עו"ד הוצאה לפועל - מתייעצים וחוסכים

איחוד תיקים בהוצאה לפועל

מחפשים שירותי עורך דין הוצאה לפועל? רוצים לדעת מה עושה עורך דין הוצאה לפועל במיקרים של איחוד תיקים בהוצאה לפועל?

ברוכים הבאים לאתר כמה עולה, כאן ניתן לקרוא מדריך בנושא איחוד תיקים בהוצאה לפועל, לקבל ייעוץ מקצועי, המלצות והצעות מחיר ללא התחייבות מעורכי דין הוצאה לפועל מומלצים בישראל.

מדריך איחוד תיקים בהוצאה לפועל

פעמים רבות לא מצליחים חייבים בהוצאה לפועל לשלם את חובותיהם. ברוב המקרים מדובר על אנשים שנפתחו נגדם מספר תיקים בהוצאה לפועל. מכיוון שנפתחו נגד החייבים מספר תיקים, חלות על החייבים הגבלות רבות שפוגעות בחייהם בצורה ניכרת.

אדם שצבר חוב משמעותי ולא מסוגל לשלמו, יכול להגיש בקשה לאיחוד תיקים. כמו כן, יכול החייב לבקש שיוכרז עליו כחייב מוגבל באמצעים. מאמר זה יעסוק באפשרות הראשונה שעומדת בפני החייב – במקרה שהחייב מחליט להגיש בקשה לאיחוד תיקים.


"איחוד תיקים" – מה זה אומר?

באמצעות איחוד תיקים יכול החייב להתמודד עם מצב בו נפתחו נגדו מספר תיקים בהוצאה לפועל. כדי שהחייב יוכל להקל על העול הכלכלי, עליו להוכיח שהוא מתאמץ להגיע למצב בו הוא יהיה מסוגל להשיב את החוב.

כדי שהחייב יוכל להגיש את הבקשה לאיחוד תיקים, עליו לעמוד בתנאים מסוימים, להלן התנאים הנדרשים להגשת הבקשה:

1. לפי החוק, יוכל החייב לקבל צו איחוד תיקים במקרה שהוא לא מסוגל לשלם את החוב בתקופות הבאות ובסכומים הבאים:

החייב לא יכול לשלם סכום שנמוך מ-20,000 שקלים תוך שנתיים.

החייב לא יכול לשלם סכום של 100,000 שקלים תוך 4 שנים.

החייב לא יכול לשלם סכום שנע בין 10,000-20,000 שקלים תוך שלוש שנים.

2. על החייב לצרף לבקשה לאיחוד תיקים תצהיר שמוכיח שהפרטים הרשומים נכונים. נוסף על כך, צריך החייב לשלם לנושים 3% מסכום החוב המצטבר. על החייב לשלם את התשלום בכל חודש עד שתתקבל החלטה בנוגע לבקשתו במקרה זה, יכול רשם ההוצאה לפועל להחליט לפטור את החייב מתשלום 3% כל עוד יהיו להחלטתו סיבות מוצדקות.

3. הגשת הבקשה תוביל להטלת צו עיכוב יציאה מהארץ. בחלק מהמקרים, תוביל הבקשה גם לעיקול נכסיו של מגיש הבקשה.

 

מהו חייב מוגבל באמצעים?

חייב שאינו מסוגל לעמוד בפריסת החוב שמוגדרת בחוק, יוכרז בתור "חייב מוגבל באמצעים". במקרה שנפתחו נגד חייב מוגבל באמצעים מספר תיקים, הוא יקבל צו לאיחוד תיקים מההוצאה לפועל באופן מידי. החייב יקבל את הצו גם במקרה שאינו עומד בתנאים לקבלת צו איחוד תיקים.

שלא בדומה לצו איחוד רגיל, ייאלץ חייב מוגבל באמצעים לשאת בהגבלות כבר בתחילת התהליך. בין ההגבלות שיוטלו על חייב מוגבל באמצעים ניתן לציין: הגבלה על כהונה בתאגיד או ייסוד תאגיד, הגבלת שימוש בכרטיסי חיוב והגבלת משיכת שיקים. את ההגבלות יוכל רשם ההוצאה לפועל להסיר במידה שיוצגו בפניו סיבות מוצדקות להסרתן.


כיצד לבצע איחוד תיקים בהוצאה לפועל

איך להגיש את הבקשה ואילו מסמכים יש לצרף לבקשה?

את הבקשה לאיחוד תיקים יש להגיש ללשכת ההוצאה לפועל שמנהלת את רוב התיקים של החייב. במידה שאין לשכה כזו, יש להגיש את הבקשה ללשכה שמנהלת את התיק בו סכום החיוב גבוה משאר התיקים. את הבקשה אפשר להגיש פעם אחת.

להלן המסמכים שיש לצרף לבקשה לאיחוד תיקים:

שאלון

תצהיר - מוטלת על החייב חובת גילוי מלאה ולכן עליו לדווח על כל הנכסים ששייכים לו בחמשת השנים שקדמו להגשת הבקשה. כמו כן, על החייב לספק מידע בנוגע לחובות ותביעות משפטיות שהוגשו נגדו.

צילום תעודת זהות וספח

אישור עירבון - טופס אישור עבור הפקדת עירבון בסכום של 3% מסך החובות.

את הבקשה יש להגיש לכל אחד מהזוכים.

לאחר שהחייב מגיש את הבקשה ובטרם תתקבל החלטה בנושא, תבוצע חקירת יכולת על ידי רשם ההוצאה לפועל.

