×


תפריט נגישות

פניות אחרונות מהאתר

עורך דין ירושה וצוואה

לרשום את הבית על אח שלי
22-01-2024 17:12

עורך דין ירושה וצוואה

מתענינת בשביל אחותי
23-01-2024 18:45

עורך דין ירושה וצוואה

להתקשר בבקשה בשעות הבוקר
23-01-2024 21:07

עורך דין ירושה וצוואה

25-01-2024 14:47

עורך דין ירושה וצוואה

חושבים לערוך צוואה
25-01-2024 20:25

עורך דין ירושה וצוואה

28-01-2024 14:20

עורך דין ירושה וצוואה

29-01-2024 13:16

עורך דין ירושה וצוואה

עורך דין לכתיבת צוואה
30-01-2024 05:38

עורך דין ירושה וצוואה

צוואה הדדית
02-02-2024 11:27

עורך דין ירושה וצוואה

06-02-2024 14:45

צוואה הדדית

מחפש לעשות צוואה הדדית? לדעת מה זה צוואה הדדית משותפת, חסרונות ויתרונות?

 

צוואה הדדית

 

 

כשבוחנים את נושא הצוואות, ניתן לראות שלא קיים סוג אחד בלבד של צוואה. למעשה, ישנם חמישה סוגים של צוואות: הסוג הראשון הוא צוואה בעל פה, הסוג השני הוא צוואה בפני רשות, הסוג השלישי הוא צוואה בכתב היד, הסוג הרביעי הוא צוואה בעדים והסוג החמישי הוא צוואה הדדית. במאמר זה נעסוק בצוואה מהסוג החמישי - צוואה הדדית, ונספק הסבר אודותיה.

 

 

מהי צוואה הדדית?

 

 

צוואה הדדית הינה צוואה שנערכת על ידי בני זוג, כאשר לשניים יש מטרה משותפת. על ידי כתיבת הצוואה המשותפת מנסים בני הזוג להגביל את הפעולות של הצד האחר, לאחר מותו של אחד מהם. במסגרת הצוואה ההדדית קובעים בני הזוג כיצד הם ירשו את העיזבון וכיצד יחולק העיזבון לצדדים שלישיים - אם באופן ישיר או בהמשך.

 

על מנת להמחיש את הנושא, נציג דוגמה אפשרית, בה בני הזוג קובעים בצוואה כי לאחר שאחד מהם נפטר, יעבור העיזבון לצד השני ולאחר ששניהם ילכו לעולמם, יעבור העיזבון לילדים המשותפים שלהם. במידה שהשניים יערכו את הצוואה במסמך אחד, הצוואה תהיה גם הדדית וגם משותפת.

 

עריכת צוואה הדדית - מהם הכללים לעריכת צוואה זו?

 

 

כדי להסביר מהם הכללים לעריכת צוואה הדדית, נתייחס למספר נושאים:

 

  • הקשר בין בני הזוג - צוואה הדדית מנוסחת ונערכת על ידי בני הזוג. לפי החוק, בני הזוג לא חייבים להיות נשואים וניתן לערוך את הצוואה ההדדית גם אם הם ידועים בציבור. במילים אחרות: כל עוד הקשר בין בני הזוג יציב והם חיים יחדיו לאורך זמן, הם רשאים לערוך צוואה הדדית.

 

  • סוגי הצוואות ההדדיות בהן מכיר החוק בישראל - החוק בישראל מכיר בשני סוגים של צוואות הדדיות, כך שניתן לכתוב את הצוואה על גבי דף אחד או לערוך אותה על גבי מסמכים נפרדים, זאת כל עוד שני המסמכים מתבססים אחד על השני באופן חד משמעי.

 

  • כדי להחליט כיצד לערוך את הצוואה - האם על גבי מסמך אחד או על גבי שני מסמכים, רצוי לקבל ייעוץ מעורך דין אשר מתמחה בתחום צוואות וירושות.

 

  • הודעה על ביטול או נסיגה - במידה שאחד מבני הזוג מעוניין לבטל את הצוואה ההדדית או לסגת ממנה, יהיה עליו להודיע על כך לצד השני בכתב. לאחר שהצד השני יקבל את ההודעה, לא תהיה הצוואה המשותפת בתוקף.

