×


תפריט נגישות

פניות אחרונות מהאתר

עורך דין הטרדה מינית

whatsapp
19-06-2024 19:13

הטרדה מינית

המדריך להתנהלות במקרים של הטרדות מיניות, הוטרדת מינית? הואשמת בהטרדה מינית או מעשים מגונים? יש לך צורך בייעוץ או ייצוג בבית משפט?

 

הטרדה מינית - גוונים של אפור?

 

 

מדי שנה מגיעים אל המשטרה אלפי דיווחים על מקרי הטרדות מיניות. יחד עם זאת, המספרים הגבוהים המדווחים אינם מעידים על המצב האמיתי בשטח, שכן מספר מקרי ההטרדות המיניות גבוה הרבה יותר ממספר מקרי ההטרדות המיניות אשר מדווחות למשטרה.

 

הסיבה לפער בין המצב האמיתי ובין מספר הדיווחים נובע מכך שרבים מהנפגעות והנפגעים מפחדים לפנות אל המשטרה וחשים בושה עקב ההטרדה המינית. במצבים אחרים אין הנפגעים יודעים שההטרדה אכן הייתה הטרדה, שכן הם רואים בה מקרה לא נעים או בדיחה וסבורים שעדיף להם להתעלם ולהמשיך הלאה. כאן חשוב לציין כי הטרדה מינית היא עבירה שאין להתעלם ממנה וחשוב מאוד שהגבר או האשה שהוטרדו יהיו מודעים לכך, לא יתעלמו מהמצב ויפעלו כנגד המטריד.

 

 

עושים סדר במושג הטרדה מינית

 

 

רבים מהחשודים בהטרדות מיניות טוענים להגנתם כי הם פירשו את המצב באופן שאינו תואם למציאות, טענה זו, כך הם סבורים או לפחות מקווים, תפטור אותם מאחריות על המעשה שהם ביצעו.

 

כדי לעשות סדר בנושא ננסה להסביר מהי הטרדה מינית לפי החוק, בנוסף, נסביר מתי הטרדה מינית, שאין להקל בחומרתה, הופכת לתקיפה מינית.

 

חשוב לציין, כי יש הסבורים שהטרדה מינית משויכת לתחום עבירות מין, אשר נתפסות כעבירות חמורות יותר מהטרדה מינית. מנגד - יש הסבורים כי מכיוון שניתן לפרש הטרדה מינית גם כעבירה "מילולית", יש לראות בה עבירה קלה יותר מאשר עבירות מין, שכפי שצוין - נחשבות לחמורות יותר.
 

 

מהי הטרדה מינית?

 

הטרדה מינית היא כל מגע שאינו הדדי, מקובל או מוזמן. הטרדה מינית יכולה להיות תוצאה של ניסיון למשוך תשומת לב, בדיחה, רמז או הערה אשר פוגעת באדם המעורב, כך שהיא גורמת לו לחוש מבוכה או לחוש שהוא נשלט, מושפל או נמצא תחת איום.


הטרדה מינית מתייחסת גם לפערי העמדות בין האדם המטריד ובין האדם מוטרד, אשר מצוי בעמדה פחות חזקה מהאדם המטריד.


ההטרדה המינית יכולה להיות מילולית או פיזית, כאשר אופיה מיני והיא מופנית אל אדם שאינו מסכים או רוצה בה, כלומר: ההטרדה יכולה לבוא לידי ביטוי במילים ואמירות שאופיין מיני או לבוא לידי ביטוי באופן פיזי, כמו למשל: ליטוף, מגע, התחככות, נשיקה, מעשה מגונה ואונס.


ההטרדה פוגעת בכבוד של המוטרד, בזכותו לשיוויון הזדמנויות ובחירות שלו. ההתייחסות אל המוטרד היא כמו אל אובייקט מיני אשר משמש את המטריד ולא כמו אל אדם בעל זכות בחירה ורצונות משלו.

 

 

הבעייתיות במושג "הטרדה מינית"

 

 

אחת הבעיות בהגדרה של הטרדה מינית היא שהיא יכולה, בחלקה, להתפרש באופן סובייקטיבי - אדם אחד עשוי לחוש מוטרד מאמירה או פעולה פיזית בעוד אדם אחר ירגיש שניתנה לו מחמאה. המקרים היוצאים מן הכלל הינם: סחיטה באיומים ומעשים מגונים.


חשוב לציין כי המטרה של החוק היא לא למנוע חיזור, שכן חיזור הינו דבר טבעי, מקובל ורצוי בין בני אדם, אך החוק מבהיר כי על היחסים להיות בהסכמה מלאה.


רובן הלא מוחלט של הטרדות מיניות נעשה על ידי גברים כנגד נשים. יחד עם זאת, גם נשים יכולות להיות הצד המטריד גברים וגם נשים יכולות להטריד נשים וגברים יכולים להטריד גברים.

 

 

חוק למניעת הטרדה מינית

 

 

כדי למנוע ביצוע של הטרדות מיניות, חוקק חוק למניעת הטרדה מינית. המטרה של החוק להגן על הכבוד, החירות והפרטיות של האדם ולקדם שוויון בין המינים.


החוק נחקק בשלב מאוחר, בשנת 1998 ולפיו ישנן שמונה התנהגויות המהוות הטרדה מינית.


החוק קובע שכל ההתנהגויות הללו הינן עבירות פליליות שעונשן מאסר. כמו כן, קובע החוק ששמונה ההתנהגויות הינן עוולות אזרחיות, בשל כך, רשאי בית המשפט לפסוק כי יינתן למוטרד פיצוי ללא הצורך להוכיח כי נגרם לו נזק.

