מחירון תואר ראשון מומלץ

סוג תואר וטווחי מחירים לשנת לימודים

   
עלות לימודי תואר באוניברסיטה

 

לימודי תואר ראשון באוניברסיטה
מחיר - 10,228ש"ח (נקבע עלידי המל"ג)

 

עלות לימודי תואר ראשון במכללה

 

לימודי תואר ראשון למשפטים במכללה
טווחי מחירים - 28,000-33,000 ש"ח
   

לימודי תואר ראשון למנהל עסקים במכללה
טווחי מחירים - 28,000-32,000 ש"ח
   

לימודי תואר ראשון לכלכלה במכללה
טווחי מחירים - 25,000-30,000 ש"ח
   

לימודי תואר ראשון לפסיכולוגיה במכללה
טווחי מחירים - 25,000-30,000 ש"ח
   

לימודי תואר ראשון למדעי ההתנהגות במכללה
טווחי מחירים - 15,000-20,000 ש"ח
   

לימודי תואר ראשון בחינוך במכללה
טווחי מחירים - 12,000-17,000 ש"ח
   

לימודי תואר ראשון במנהל ציבורי במכללה
טווחי מחירים - 12,000-17,000 ש"ח
   

לימודי תואר ראשון במשאבי אנוש במכללה
טווחי מחירים - 12,000-17,000 ש"ח
   

לימודי תואר ראשון בתקשורת במכללה
טווחי מחירים - 12,000-17,000 ש"ח
   

לימודי תואר ראשון בקרימינולוגיה במכללה
טווחי מחירים - 12,000-17,000 ש"ח

   
לימודי תואר ראשון בלוגיסטיקה במכללה
טווחי מחירים - 12,000-17,000 ש"ח
   

לימודי תואר ראשון בריפוי ועיסוק במכללה
טווחי מחירים - 32,000-34,000 ש"ח


עלות לימודים בבתי ספר מקצועיים  


לימודי תואר ראשון במוסיקה
טווחי מחירים - 25,000-27,000 ש"ח
   

לימודי תואר ראשון בסיעוד
טווחי מחירים - 23,000-24,000 ש"ח

 

ט.ל.ח