עו"ד הוצאה לפועל - מתייעצים וחוסכים

חייב מוגבל באמצעים

מחפשים שירותי עורך דין הוצאה לפועל? רוצים לדעת מה עושה עורך דין הוצאה לפועל במיקרים של חייב מוגבל באמצעים?

ברוכים הבאים לאתר כמה עולה, כאן ניתן לקרוא מדריך בנושא חייב מוגבל באמצעים, לקבל ייעוץ מקצועי, המלצות והצעות מחיר ללא התחייבות מעורכי דין הוצאה לפועל מומלצים בישראל.

מדריך חייב מוגבל באמצעים

חייב שלא יכול לשלם את חובותיו ועומד בתנאים הקבועים בחוק, יכול לפנות להליך משפטי מסוים בהוצאה לפועל, במסגרת הליך זה, יוגדר החייב כחייב מוגבל באמצעים כאשר החייב יוכל גם לאחד את התיקים שנפתחו כנגדו.

מאמר זה יעסוק בנושאים שונים ומגוונים שכרוכים במצב בו החייב מוגדר כחייב מוגבל באמצעים.


היתרונות של ההכרזה על חייב מוגבל באמצעים

להכרזה של חייב כמוגבל באמצעים יש יתרונות רבים, ראשית - במקרה שנפתחו נגד חייב שהוגדר כמוגבל באמצעים הרבה תיקים, יאוחדו התיקים של החייב. שנית, יופחתו מחובותיו 3%.

יתרון שלישי של הכרזת החייב כמוגבל באמצעים הוא שכל המאבקים בינו ובין הנושים פוסקים. הסיבה להפסקת המאבקים היא שכל התיקים שנפתחו נגד החייב אוחדו. במקרה שהתווסף לחייב תיק נוסף לאחר המועד בו הוא הוכרז מוגבל באמצעים, יתווסף התיק הנוסף לצו האיחוד.

יתרון רביעי של הגדרת החייב כחייב מוגבל באמצעים הוא שמצב זה החייב יכול לשלם את התשלום החודשי בהתאם ליכולתו הכלכלית ולא לפי גובה החוב. יכולתו הכלכלית של החייב תקבע על ידי ראש ההוצאה לפועל.

יתרון חמישי הוא החיסכון הכספי, הסיכונים והבושה שכרוכים בתהליך של פשיטת רגל. יתרון נוסף הוא שייתכן שהנושים יתייאשו מהניסיון להשיב את החוב, במצב זה יהיה ניתן לנהל עמם משא ומתן ולהגיע לפשרה - מכאן שהחייב יוכל לשלם סכום כספי שנמוך בצורה ניכרת מהחוב המקורי.


החסרונות של ההכרזה על חייב מוגבל באמצעים

ישנם מספר חסרונות להכרזה על החייב כמוגבל באמצעים. החיסרון הראשון הוא שההגבלות שיוטלו על החייב (על ההגבלות שמוטלות על חייב מוגבל באמצעים יוסבר בהמשך), עשויות להקשות עליו לפתוח עסק חדש בעתיד.

כמו כן, עשוי החייב להיתקל בקשיים בעת יציאה לחופשה ולהיתקל בקשיים בניהול חשבון בנק. יש לציין שבמקרים מיוחדים, יכולות כל ההגבלות או חלקן להתבטל על ידי ראש ההוצאה לפועל.

חיסרון נוסף של הגדרתו של חייב כחייב מוגבל באמצעים הוא שלא בדומה למצב של פשיטת רגל, חייב מוגבל באמצעים נמצא בסטטוס זה גם בעתיד. במידה שחייב מוגבל באמצעים לא יסדיר את כל החובות, התיקים שנפתחו נגדו יישארו פתוחים.

