עו"ד הוצאה לפועל - מתייעצים וחוסכים

חשבון מוגבל בבנק

מחפשים שירותי עורך דין הוצאה לפועל? רוצים לדעת מה עושה עורך דין הוצאה לפועל במיקרים של חשבון מוגבל בבנק?

ברוכים הבאים לאתר כמה עולה, כאן ניתן לקרוא מדריך בנושא חשבון מוגבל בבנק, לקבל ייעוץ מקצועי, המלצות והצעות מחיר ללא התחייבות מעורכי דין הוצאה לפועל מומלצים בישראל.

חשבונות מוגבלים

לפי "חוק שיקים ללא כיסוי", יוגבל חשבון הבנק של בעל החשבון במקרה שסורבו לו עשרה שיקים ומעלה במשך שנה שלמה ובמידה שחלפו 15 ימים לפחות בין סירוב ראשון לאחרון.

במקרה של חשבון מוגבל, תמשך ההגבלה במשך שנה אחת מהיום בו החשבון נכנס להגדרה של חשבון מוגבל.

המטרה של "חוק שיקים ללא כיסוי" היא לחזק את האמינות של השיקים. באמצעות החוק ניתן לשפר את מוסר התשלומים של האוכלוסייה ולייצר הרתעה מפני משיכה של שיקים ללא כיסוי. כדי לשמור על החוק, נקבעו סנקציות שונות שניתן להטיל על בעלי חשבונות שמשכו שיקים ללא כיסוי.

ניתן להבין שמצבו של בעל חשבון שהוגבל אינו מזהיר, וכאן עולה השאלה "מה ניתן לעשות במקרה של חשבון מוגבל?" בהמשך המאמר ננסה לענות על שאלה זו.


לקוח מוגבל בבנק – מהן המגבלות שחלות עליו?

לקוח מוגבל נמצא במצב בו הוא לא יכול לבצע פעולות מסוימות בחשבון הבנק. בשלב זה, נעצרת הפעילות הבנקאית כאשר הבנק לא מכבד את החיובים ומשיב אותם. במצב זה, לא יכול בעל החשבון לשלם בשיקים אך הוא יכול לבצע פעולות אחרות בחשבונו.

בין הפעולות שיוכל הלקוח המוגבל לבצע ניתן לכלול למשל: שימוש בהוראות קבע ושימוש בכרטיסי אשראי. כמו כן, יוכל בעל החשבון לפתוח חשבון בנק נוסף, אך הדבר מותנה בכך שהחשבון לא יכלול את האפשרות לשלם בשיקים ושאין מניעה מסוג אחר לפתיחת החשבון. נוסף על כך, לא יוכל הלקוח המוגבל להיות מיפה כוח או מורשה חתימה בחשבונות בהם מופקדים שיקים.

 

תמרור עצור לבעל החשבון - מחויבותו של הבנק ליידע את בעל החשבון

הגבלת החשבון אינה מתבצעת לפתע וללא יידוע בעל החשבון מבעוד מועד. במקרה שחזרו חמישה שיקים מחשבונו של בעל החשבון, חייב הבנק ליידע את בעל החשבון.

במצבים בהם הבנק לא יידע את הלקוח, עשויה הכנסתם של חלק מהשיקים שלא כוסו להתבטל. בצורה זו ניתן למנוע פגיעה בזכותו של בעל החשבון. המטרה של היידוע היא לגרום לבעל החשבון לנהוג ביתר זהירות בהמשך. ככלל, רצוי עבור בעל החשבון שלא למשוך יותר שיקים מאותו חשבון. פעמים רבות, לא יכול בעל החשבון להימנע ממשיכת שיקים נוספים מאותו החשבון משום שזהו החשבון היחיד שנמצא ברשותו או מכיוון שהוא כבר מסר מספר שייקים דחויים לאנשים אחרים.


מספר שותפים לאותו חשבון בנק

במקרה שמדובר על חשבון בנק ששייך למספר שותפים ואחד מבעלי החשבון מסר שיקים ללא כיסוי וגרם לכך שהחשבון הוגבל, יוגדרו גם שאר השותפים בתור לקוחות מוגבלים. יש לציין שהסנקציה לא חלה על אדם שרק מורשה חתימה בחשבון ולא שותף בו. כמו כן, הסנקציה לא חלה על אדם שמורשה חתימה בחשבון וחתום על השיקים שחזרו. מכיוון שכך קובע החוק, חשוב שלא לנהוג בפזיזות ולשקול היטב למי נותנים ייפוי כוח בחשבון הבנק.

במקרה שמעוניינים לבדוק האם החשבון הוגבל, ניתן לעשות זאת דרך בדיקה באתר בנק ישראל.  הקלדת הביטוי: "בנק ישראל חשבון מוגבל" במנוע החיפוש, תוביל אל התוצאה הרצויה ותאפשר ביצוע בדיקת חשבונות מוגבלים.


חשבון מוגבל חמור

במקרה שהוגבל חשבונו של אדם והוא המשיך למשוך שיקים בלי כיסוי לפני שעברו שלוש שנים מסיומה של תקופת ההגבלה, עשוי אותו אדם לענות להגדרה של: "לקוח מוגבל חמור".

הגבלת החשבון יכולה לחול גם על בעל חשבון שמשך שיקים בלי כיסוי מחשבון אחר לפני שתמה תקופת ההגבלה. משך הזמן בו יוגבל חשבון בנק מוגבל חמור הינו שנתיים. במהלך אותה תקופה הופכים כל חשבונותיו של הלקוח לחשבונות מוגבלים.