במהלך חקירת היכולת יוכל כל אחד מהנושים לחקור אדם שהעיד על כך שהחייב מסוגל לשלם את כל החוב. במידה שרשם ההוצאה לפועל לא יורה על השהיית ההליכים או הפסקתם, לא יבוטלו ההליכים נגד החייב.

 

היתרונות והחסרונות של איחוד תיקים בהוצאה לפועל

כמו בתהליכים רבים אחרים, גם לאיחוד תיקים בהוצאה לפועל יש יתרונות וחסרונות, להלן היתרונות והחסרונות של איחוד תיקים.

היתרונות של איחוד תיקים:

1. עיכוב הליכים מלא – מהרגע בו ניתן צו איחוד התיקים, מעוכבים כל ההליכים שננקטו נגד החייב.

2. ניהול תיק מרכזי יחיד – במקום שינוהלו נגד החייב מספר תיקים, מנוהל נגדו תיק מרכזי יחיד. מכיוון שכך, לא צריך החייב להתמודד עם כמות גדולה של תיקים ולא יהיה ניתן לנקוט נגדו בהליכי עיקול על ידי נושה אחר בכל פעם.

3. תשלומים קבועים וידועים מראש – לאחר שניתן הצו, מקבל החייב צו תשלומים קבוע כך שהוא משלם את הכספים במסגרת תכנית מסודרת.


החסרונות של איחוד תיקים:

1. צו עיכוב יציאה מהארץ – לאחר הגשת בקשה לאיחוד תיקים, מתקבל צו עיכוב יציאה מהארץ. לפעמים, מקבל החייב גם צו עיקול נכסים. במקרה שהחייב שילם את החובות, במקרה שהבקשה של החייב נדחתה או במקרה שהזוכים הסכימו לבטל את הצו, הצו יבוטל. בחלק מהמקרים יוכל רשם ההוצאה לפועל לבטל את צו עיכוב היציאה מהארץ. הרשם יוכל לעשות זאת במקרה שניתנה ערובה מתאימה. במקרה שהשתנו הנסיבות, רשאי ראש ההוצאה לפועל לחדש את צו עיכוב היציאה מהארץ.

2. חובות אחרים אינם כלולים – איחוד התיקים לא כולל את החובות הנוספים שיש לחייב, אלא רק תיקים מסוימים בהוצאה לפועל. התיקים שאינם כלולים הינם: תיקי מזונות, תיקים שאינם עוסקים בנושאים כספיים ותיקים לביצוע שטר להם התנגד החייב כאשר לא התקבלה החלטה בנושא.

3. צו תשלומים גבוה באופן יחסי – איחוד תיקים כשמו – מאחד את כל התיקים של החייב, בשל כך, נקבע צו תשלומים גבוה באופן יחסי.

4. חקירת יכולת – לאחר שהוחלט על איחוד תיקים, יעבור החייב חקירת יכולת אחת.


באילו מצבים לא תתקבל בקשתו של החייב?

רשם ההוצאה לפועל רשאי לדחות את הבקשה לאיחוד תיקים. נוסף על כך, בסמכותו של רשם ההוצאה לפועל לדחות את הבקשה במקרים שונים בהם הוא סבור שהחייב פעל שלא בתום לב.

להלן מספר מקרים שיוכלו להוביל לדחיית הבקשה: במקרה שהחייב לא נהג בכנות ומסר פרטים שאינם נכונים או במקרה שהוא לא מסר פירוט אמיתי בנוגע לחובותיו. כמו כן, יוכל הרשם לדחות את הבקשה במקרה שהחייב הוציא כספים שאינם נחוצים עבורו או עבור משפחתו לאחר מתן הצו. נוסף על כך, יוכל הרשם לדחות את הבקשה במקרה שהחייב הפר את חובת הגילוי ולא מסר את כל הפרטים הרלוונטיים. במקרה שהרשם מסרב לבקשה, יכול החייב להגיש ערעור ברשות לבית משפט השלום.


באילו מקרים יוכל רשם ההוצאה לפועל לפזר את תיק האיחוד?

במידה שרשם ההוצאה לפועל סבור שיש לאיחוד התיקים השפעה טכנית ומשמעותית על החייב, שהוא לא יכול לעמוד בצו התשלומים שנקבע עבורו או שהוא נהג בחוסר תום לב, הוא יכול לפזר את תיק האיחוד.
במצב זה, יעברו ההגבלות והעיקולים לתיקים של החייב והוא יאלץ לשלם חוב גבוה ביותר. נוסף על כך, יוכלו הנושים לנקוט בהליכים שונים נגד החייב.

לאחר שהוחלט על איחוד תיקים, ימנה רשם ההוצאה לפועל עורך דין. ברוב המקרים ייצג עורך הדין את אחד הנושים. בשלב זה יהיה על עורך הדין להיות האחראי על התיק המאוחד - לפקח על ההתנהלות בין לשכת ההוצאה לפועל, החייב והנושים ולוודא שהחוב יוחזר לנושים בהתאם להסדר שנקבע. שכרו של עורך הדין ישולם על ידי החייב.


פניה אל עורך דין שמתמחה בהוצאה לפועל

עורך דין שמתמחה בהוצאה לפועל וצבר ניסיון במקרים רבים של איחוד תיקים, יוכל לסייע לחייב להתמודד עם התהליך הקשה. עורך דין מיומן יספק ייעוץ מקצועי, ילווה את החייב לאורך כל התהליך ויגדיל את סיכוייו של החייב להשיב את החוב, לסיים עם הנושא המורכב ולהמשיך בחייו.

כמו כן, יוכל עורך דין שמתמחה בהוצאה לפועל ואיחוד תיקים לסייע לנושים לקבל את התשלומים שמגיעים להם ולסיים את הפרשה.