ייעוץ ראשוני בחינם מעורך דין גירושין

משמורת משותפת

מה זה משמורת משותפת? תנאים, מזונות, מרחק מגורים, חסרונות, חלוקת ימים ועוד...

 

 

משמורת משותפת

 

 

אחד הנושאים שעשויים לעלות כאשר בני זוג עם ילדים מחליטים להתגרש, הוא משמורת משותפת, שמשמעותה היא שבני הזוג יימצאו זמן זהה עם הילד או הילדים.

 

יש לציין שהנושא לא נקבע באופן אוטומטי בכל מקרה של גירושין, ושהמטרה בכל הנוגע לנושא זה היא שטובת הילד תתקיים.


ברוב המקרים מוחלט כי האם תקבל משמורת מלאה על הילדים. יחד עם זאת, בשנים האחרונות החלו זוגות רבים להחליט על כך שהמשמורת תהיה משותפת.
 

 

מהו הסדר משמורת משותפת ומהם הורה משמורן והסדרי ראייה?

 

 

משמורת משותפת היא הסדר משפטי לפיו זכאים ההורים, שהחליטו להתגרש, שהזמן עם ילדיהם יחולק ביניהם באופן שווה.


במסגרת המשמורת המשותפת זכאים ההורים לא רק להימצא עם הילדים זמן שווה, אלא גם לקבל החלטות חשובות הנוגעות לילדים ולשאת באחריות שווה כהורים.

 

כפי שצוין - ברוב המקרים מקבלת האם משמורת מלאה על הילדים, כך שהאם, שהיא ההורה המשמורן, נמצאת איתם רוב הזמן והם גרים איתה, זאת בעוד לאב נקבעים הסדרי ראייה, כלומר - זמנים בהם הוא נמצא עם הילדים.

 

הסדרי ראייה מקובלים נקבעים על ידי בית המשפט או בהסכמה בין ההורים


באמצעות קביעת הסדרי הראייה ניתן לוודא שההורה שאינו המשמורן ישמור על קשר רציף על הילדים וכי טובת הילד תישמר.


במידה שזמני השהות לא יהיו מסודרים או במקרה של הפרת הסדר ראייה, עלול הילד להיפגע מבחינה נפשית.


האינטנסיביות של הסדרי הראייה נקבעים בהתאם למקרה. במידה שמדובר על ילד מתחת לגיל 6, מקבלת האם את המשמורת המלאה ברוב המקרים, זאת בשל חזקת הגיל הרך, יחד עם זאת, בתי המשפט מתייחסים לכל מקרה באופן ספציפי, ולפעמים, כאשר מדובר על מקרה חריג, הם קובעים כי האב יקבל את המשמורת.


יש לציין כי אם ההורים מסכימים על כך שתתקיים משמורת משותפת, יהיה ניתן לקיימה גם במקרים בהם הילדים בני 6 ומטה.


מעבר לכך, במקרים בהם הקשר בין הילד והאב קרוב מאוד, עשוי בית המשפט לאפשר להורים לקיים משמורת משותפת גם בגילאים צעירים יותר.


בנוסף, מתחשב בית המשפט במסוגלות ההורית של ההורים להתחלק ביניהם מבחינת הזמנים וביכולתו של כל אחד מהם לגדל את הילדים מבחינה רגשית וכלכלית.


הסדרי ראייה מקובלים הם פעמיים בשבוע, ובנוסף, כל סוף שבוע שני.


במקרה שמדובר על הסדרי ראייה רחבים יותר, עשויה להיכלל גם לינה עד יום ראשון בבוקר ולינה באמצע השבוע.
באופן כללי, עד גיל שנתיים, לא כוללים הסדרי ראייה לינה אצל האב, כל עוד ההורים לא הסכימו ביניהם על כך.

 

ישנם מקרים בהם הורה אחד אינו פועל בהתאם להסדרי הראייה באופן מתמיד. במידה שההורה ממשיך להפר את הסדרי הראייה למרות שבית המשפט הטיל עליו צווים, אפשר להגיש בקשה לבית המשפט, בקשה זו נקראת: פקודת בזיון בית משפט. בית המשפט יכול להטיל על מפר הסדרי הראייה סנקציות שונות, כמו למשל: קנס כספי אותו ייאלץ ההורה שהפר את הסדרי הראייה לשלם בכל פעם שהוא פועל בניגוד לכללים שנקבעו.

 

חשוב לציין שגם אם האם היא ההורה המשמורן, ההחלטות החשובות הנוגעות לילדים מתקבלות על ידי שני ההורים.


כמו כן, במידה שההורה המשמורן מעוניין לעבור דירה, עליו לקבל אישור מההורה השני ולאפשר להורה השני להימצא עם הילדים בהתאם להסדרי המשמורת שנקבעו, הכוללים גם נסיעות לחו"ל, חופשות וחגים.