במידה שבעל החשבון המוגבל חמור שותף עם אנשים אחרים בחשבונות נוספים, תחול ההגבלה גם על החשבונות הנוספים וגם על חשבונות בהם הוא מיופה כוח. יהיה ניתן לבטל הגבלה חמורה על ידי ביטול ייפוי הכוח.


לקוח מוגבל מיוחד

לקוח מוגבל מיוחד הוא סוג אחר של לקוח מוגבל בבנק. מקרה זה שונה ממצבים של לקוח מוגבל חמור או לקוח מוגבל בהם הסנקציות מוטלות על חשבון מסוים או על בעל חשבון הבנק. במקרה שמדובר על לקוח מוגבל מיוחד, יהיה מטיל הסנקציות רשם ההוצאה לפועל. הסנקציות שיוטלו על חשבון מוגבל מיוחד דומות לסנקציות שיוטלו על חשבון מוגבל חמור.

במצב של חשבון מוגבל מיוחד, לא יוכל בעל החשבון למשוך שיקים או לפתוח חשבון בנק בישראל. כמו כן, יכול רשם ההוצאה לפועל למנוע מהחייב לצאת מהארץ, למנוע ממנו לקבל, להחזיק או לחדש רישיון נהיגה, למנוע ממנו להשתמש בכרטיסי חיוב שונים, למנוע ממנו לייסד תאגיד ולהטיל עליו סנקציות נוספות.


רשם ההוצאה לפועל יכול להטיל סנקציות ב-3 מקרים:

1. במקרה שבעל החשבון המוגבל לא סיפק הסברים לאי התשלום וצבר מעל 500 שקלים בהוצאה לפועל. (במצב זה יוגדר החייב באופן הבא: "בעל יכולת המשתמט מתשלום החוב").

2. במקרה שמדובר על דמי מזונות שיש לשלם להורה, לילד או לבן/ בת הזוג של החייב. זאת למעט דמי מזונות שמשלם הביטוח הלאומי.

3. החייב מסוגל לשלם את החוב אך הוא מתחמק מהתשלום. את הסנקציה ניתן להפעיל במידה שאחד מהתנאים הבאים מתקיים:

א. החייב קיבל אזהרה בנוגע לכך שיש לו חוב של 500 שקלים ומעלה וחלפה שנה ממתן האזהרה.

ב. יש לחייב חוב של 2,500 שקלים ומעלה וחלפה חצי שנה מהמועד בו ניתנה האזהרה.

 

"בעל יכולת המשתמט מתשלום החוב" – באילו מצבים יוגדר החייב בצורה זו?

החייב מוגדר כ" בעל יכולת המשתמט מתשלום החוב" במצבים הבאים:

א. בעל החשבון המוגבל לא שילם את חובו למרות מתן האזהרה. החייב לא הגיש בקשה עבור צו תשלומים ולא הציג הסברים לרשם ההוצאה לפועל.

ב. בעל החשבון המוגבל לא סיפק מידע שנחוץ לבחינת יכולת הפירעון. נוסף על כך, החייב לא הציג הסברים ולא הוכיח את מידת יכולתו לפרוע את חובו.

ג. החייב קיבל זימון לצורך בירור אך לא הגיע לבירור.

ד. החייב טוען שהוא לא יכול להחזיר את החוב באופן שנקבע. יחד עם זאת, הוא לא הגיע לחקירת יכולת.

ה. החייב לא הגיש את המסמכים שיש להגיש במהלך חקירת יכולת.

ו. החייב הגיע לבירור אך לא הסכים לחתום על ויתור סודיות. כמו כן, לא הסכים החייב להציג מסמכים רלוונטיים, למסור מידע או להצהיר על יכולתו ולא סיפק הסבר להתנהגותו.

ז. החייב לא ציית להחלטה של רשם ההוצאה לפועל לאחר הבירור.


ביטול הגבלות על חשבון הבנק

ביטול הגבלה בבנק ישראל או בבנק אחר יכול להתבצע בשתי דרכים: הדרך הראשונה היא להציג סיבות מוצדקות וחזקות לביטול ההגבלות ולדרוש מהבנק לתקן את הטעות שגרמה להטלת ההגבלה. כמו כן, ניתן לערער על ההגבלה בבית המשפט.

דרך אחרת היא לחכות עד שתקופת ההגבלה תחלוף. חשוב לדעת שהבנק יכול לבטל את הגבלת החשבון בטרם כניסתה לתוקף. בשל סיבה זו, רצוי לפנות אל הבנק באופן מידי כבר בתקופה בה החשבון מועמד להגבלה (תקופה בת 15 ימים) ולדרוש מהבנק לתקן את הטעות שבוצעה ולהסיר את ההגבלה.

במקרה שמדובר על בעל עסק שהפך למוגבל, עשויה הפעולה המהירה למנוע כתם עסקי. כתם עסקי עשוי למנוע מבעל העסק לצור שיתופי פעולה עם עסקים אחרים בעתיד. מעבר לזאת, עשויים הבנקים שלא להעניק לאותו הלקוח אשראי במידה שהוא היה מוגבל בעברו.


חשיבות הפנייה אל עורך דין שמתמחה בדיני בנקאות

במצב של חוב לבנק, חלה פגיעה בכל איכות החיים של החייב ושל בני משפחתו. במידה שמדובר על בעל עסק – עשויים גם עסקיו להיפגע.

כדי להתמודד עם הסיטואציה הבעייתית ולשוב לשגרה המבורכת, חשוב לפנות אל עורך דין שמתמחה בדיני בנקאות. עורך דין שמתמחה בתחום וסייע לבעלי חשבונות מוגבלים רבים להתמודד עם המצב, יוכל לעזור ללקוח לעמוד מול הטענות של הבנק ולבטל את ההגבלות.