החוב.

מחירון עורך דין הוצאה לפועל