במצב זה יהיה על החייב לשלם לנושים בכל חודש. יחד עם זאת וכפי שצוין - המציאות מוכיחה שברוב המקרים הנושים מתייאשים תוך זמן קצר ולא מנסים יותר להמשיך להשיב את החוב. לאחר שהנושים מתייאשים ובמידה שהם לא מגיעים לפשרה עם החייב, יכול החייב לפנות אל עורך דין שמתמחה בתחום ולסגור את נושא החובות, כל זאת, לא במחיר גבוה.

 

באילו מקרים רשאי רשם ההוצאה לפועל להכריז כי החייב מוגבל באמצעים?

רשם ההוצאה לפועל יכול להכריז כי החייב מוגבל באמצעים במקרה שהחייב ביקש לפרוס את החוב למשך התקופות הבאות:

1. שנתיים – במקרה שהחוב אינו גבוה מ-20,000 שקלים והחייב מבקש לפרוס אותו על פני תקופה של שנתיים, יוכל רשם ההוצאה לפועל להכריז על החייב כמוגבל באמצעים.

2. 3 שנים – במקרה שהחוב גבוה מ- 20,000 שקלים ונמוך מ- 100,000 שקלים והחייב מבקש לפרוס אותו על פני תקופה 3 שנים, יוכל רשם ההוצאה לפועל להכריז על החייב כמוגבל באמצעים.

3. 4 שנים – במקרה שהחוב גבוה מ-100,000 שקלים והחייב מבקש לפרוס אותו על פני תקופה של 4 שנים, יוכל רשם ההוצאה לפועל להכריז על החייב כמוגבל באמצעים.

*יש לציין שהחוב כולל את הריבית ואת הפרשי ההצמדה שהצטברו עד לזמן ההכרזה על החייב כמוגבל באמצעים.

במקרה שהחייב לא הוסיף לבקשתו כתב ויתור והצהרה על סודיות, לא יקבל רשם ההוצאה לפועל את הבקשה. במידה שהחייב הוכרז כמוגבל באמצעים, תימסר הודעה על ההכרזה לזוכה.


מהן ההגבלות שחלות על חייב מוגבל באמצעים?

במקרה שרשם ההוצאה לפועל הכריז שהחייב מוגבל באמצעים, יינתן לחייב צו תשלומים בהתאם לבקשתו. צו התשלומים שמכונה בשם: "צו ביניים" ימשך עד למועד בו תיבדק יכולתו של החייב. במהלך התקופה בה חל צו הביניים, רשאי רשם ההוצאה לפועל להטיל על החייב הגבלות שונות שמטרתן להבטיח שהחוב של החייב יוחזר. מטרה נוספת של ההגבלות היא למנוע מהחייב לייצר חובות נוספים.

בין ההגבלות שרשאי רשם ההוצאה לפועל להטיל על החייב כלולות ההגבלות הבאות:

צו עיכוב יציאה מהארץ

הצבת החייב תחת ההגדרה של: "לקוח מוגבל מאוד"

הגבלת החייב מביצוע שימוש בכרטיס חיוב

הגבלת החייב מייסוד תאגיד. כמו כן, לא יוכל החייב להיות בעל עניין בתאגיד בשום צורה שהיא כל עוד הדבר לא אושר על ידי רשם ההוצאה לפועל מבעוד מועד.

 

רישום החייב כמוגבל באמצעים

לאחר הכרזתו של החייב כמוגבל באמצעים, יורה רשם ההוצאה לפועל על רישומו במרשם החייבים המוגבלים באמצעים. במרשם זה ניתן לבצע גם בדיקת מוגבל באמצעים, שכן המרשם פתוח בפני הציבור.

רישום החייב במרשם החייבים המוגבלים באמצעים יכלול את שמו של החייב, תעודת הזהות, מענו ועיסוקו. כמו כן, ירשם במרשם התאריך בו הוכרז החייב כמוגבל באמצעים, גובה החוב של החייב ומספר תיק ההוצאה לפועל בו ניתנה ההכרזה.

