עו"ד הוצאה לפועל - מתייעצים וחוסכים

הקפאת הליכים

מחפשים שירותי עורך דין הוצאה לפועל? רוצים לדעת מה עושה עורך דין הוצאה לפועל במיקרים של הקפאת הליכים?

ברוכים הבאים לאתר כמה עולה, כאן ניתן לקרוא מדריך בנושא הקפאת הליכים, לקבל ייעוץ מקצועי, המלצות והצעות מחיר ללא התחייבות מעורכי דין הוצאה לפועל מומלצים בישראל.

מדריך הקפאת הליכים

במצב בו אדם פרטי או עצמאי (בעל עסק או חברה) צבר חובות ואינו יכולה לשלם אותם לעובדים, לבנקים, לספקים ולגורמים נוספים עמם הוא עובד, הוא יכול לנקוט במספר הליכים שמטרתם לאפשר לו לצאת מהמשבר הכלכלי אליו הוא נקלע.

אחת הדרכים להיחלצות מהמשבר הכלכלי יכולה להתבצע על ידי הזרמה של הון. כדי להזרים הון לעסק, על בעל העסק לגייס שותף חדש, להתמזג עם עסק אחר או עם חברה אחרת או למכור חלק מהנכסים בהם הוא מחזיק ולצמצם את כוח האדם וההוצאות. כמו כן, יכול בעל העסק למכור את העסק.

במקרים בהם מדובר על חברות או בעלי עסקים שחייבים כספים למעט גורמים, ניתן לנסות להגיע להסדר עם הנושים ולהימנע מהגעה אל בית המשפט.

במידה שבעלי העסקים מצליחים להגיע להסדר, נפרסים התשלומים עד להחזרת החוב לנושים. בעלי עסקים אחרים שנמצאות במשבר כלכלי מתחילים להתכונן לקראת הליכים בבית המשפט. כדי להתכונן כראוי, מרכזים בעלי העסקים את המידע הכלכלי הרלוונטי ומכינים את עצמם לדיון משפטי. כלי משפטי מרכזי שמאפשר לעסקים להשתקם יכול להתממש על ידי הגשת בקשה לקבלת צו הקפאת הליכים.


צו הקפאת הליכים – מה זה אומר?

במידה שבית המשפט מאשר את הבקשה של האדם, העסק או החברה ונותן צו הקפאת הליכים לאחר שהחייב הוגדר כפושט רגל ולאחר שניתן צו כינוס, יעצרו כל ההליכים שהופעלו כנגדו על ידי ההוצאה לפועל בשל בקשתם של הנושים.
בזמן זה יקבלו התובעים מכתבים מבתי המשפט ויבושרו על כך שתביעותיהם נדחו מכיוון שהחייב קיבל צו כינוס.

בזמן זה, ההליכים שמטרתם לממש את נכסיו של החייב ימשיכו את התהליך תחת פיקוח הנאמן, בית המשפט המחוזי וכונס הנכסים הרשמי. בהמשך יכונסו כל הנושים על ידי כונס הנכסים הרשמי לצורך אסיפת נושים. אסיפת הנושים תעסוק בחוב ובדרכים האפשריות להסדרתו. עם סיום האסיפה יעברו המסקנות אליהם הגיעו הנושים וכונס הנכסים הרשמי אל בית המשפט. בדיון שיבוא לאחר מכן, יכריז השופט שהחייב פושט רגל.

לאחר קבלת אישור להסדר בין החייב ובין הנושים, יהיה ההסדר תקף לגבי כל הנושים גם אם חלקם לא הסכימו לו. ההסדר שאושר יהיה ההסדר היחיד שיאפשר לנושים לקבל את הכספים וקבלת הסכומים תתבצע בהתאם לדרך שנקבעה בו.

בהמשך, ישיב החייב את החוב ובהדרגה יחזיר לעצמו את השליטה. עם חלוף הזמן ובמידה שהדברים יתנהלו בהתאם להסדר, יוכל בעל העסק לשוב להתנהלות העסקית.

במידה שמדובר על חברה בערבון מוגבל, היא לא תהיה זכאית להיקרא כפושטת רגל. במקרה זה, תוכל החברה לפנות להליך הבראה או להתפרק ולקבל צו הקפאת הליכים.

באמצעות הקפאת הליכים יוכל האדם או העצמאי למנוע מהנושים לנקוט בהליכים שיקשו עליו ולבחון דרכים מגוונות שיסייעו לו או לעסק שלו להשתקם מהמשבר. חברות שמצליחות לייצר הכנסות, למכור חלק מהנכסים ולהסדיר חובות, יכולות לפתוח דף חדש. יש לציין כי ניתן להאריך את תקופת הקפאת ההליכים לעד 9 חודשים בכל פעם.


באילו מקרים ניתן להגיש בקשה להקפאת הליכים?

במקרה שמדובר על חברה שמעוניינת לקבל צו הקפאת הליכים, יהיה על החברה להוכיח שהיא מסוגלת לנצל את תקופת הקפאת ההליכים, להמשיך לעבוד באופן שוטף ולצבור רווחים. ברוב המקרים, תוכל החברה לקבל צו הקפאת הליכים במקרה שגודלה בינוני ומעלה. הסיבה לכך היא שהקפאת הליכים הוא הליך יקר באופן יחסי להליכים אחרים.
תנאי נוסף לקבלת צו הקפאת הליכים הוא יכולתה של החברה להגיע להסדר פריסת תשלומים עם הנושים כאשר ההסדר צריך להתקבל על ידי רוב הנושים.