 

 

משמורת משותפת - הפתרון הטוב ביותר?

 

 

כשבוחנים את האפשרויות, נראה כי משמורת משותפת היא פתרון מצוין, ואכן, חלק מהאנשים סבורים שמשמורת משותפת היא אפילו הפתרון הטוב ביותר עבור הילדים ועבור ההורים, שכן שני ההורים נשארים מעורבים בחיים של הילדים באופן שווה. בצורה זו גם לא נוצר ניתוק כה קיצוני מהאב - דבר שעשוי לקרות במקרים בהם האם מקבלת משמורת מלאה.


יחד עם זאת, לא לכולם מתאימה משמורת משותפת, לכן, בתי המשפט מאשרים הסדר זה רק אם הם סבורים כי כל התנאים הדרושים מתקיימים.

 

 

באילו מקרים כדאי לבחור במשמורת משותפת?

 

 

במקרה שהאם מקבלת את המשמורת המלאה, הרי שההורים יכולים לצמצם את הקשר ביניהם או לפחות לשמור על קשר בסיסי לצורך גידול הילדים.

 

יחד עם זאת, במקרה של משמורת משותפת, על ההורים לשתף פעולה באופן מתמיד, אפילו בכל יום, לכן, יש צורך ביחסים שמאפשרים להם לבצע פעולות שונות ולקבל החלטות יחד בצורה יעילה וללא מתחים.

 

מכיוון שברוב המקרים נלווים להליך הגירושין רגשות שליליים קשים, עשויה המשמורת המשותפת שלא להתאים ולא להיטיב עם ההורים והילד.

 

כמו כן, יש לקחת בחשבון את הרצון של ההורים, שלא תמיד מעוניינים להימצא עם ילדיהם זמן רב ככל אשר ניתן.

 

 

משמורת משותפת מרחק מגורים

 


מעבר לרצון, לא תמיד יכולים שני הצדדים להימצא עם הילדים זמן רב בשל אורח חייהם. שעות עבודה ארוכות, מגורים באזור מרוחק זה מזה או מגורים באזור בו אין בתי ספר או גנים עשויים לגרום להסדר משמורת משותפת שלא להתאים.

 

 

איך מתחלקים הימים בין ההורים במקרה של משמורת משותפת?

 

 

כפי שנכתב - במקרה של משמורת משותפת, יחולקו הזמנים בין ההורים באופן שווה או דומה מאוד ושניהם יהיו שותפים בגידול הילדים באופן מלא.


בני הזוג יכולים להחליט על זמני השהות על ידי הגעה להסכמה, אך אם הם לא מצליחים להגיע להסכמה הם יכולים לפנות אל בית המשפט.


בכל מקרה צריכים הימים להיות מחולקים באופן מסודר, זאת כדי לאפשר לילדים לשמור על שגרה. חלוקה מסודרת של הימים תסייע גם להורים, אשר יוכלו לנהל את חייהם בהתאם.

 

 

מהם התנאים למשמורת משותפת מלאה?

 

 

כפי שצוין - לא כל הורים לילדים יכולים לקבל משמורת משותפת מלאה, שכן בית המשפט מחייב את ההורים לעמוד בתנאים מסוימים לשם כך.


אם בוחנים את התנאים לקיומה של משמורת משותפת בעבר ואת התנאים לקיום משמורת משותפת בימינו, ניתן לראות כי חלו שינויים בנוגע לעמדתו של בית המשפט.


בעבר, היו הכללים מאוד נוקשים, בין היתר היה בית המשפט דורש מההורים לקיים קשר טוב ולהתגורר סמוך זה לזו.

 

בשנים האחרונות נוטים השופטים להקל בתנאים, זאת במידה שהם סבורים שמשמורת משותפת תהיה הפתרון הטוב ביותר לילד.

 

בתי המשפט שינו את עמדותיהם משום שהם הבינו שלפעמים הדרישות אינן מתקיימות, אך המשמורת המשותפת היא עדיין הפתרון הטוב ביותר במקרה הנדון, למשל: ישנם מקרים בהם ההורים אינם מתקשרים היטב, אך הם מוצאים פתרון יעיל שמאפשר להם להפחית חיכוכים.

 

בנוסף, בתי המשפט הבינו כי מגורים קרובים אינם חשובים כפי שהם סברו, זאת למרות שהם עדיין מסייעים מאוד.

 

היום המגמה של בתי המשפט היא לקבוע שהמשמורת תהיה משותפת. בין הסיבות להחלטה זו יש לציין את המטרה של בית המשפט לייצר שוויון במזונות בין ההורים בהתאם למשמורת, הצרכים של הילדים וההכנסות של כל הורה.