לאחר שהחייב ישלם את החוב, במקרה שהכרזתו כחייב מוגבל באמצעים בוטלה או במקרה שרשם ההוצאה לפועל החליט לבטל את הגדרתו כחייב מוגבל באמצעים במועד מוקדם יותר, בטרם שילם החייב את החוב, יימחק רישום החייב מהמרשם.

*כל אזרח או עורך דין יכול לבדוק האם אדם מסוים הוגדר כמוגבל באמצעים. להלן קישור לאתר של רשות האכיפה והגביה: WWW.ECA.GOV.IL. כדי לקבל את המידע יש לגשת לשאילתא שבאתר ולהקליד את תעודת הזהות של האדם אותו מעוניינים לבדוק. נוסף על כך, על הבודק לציין את שמו הפרטי, שם משפחתו, כתובת הדואר האלקטרוני ותעודת הזהות שלו. ניתן להגיש את השאילתא גם בלשכות ההוצאה לפועל.


בדיקת יכולתו של חייב מוגבל באמצעים ומתן צו תשלומים סופי

במקרה שניתן לחייב צו ביניים, יבחן רשם ההוצאה לפועל את יכולתו של החייב. במהלך הבדיקה יבחן רשם ההוצאה לפועל את הבקשה, המסמכים ומידע נוסף.

במידה שהזוכה ביקש לערוך חקירת יכולת פומבית, יוכל רשם ההוצאה לפועל לאפשר לו לטעון את טענותיו בכתב. לאחר הבדיקה שערך רשם ההוצאה לפועל, יינתן צו התשלומים.

כפי שצוין – צו התשלומים יקבע בהתאם ליכולתו של החייב. לפי הצו ייקבע האם החייב מוגבל באמצעים, ומכאן - לא יכול לשלם את החוב בתקופה הקבועה בחוק או האם החייב אינו מוגבל באמצעים, ומכאן – יכול לשלם את החוב בהתאם לחוק.

 

הסרת ההגבלות שהוטלו על חייב מוגבל באמצעים וביטול הכרזתו כחייב מוגבל באמצעים

ההגבלות שנקבעו בעת ההכרזה על החייב כמוגבל באמצעים עשויות להשתנות. במידה שרשם ההוצאה לפועל מחליט להסיר את ההגבלות מהחייב (את אותן הגבלות שהוטלו בצו הביניים), הוא יוכל לעשות זאת. רשם ההוצאה לפועל יכול להסיר את כל ההגבלות, את חלקן או להוסיף הגבלות. כמו כן, רשאי רשם ההוצאה לפועל לבטל את ההכרזה של החייב כמוגבל באמצעים מיוזמתו או לאחר בקשה. הרשם יכול להחליט לבטל את ההכרזה גם במקרים בהם הגיעו הזוכה והחייב להסכם או במקרה של פירעון החוב.


פניה אל עורך דין שמתמחה בתחום הוצאה לפועל

הכרזה של חייב כ"חייב מוגבל באמצעים" דורשת מהחייב לעבור תהליך קשה. במידה שהחייב מעוניין להקל על התהליך ולאפשר לעצמו להשיב את החוב תוך כדי שמירה על רמת החיים, רצוי עבורו לפנות אל עורך דין שמתמחה בתחום הוצאה לפועל.

עורך דין מנוסה שמתמחה בהוצאה לפועל ובתהליכים הכרוכים בהכרזה של חייב כמוגבל באמצעים, יכיר את ההליך והבירוקרטיה בצורה עמוקה ויידע אילו מסמכים להגיש. כמו כן, יוכל עורך הדין להמליץ לחייב על דרכי הפעולה האפשריות עבורו.

עורך דין הוצאה לפועל יסייע לחייב להגיע להסדר שבאמצעותו הוא יוכל להחזיר החוב, לשמור על כבודו ולפתוח דף חדש. יש לציין שרצוי גם עבור הנושים לפנות אל עורך דין הוצאה לפועל לצורך קבלת ייעוץ מקצועי ומציאת הדרך להשיב את החוב.