קריטריון שלישי לקבלת צו הקפאת הליכים הוא שהקפאת ההליכים לא תגרום לפגיעה באינטרס הציבורי. נוסף על כך, יתחשב בית המשפט במצב המשק – תקופה של מיתון למשל יכולה להשפיע על החלטתו של בית המשפט. כמו כן, יתחשב בית המשפט בתכנית הכלכלית של החברה ובמספר העובדים שהיא מעסיקה – במקרה שהחברה מעסיקה הרבה עובדים שתלויים במקום העבודה, עשוי השופט לתת לבקשה להקפאת ההליכים משקל רב יותר מאשר במקרה שמדובר על חברה קטנה שמעסיקה מעט עובדים. יש לציין שבית המשפט מתחשב בגורמים נוספים לצורך קבלת החלטתו.


מה קורה במצבים בהם החייב מכחיש שהוא נמצא בחוב?

במקרים בהם החייב מגיע לדיון בבית המשפט אך מתכחש לחובותיו, עשוי בית המשפט להחליט לעכב את ההליכים לתקופה מסוימת עד שיתקיים משפט נוסף. המשפט הנוסף יעסוק בנושא החוב כאשר בית המשפט יכול לדרוש מהחייב דמי ערבות. דמי הערבות יהוו ערובה לכך שהחייב ישלם את החוב לנושים.

במקרה שבית המשפט פסק על צו עיכוב הליכים זמני, יעוכבו ההליכים לתקופה של 45 ימים לכל היותר. אם החייב עומד בתנאים שהוגדרו על ידי בית המשפט, יוארך הצו עד שבית המשפט יגיע להחלטה בנוגע להגדרתו של החייב כפושט רגל. במקרה שהחייב לא ציית לתנאים שנקבעו על ידי בית המשפט, יפוג הצו הזמני.


האם הנושים יכולים להתגונן מפני הקפאת הליכים?

במקרה שהחייב קיבל צו הקפאת הליכים והנושים מעוניינים להתגונן מפני הצו, הם יכולים לטעון שהם לא ידעו דבר לגבי מועד הכינוס. הנושים יכולים לטעון שהם לא ידעו שהחייב מצוי בהליך פשיטת רגל ושתאריך הכינוס כלל לא פורסם.

טיעון של אי ידיעה יכול להתקבל על ידי בית המשפט במקרה שהוא נאמר בשלב שבין מועד צו הכינוס ובין המועד בו חלה אסיפת הנושים הראשונה. במקרה שהנושים אכן לא יודעו על הדבר, יחליט השופט האם מדובר באי ידיעה אמיתית.

השופט יכול כמובן לפסוק שמדובר בתלונת שווא ושהנושים טענו את הדבר כדי לקבל את הכספים.

דרך נוספת שבאמצעותה יכולים הנושים להתגונן יכולה להתבצע על ידי נקיטת פעולות מסוימות במהלך הכינוס וכן בתקופה של פשיטת הרגל. בזמנים אלו רשאים הנושים לדחות את הצעותיהם של הכונס או החייב ולא להסכים להפחית מהחובות או להקל בהם. מנגד, יכול השופט להחליט שהנושים נהגו בעקשנות ולאלץ אותם להסכים להצעות של החייב ושל הכונס.


מה ההשלכות של הקפאת ההליכים על החייב?

כפי שהוסבר - הקפאת ההליכים היא תהליך רצוי שיכול לסייע לאדם או לעצמאי להשתקם ולהמשיך בפעילות השוטפת. הקפאת ההליכים מאפשרת לחייב לשלם את חובותיו באופן בו הוא מסוגל לעמוד בתשלומים ולהתחיל מחדש.

לצד היתרונות הגדולים של הקפאת הליכים, יש לתהליך גם חסרונות. החיסרון המשמעותי של הקפאת ההליכים הוא שפשיטת רגל מהווה כתם רציני במקרה של בעלי עסקים. עסק שפשט רגל עשוי להתקשות ביצירת אמון ובעלי עסקים אחרים עשויים להימנע משיתוף פעולה עמו. כמו כן, עשוי עסק שפשט את הרגל להיתקל בקשיים במקרה שהוא יגיש בקשה לקבלת הלוואה, משכנתה או במקרה שהוא ירצה להגדיל את מסגרת האשראי.


פניה אל עורך דין הוצאה לפועל

קבלת ייעוץ משפטי מעורך דין הוצאה לפועל עשויה לסייע רבות לשני הצדדים – גם לחייב שמעוניין להגיע להסדר עם הנושים ולסגור את החוב וגם לנושים שמעוניינים לקבל את הכספים שמגיעים להם.

בעזרת עורך דין הוצאה לפועל, יוכל כל אחד מהצדדים לקבל מידע חיוני לגבי דרכי הפעולה שעומדות בפניו, להגן על האינטרסים שלו ולקבל ליווי לכל אורך הדרך: במקרה של החייב – עד להסדרת התשלומים בצורה בה הוא יוכל לעמוד בהם ופתיחה בדף חדש ובמקרה של הנושים - עד לקבלת הכספים.

מחירון עורך דין הוצאה לפועל