 

 

מזונות ילדים במשמורת משותפת - השינויים שחלו לאורך השנים

 

 

לא ניתן לקיים דיון הנוגע למשמורת משותפת בלי לעסוק בנושא מזונות ילדים, שכן ישנו קשר הדוק בין תשלום מזונות ילדים ובין הסדר המשמורת.


משמורת משותפת מזונות - בשנת 2017, חודש יולי, נקבע חוק חדש על ידי בית המשפט העליון שאם הוחלט כי המשמורת תהיה משותפת, על שני ההורים לשלם על מזונות הילדים.

 

החלטה זו מתאימה למהות של הסדר משמורת משותפת, שבמסגרתה ההורים מקבלים החלטות הנוגעות לילדים באופן משותף ומחלקים ביניהם את זמני השהות עם הילדים באופן שווה.

 

להחלטה שנקבעה על ידי בית המשפט העליון יש השלכות משמעותיות על המציאות בחברה הישראלית, שכן לפני שהוחלט על כך ששני ההורים יישאו בחבות מזונות ילדים יחדיו, היה על האב לשלם את כל מזונות הילדים, גם אם ההורים החליטו לקיים משמורת משותפת, כאשר השתכרות האם לא היוותה שיקול בנושא. כתוצאה מכך, היה על האב לשלם סכום כפול, משום שהוא היה משלם על הילדים בזמן שהם היו אצלו, ובנוסף, העביר כספים לאם.

 

רק במקרים מסוימים היה יכול האב לקבל הפחתה בתשלום מבית המשפט, אך גם אם הוא היה מקבל הפחתה מתשלום דמי המזונות, הוא עדיין נאלץ לשלם הרבה יותר מהאם.

 

לצד דברים אלו, עדיין מחליטים רבים מהזוגות המתגרשים שהאם תקבל משמורת מלאה ולאב ייקבעו הסדרי ראייה.


ההסדר יכול להיות גם הפוך - כלומר - האב יקבל משמורת מלאה ולאם ייקבעו הסדרי ראייה לפי הסכם או החלטה.
ברוב המקרים תתקבל ההחלטה לפי שיקולים הנוגעים לטובת הילד ומקומות המגורים של ההורים.

 

 

שינוי משמורת משותפת - האם ניתן לעשות זאת?

 

 

שינוי הסדר משמורת ילדים יכול להתבצע רק במקרים בהם ישנה הצדקה לשינוי.


מכאן ניתן להבין שהשינוי אפשרי ושגם אם קובעים הסדר משמורת ילדים עדיין אפשר לשנות אותו.

 

במידה שיתבצע שינוי, הוא ייעשה באמצעות הסכם בין ההורים או על ידי פנייה אל בית המשפט.


השיקול המרכזי לשנות משמורת משותפת הוא טובת הילד.


במידה שבית המשפט סבור כי המשמורת המשותפת שנקבעה אינה טובה לילד, ולשם כך, הוצגו בפני בית המשפט חוות דעת מקצועיות, הוא עשוי לשנות את ההסדר.
 

 

האם משמורת משותפת נעשית תמיד בהסכמת שני ההורים?

 

 

ברוב המקרים שני ההורים רוצים לקיים משמורת משותפת, זאת משום שהם מבינים שאם זמני השהות שלהם עם הילדים יהיו זהים, הדבר ייטיב עם הילדים, וכמובן - משום ששניהם מעוניינים להימצא זמן רב עם הילדים ולשמור על קשר הדוק ביניהם.

 

משמורת משותפת ללא הסכמת האם

 

יחד עם זאת, ישנם מקרים בהם האם אינה רוצה לקיים משמורת משותפת ובית המשפט קובע, בניגוד להסכמתה, כי המשמורת כן תהיה משותפת.


בית המשפט עשוי לקבוע כי המשמורת תהיה משותפת למרות שהאם אינה מעוניינת בכך במקרה שהוא סבור שהאם אינה מסוגלת להיות ההורה המשמורן.


בית המשפט מציב את טובת הילד במרכז.


לצד מצבים אלו, בית המשפט עשוי לשקול את טיעוניה של האם ולהחליט שלא לקיים משמורת משותפת, זאת במידה שטענותיה מוצדקות.
 

 

מקום המגורים של ההורים במקרה של משמורת משותפת

 

 

כדי שיהיה ניתן ליישם את הסדר המשמורת המשותפת למשך זמן רב, על ההורים להתגורר במרחק סביר זה מזו, כך, יהיה ניתן לאפשר לילדים להימצא במסגרות חינוכיות קבועות.

 

קביעה זו, הנוגעת למרחק בין בתי ההורים חיונית להם ולילדים.