 

  • ביטול או נסיגה מהצוואה לאחר שאחד מבני הזוג נפטר - במידה שאחד מבני הזוג נפטר ובן הזוג שנותר בחיים כבר אינו מעוניין לפעול לפי הצוואה המשותפת ומעוניין לבטלה, הוא יוכל לסגת ממנה כל עוד היא לא מומשה. יחד עם זאת, הנסיגה תגרום לנישולו מהצוואה.

 

במידה שהצוואה מומשה ובן הזוג שנותר בחיים מעוניין לבטלה, יהיה עליו להחזיר לעיזבון את החלק שהועבר אליו. אם לא ניתן לעשות זאת, יידרש בן הזוג שנותר בחיים להשיב לעיזבון סכום השווה לחלק שהוא קיבל מהעיזבון.

 

 

משמעויות של עריכת צוואה הדדית

 

המשמעות העיקרית של עריכת צוואה הדדית קשורה להגבלת יכולתו של צד אחד לשנות את הצוואה בלי ליידע את הצד השני. החוק מבחין בין מצבים בהם אחד הצדדים מעוניין לשנות את הצוואה ומבצע את השינוי בעוד הצד השני בין החיים ובין מצבים בהם בן הזוג מבצע את השינוי לאחר פטירתו של בן זוגו.


בשני המצבים הללו ישנן הגבלות, כאשר ההגבלות משתנות ממצב למצב. השוני נובע מכך שבמקרה אחד בן הזוג השני יכול לשנות את הצוואה ובמקרה האחר הוא כבר לא יכול לבצע שינוי.

 

כל עוד עורך צד אחד שינוי בצוואה או מבטל את הצוואה בעוד בן זוגו בין החיים, לא יהיה השינוי תקף. השינוי יהיה תקף רק אם בן הזוג שמעוניין לבטל או לשנות את הצוואה מסר לבן הזוג השני הודעה בכתב לפני ביצוע השינוי. במידה שהועברה הודעה לבן הזוג בהתאם לחוק, יוכל בן הזוג המעוניין בשינוי לערוך צוואה חדשה ובעצם למחוק את הצוואה ההדדית. המטרה של מסירת ההודעה טרם השינוי היא לאפשר גם לבן הזוג האחר לערוך צוואה חדשה בעצמו.

 

יש לציין כי במידה שאחד מבני הזוג מוסר לצד השני הודעה על ביטול הצוואה, תבוטל הצוואה ההדדית ואם הצד השני לא יערוך צוואה משל עצמו, יחולק עזבונו לפי החוק לאחר פטירתו, כך שבמצב זה, מבחינתו, לא תהיה לו צוואה.

 

עוד נושאים שיש לציין נוגעים לוודאות שבקבלת ההודעה. על ההודעה הנוגעת לשינוי בצוואה להימסר אל בן הזוג השני כאשר אין ספק בכך שהאחרון קיבל אותה. כמו כן, במידה שבן הזוג השני אינו יכול לערוך צוואה חדשה בשל הפרעה קוגנטיבית, לא בטוח ששהודעה תוכר על ידי בית המשפט.

 

במידה שאחד מבני הזוג אינו בן חיים והצד השני מעוניין לשנות או לבטל את הצוואה ההדדית, יוכל הצד המעוניין בשינוי או ביטול הצוואה לעשות זאת במידה שהוא אינו יורש את עזבונו של בן הזוג שנפטר. במקרה שלפי הצוואה חלק מהעיזבון או כל העיזבון יועבר לבן הזוג החי, יהיה על האחרון להסתלק מהעיזבון, רק לאחר שיעשה זאת הוא יוכל לערוך צוואה משלו - צוואה שאינה זהה לצוואה הקודמת, ההדדית.


במידה שבן הזוג שנותר בחיים מעוניין לשנות צוואה הדדית והעיזבון כבר הועבר אליו לפי הצוואה, יהיה בן הזוג מחויב להשיב את העיזבון. בהמשך, הוא יוכל לערוך צוואה חדשה.