 

 

להלן שמונת המעשים אותם מגדיר החוק כהטרדה מינית:

 

1. סחיטה באיומים שאופיה מיני - מבצע העבירה דורש מהאדם האחר לבצע מעשה שאופיו מיני.


2. הצעות חוזרות שאופיין מיני - ההצעות מופנות אל אדם שהראה למטריד שאינו מעוניין בהן. במידה שההצעות מתבצעות תוך ניצול יחסי תלות, מרות, במסגרת חינוך או טיפול, מדובר על הטרדה מינית גם במקרה שהמוטרד לא הראה חוסר עניין.


3. מעשים מגונים - מעשה שנעשה לצורך סיפוק מיני, ביזוי או גירוי מיני. ישנה התייחסות למעשים מגונים שנעשים באופן פומבי, כאשר הם אינם כוללים מגע ומעשים מגונים שכרוכים במגע.


4. התייחסויות חוזרות כלפי אדם שאופיין מיני - ההתייחסויות מתמקדות במיניות של המוטרד, כאשר האחרון הראה למטריד שאין לו עניין בהן. במידה שההתייחסויות מתבצעות תוך כדי ניצול תלות, מרות או במסגרת טיפול או חינוך, מדובר על הטרדה מינית גם אם לא הראה המוטרד למטריד שאינו מעוניין.


5. אמירות משפילות ומבזות שאופיין מיני.


6. פרסום של הקלטה, סרט או תצלום המתמקדים במיניות של אדם, בנסיבות בהן עלול הפרסום לבזות את האדם או להשפיל אותו וכאשר האדם לא הסכים לפרסום.


7. ניצול מרות בהטרדה מינית - כאשר צד אחד שולט ומשפיע על הצד המוטרד.


8. התנכלות בהקשר להטרדה מינית - פגיעה מכל סוג בשל הגשת תביעה בגין הטרדה מינית, תלונה בגין הטרדה מינית או הטרדה מינית. יש לציין כי ההתנכלות יכולה להיות מופנית גם כלפי אדם אחר שעמד לצידו של הנפגע.

 

 

מהו ההבדל בין הטרדה מינית ובין תקיפה מינית לפי החוק?

 

 

לצד עבירת הטרדה מינית, מצוינות בחוק עבירות המין ה"קלאסיות", עבירות אלו כוללות בין היתר: עבירות כלפי חסרי ישע, עבירות כלפי קטינים, עבירות מין בתוך המשפחה, אינוס, מעשה סדום, מעשה מגונה ובעילה אסורה.

העבירות הללו מוגדרות תחת המונח "תקיפה מינית", משום שמדובר על מעשים אלימים בהם התוקף מבצע מעשה שאופיו מיני בכפייה ושולל את חירותו והסכמתו של הקורבן .יש לציין שעבירות אלו יכולות להתבצע לא רק באמצעות גופו של התוקף, אלא גם על ידי שימוש בחפצים.


הענישה בגין ביצוע עבירות תקיפה מינית מחמירה. העבירות הללו מוגדרות כעבירות פשע והעונש המקל ביותר בגין ביצוען עומד על 3 שנות מאסר. עם העלייה בדרגת החומרה של התקיפה, מידת האלימות שהופעלה וגילו של הקורבן, עולה דרגת הענישה. כאשר מדובר על עבירות מין שנעשות במסגרת המשפחה, עשוי העונש לעמוד על 20 שנות מאסר.

 

 

נסכם 

 

הטרדה מינית עשויה להיתפס בחלק מהמקרים כתחום מעורפל ואפור, אך לא כך הדבר וניתן להבחין בין הטרדה מינית ובין נתינת מחמאה וחיזור באופן די פשוט: כלל האצבע במקרה זה הוא שאם אשה או גבר אומרים לא - הם מתכוונים לכך, כל צורת פרשות אחרת נחשבת להטרדה מינית ואף עשויה להיחשב לתקיפה מינית. כמובן, וכפי שצוין, ישנם מקרים בהם אין המוטרד צריך להראות למטריד שהוא הוטרד על ידו, במקרים אלו יהיה מדובר גם כן בהטרדה מינית, על דרגותיה השונות.

 

במידה שאדם הואשם בביצוע הטרדה מינית, עבירה שעשויה להביא לעונש כבד או במידה שאדם הוטרד מינית - דבר אשר עלול לפגוע קשות בגופו ונפשו, חשוב שלא לעבור לסדר היום.


פנייה אל עורך דין פלילי אשר מתמחה בהטרדות מיניות תסייע לאדם - בין אם הוא הואשם בביצוע ההטרדה מינית ובין אם הוא הוטרד מינית.

 

 

ייעוץ והצעת מחיר מעורכי דין מומחים לייצוג מואשמים ונפגעים בהטרדה מינית, ללא עלות וללא התחייבות!

 

חוסכים לך זמן וכסף!

 

באתרנו שירות החוסך את הצורך לחפש עורך דין, שירות בקש הצעת מחיר הינו ללא עלות וללא התחייבות, משאירים את הפרטים כאן באתר, עד 3 עורכי דין לענייני דיני הטרדה מינית יחזרו אליכם טלפונית לייעוץ והצעות מחיר, בדרך זו תקבלו תשובות לכל שאלה שיש לכם ועל הדרך תעשו גם השוואת מחירים.

ייעוץ ראשוני בחינם מעורך דין לענייני הטרדה מינית

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.