יחד עם זאת, אם בעבר היה בית המשפט מתעקש על כך שההורים יתגוררו במרחק סביר זה מזו, גישתו לגבי הנושא רכה יותר בימינו, כאשר הדבר החשוב ביותר בהקשר זה הוא שההורים יספקו מענה לצרכים של הילדים, גם אם הם מתגוררים במקומות מרוחקים יותר זה מזו.

 

במידה שאחד ממהורים מעוניין לשנות את מקום מגוריו ולהתגורר רחוק יותר מההורה האחר, ובמידה שההורים אינם מגיעים להסכמה על כך, יכריע בית המשפט בנושא ושיקוליו יכללו את טיב הקשר בין הילדים ובין ההורה המעוניין לעבור למקום מגורים אחר.


במידה שהקשר בין הורה זה ובין הילד חזק, עשוי בית המשפט לאשר להורה המעוניין לעבור למקום מגורים מרוחק יותר לעשות זאת.


יש לציין כי אם הילדים כבר גדולים והם יכולים להביע את דעתם בנוגע למקום המגורים, בית המשפט יתחשב בכך.

 

 

חסרונות של משמורת משותפת

 

 

למרות שיש הסבורים כי משמורת משותפת היא הפתרון הטוב ביותר, כשבוחנים את ההסדר לעומק, ניתן להבין שיש לו יתרונות וחסרונות, שכן למרות שבמקרים רבים הדבר משרת את טובתו של הילד, לא ניתן להתעלם מהעובדה כי במצב זה אין לילד בית אחד והוא כל הזמן מחליף בין הבתים.


בשל סיבה זו עולות הטענות כי המשמורת המשותפת עלולה להוביל לתחושת חוסר יציבות בחייו של הילד ואף לפגוע בתחושת הביטחון שלו.

 

חיסרון נוסף נוגע להורים, אשר מוגבלים ביכולתם לעבור דירה, דבר אשר עשוי לפגוע להם בין היתר באפשרות לשנות את מקום עבודתם, כך שהפגיעה עשויה להיות גם כלכלית.

 

אם לא די בכך, עשוי ההסדר לפגוע ביכולת של בני הזוג להתקדם בחייהם, משום שהם נדרשים לשתף פעולה באופן מתמיד כדי לקיים את המשמורת המשותפת.

 

קבלת שירות מעורך דין המתמחה במשמורת משותפת

 

 

נושא משמורת ילדים הינו מורכב ביותר. הורים רבים חוששים שהם לא יוכלו לשמור על קשר הדוק עם הילדים ושהם לא יוכלו לגדל אותם כפי שהם רוצים, להשקיע בהם, לעזור להם ולהיות שם בשבילם בכל מצב.

 

מעבר לכך, ישנו חשש גם מפני מצבים בהם להורה השני תהיה זוגיות חדשה ואותו בן זוג חדש יתפקד כהורה לילדים.


החששות אינם מסתכמים כאן וישנם מגוון שיקולים, חוסר הסכמות ורגשות קשים עימם נאלצים ההורים להתמודד.

 

מכיוון שמדובר על נושא מורכב וטעון ולכל הורה יש אינטרסים משלו, כאשר יש להציב את טובת הילד במרכז, חשוב לפנות אל עורך דין המתמחה בתחום משמורת משותפת.


עורך דין המתמחה בתחום יוכל לסייע לצדדים להגיע להסדר ולשים את טובתו של הילד במרכז, תוך כדי הגנה על האינטרסים של הצדדים ובחינת השיקולים והעובדות.

 

עורך דין מקצועי הנוהג ברגישות יוכל לסייע להורים לאורך כל התהליך ולעזור להם להתמודד עם המצב הלא פשוט בצורה טובה יותר, כך שהם יוכלו לתפקד טוב כהורים ולהמשיך בחייהם לאחר הגירושין.

 

ייעוץ והצעת מחיר לשירותי עורך דין מומחה משמורת משותפת, ללא עלות וללא התחייבות!

 

חוסכים לך זמן וכסף!

 

באתרנו שירות החוסך את הצורך לחפש עורכי דין גירושין, שירות בקש הצעת מחיר הינו ללא עלות וללא התחייבות, משאירים את הפרטים כאן באתר, עד 3 עורכי דין מומחים לענייני גירושין ומשמורת משותפת יחזרו אליכם טלפונית לייעוץ והצעות מחיר, בדרך זו תקבלו תשובות לכל שאלה שיש לכם ועל הדרך תעשו גם השוואת מחירים.

 

עדכונים אחרונים
כל מה שצריך לדעת על היטל השבחה
מה שמאי מקרקעין לא יספרו לכם...
חייבים לך כסף? שיקים חוזרים
הכר- עורכי דין מומחים לגביית חובות!