 

 

תנאים הנוגעים לשינוי צוואה הדדית

 

 

בעת עריכת צוואה הדדית, רשאים בני הזוג לכלול בצוואה הוראות שונות, אשר אינן זהות להוראות חוק הירושה.


בני הזוג יכולים למשל לקבוע כי אחד מהם יוכל לשנות את הצוואה כאשר שניהם בחיים ללא מסירת הודעה בכתב. מעבר לכך, רשאים בני הזוג לקבוע כי לאחר מותו של אחד מבני הזוג, לא יאלץ בן הזוג שנותר בחיים לוותר על הירושה שהועברה אליו.


התנאים הללו מאפשרים לצדדים לתכנן ולשלוט על הירושה שלהם ולהתאים את אופן הירושה לצרכים שלהם יחד ולחוד, כל זאת תוך התחשבות באירועים שונים אשר עשויים להתעורר.

 

 

יתרונות וחסרונות של צוואה הדדית

 

 

לעריכת צוואה הדדית יש יתרונות וחסרונות. בין היתרונות של עריכת צוואה הדדית יש לציין כי מדובר על החלטה משותפת הנוגעת לגורלם של הנכסים שנצברו על ידי בני הזוג, כך שבני הזוג יכולים להיות רגועים בנוגע לאופן שבו הם יורישו את הנכסים.


יתרון נוסף של עריכת צוואה הדדית הוא שצוואה זו מונעת סכסוכים בין היורשים. כמו כן, ניתן לכלול בצוואה המשותפת הוראות שונות הנוגעות ליורשים ואף להבטיח את הביטחון הכלכלי של הצד שישאר בחיים לאחר פטירתו של הצד השני.

 

לצד היתרונות של עריכת צוואה משותפת, קיימים גם סיכונים בעריכתה. כפי שצוין - ישנו סיכוי לכך שהצד שנותר בחיים יבטל את הצוואה. בנוסף, עריכת הצוואה עלולה להוביל לשינוי בקשר שבין בני הזוג. כמו כן, לא ניתן לקבוע מראש מה יהיה הערך של הירושה, חוסר היכולת לקבוע את ערך הירושה בעתיד עלול להביא להליכים משפטיים יקרים וארוכים.

 

במידה שאחד מבני הזוג מחליט לשנות את הצוואה ההדדית שלא לפי החוק, עשויות להיות לפעולתו תוצאות משמעותיות, לכן, אם אחד מבני הזוג משנה את הצוואה, יש לבחון היטב את המשמעות של פעולתו, את התוקף של השינוי או השינויים שבוצעו בצוואה ואף את האפשרות לתקף את השינוי, במידה שישנן נסיבות הולמות.


כדי להפחית את הסיכונים הקיימים בעריכת צוואה משותפת, חשוב לקבל ייעוץ מעורך דין אשר מתמחה בתחום וצבר ניסיון רב בעריכת צוואות הדדיות.

 

כדי להגדיל את הסיכויים לכך שהצוואה ההדדית תהיה הוגנת, לא תקפח את אחד הצדדים ולא תוביל להתנגדויות או לסיכונים ומצבים לא נעימים אחרים, רצוי מאוד לפנות אל עורך דין אשר מתמחה בתחום צוואות וירושות וצבר ניסיון רב שנים בעריכת צוואות הדדיות.


עורך דין מנוסה יוכל לסייע לבני הזוג לערוך את הצוואה באופן בו היא תשקף את רצונותיהם ותהיה הוגנת ומקובלת על שניהם.

 

ייעוץ והצעת מחיר לשירותי עורך דין צוואה הדדית ללא עלות וללא התחייבות!

 

 

חוסכים לך זמן וכסף!

 

באתרנו שירות החוסך את הצורך לחפש עורך דין ירושה וצוואות, שירות בקש הצעת מחיר הינו ללא עלות וללא התחייבות, משאירים את הפרטים כאן באתר ועד 3 עורכי דין מומחים לכתיבת צוואות הדדיות יחזרו אליכם טלפונית לייעוץ והצעות מחיר, בדרך זו תקבלו תשובות לכל שאלה שיש לכם ועל הדרך תעשו גם השוואת מחירים.

ייעוץ ראשוני בחינם מעורך דין צוואה וירושה

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.