ייעוץ והצעות מחיר ללא עלות וללא התחייבות!

פתיחת עוסק פטור

מחפשים לדעת איך לפתוח עוסק פטור? כמה עולה?

 

 

פתיחת עוסק פטור

 

עוסק פטור 2021

 

ישראל שופעת בעלי עסקים בגדלים שונים, כך שיש עסקים קטנים בהם עובדים מעט עובדים, יש עסקים בינוניים ויש עסקים בהם עובדים מאות עובדים ואף אלפי עובדים.

 

סוגי העסקים הינם מגוונים ביותר. בין העסקים השונים ניתן למצוא כאלו העוסקים בשיווק, ייצור, ייעוץ משפטי, ייעוץ עסקי ועסקים המתמחים בתחומים אחרים.

 

מכיוון שישנם הבדלים בין סוגי העסקים, ובין היתר באים ההבדלים לידי ביטוי ברווחים ובהוצאות, נהוג לחלק את הסוגים לפני קריטריונים של מיסוי ולפי קריטריונים חשבונאיים.

 

לא מעט פעמים ישנה התלבטות בין האופציות השונות, שכן ניתן לפתוח למשל עסק מורשה או עסק פטור. כמו כן, אפשר להקים חברה ציבורית או חברה בע"מ. התייעצות עם רואה חשבון בנוגע להחלטה החשובה הזו יכולה לסייע מאוד.

 

במדריך זה נעסוק באחד מסוגי העסקים שהוזכרו - סוג העסק הזה הוא עוסק פטור אשר גם מכונה עוסק זעיר.

 

כדי להפוך לעוסק פטור יש לבצע מספר שלבים, שלבים אלו כוללים בין היתר מסלול בירוקרטיה אותו יש לעבור, רק כך תתבצע פתיחת העסק באופן חוקי.
 

 

האם כל אחד יכול להיות עוסק פטור?

 

 

כדי להפוך לעוסק פטור יש לעמוד בשני תנאים: התנאי הראשון הוא שמחזור ההכנסות או בשפה החשבונאית - תקרת עוסק פטור, לא תיהיה גבוהה מ-100,491 שקלים בשנה. נתונים אלו נכונים לשנת 2020.


יש להדגיש כי סכום זה מתייחס לכל ההכנסות ברוטו.

 

התנאי השני לפתיחת עוסק פטור הוא שהמקצוע בו העסק מתמחה לא יהיה מקצוע חופשי, כלומר יש מקצועות שהעוסקים בהם אינם יכולים לפתוח עוסק פטור והדבר אינו קשור לגובה ההכנסות שלהם, בין המקצועות הללו יש לציין: מהנדסים, פיזיותרפיסטים, רואי חשבון, אדריכלים, עורכי דין, פסיכולוגים, סוחרי רכב, וטרינרים, טכנים, מהנדסים, מנהלי חשבונות ורופאים. ( העוסקים במקצועות אלה יצטרכו לפתוח עוסק מורשה או חברה בע"מ )

 

 

עוסק פטור - ממה הוא פטור בעצם?

 

העוסק הפטור אינו צריך לשלם מע"מ, כלומר לאחר שהוא פותח עסק המוגדר כ"עוסק פטור", הוא יכול לבצע עסקאות, אך הוא אינו יכול לגבות מע"מ מהלקוחות שלו. בשל סיבה זו עוסקים פטורים אינם רשאים להוציא חשבוניות מס, אלא רק קבלות.


יש לציין כי העוסק הפטור אינו פטור מכל המיסים ועליו לשלם לביטוח הלאומי ולמס הכנסה.

 

 

פתיחת עוסק פטור - מהם היתרונות של עסק המוגדר כ"עוסק הפטור"?

 

היתרונות של פתיחת עוסק פטור אינם מעטים. אחד היתרונות של פתיחת עוסק פטור הוא שעל בעל העסק להעביר דיווח למע"מ רק פעם בשנה, זאת בניגוד לעוסק המורשה שחייב להעביר דיווח למע"מ פעם בחודשיים.

 

כמו כן, פרט לעניין דיווח עוסק פטור, יתרון נוסף - שכר הטרחה שעל העוסק הפטור לשלם לרואה החשבון נמוך יותר מהתשלום שעל העוסק המורשה לשלם לרואה החשבון.


יתרון נוסף של פתיחת עסק פטור הוא כפי שצוין - שהעוסק הפטור אינו משלם מע"מ, לכן, הוא לא צריך להוסיף 17% מע"מ כאשר הוא נותן הצעות מחירים ללקוחותיו.

 

 

פתיחת עוסק פטור - מהם החסרונות של עסק המוגדר כ"עוסק פטור"?

 

לצד היתרונות הרבים שיש לפתיחת עוסק פטור, קיימים גם חסרונות לפתיחת עסק מסוג זה.


אחד החסרונות הבולטים של עסקים המוגדרים כ"עסקים פטורים" הוא שהתדמית שלהם עשויה להיפגע, זאת משום ש-לעוסק פטור יש תדמית של עסק קטן.

 

בנוסף, העוסק הפטור אינו מקבל החזר מע"מ ולא רשאי להוציא חשבוניות ללקוחותיו.


לצד החסרונות הללו יש לציין כי למרות שהעוסק הפטור אינו צריך לשלם מע"מ, הוא עדיין מחויב לפתוח תיק במע"מ. כמו כן, עליו להתנהל מול רשויות המס, ובמידה שבעל העסק מרוויח יותר מהסכום שנקבע בחוק, הוא מחויב להפוך לעוסק מורשה.
 

 

בירוקרטיה - פתיחת עוסק פטור

 

תהליך אישור עוסק פטור

 

כידוע לנו, הנטל הבירוקרטי לעסקים הינו גבוה ביותר והדרך אל הקמת העסק עוברת במסלול מורכב, שעשוי להיות מתיש ביותר עבור אנשים שאינם מנוסים בתחום, לכן כדאי תמיד להתלוות באיש מקצוע, כאן יהיה זה רואה חשבון מומחה לעוסק פטור.

 

כדי להפוך לעוסק פטור צריך להירשם ברשויות המס ולהגיש טפסים רלוונטיים.


בנוסף, יש להצטייד בצילום תעודת זהות, אישור ניכוי מס במקור, אישור על ניהול ספרים ואישור על חשבון בנק.

 

המסלול שעל בעל העסק לעבור אינו מסתיים כאן, ובנוסף, עליו לפתוח תיק במע"מ - זאת למרות, וכפי שצוין - שהעוסק הפטור אינו משלם מע"מ ואינו גובה מע"מ.


פתיחת התיק במע"מ צריכה להתבצע בסניף הקרוב ביותר למיקומו של העסק.

 

לאחר שבעל העסק מגיע לסניף המע"מ, עליו להגיש טופס רישום. לטופס זה עליו לצרף מסמכים שונים, ביניהם: מסמך המהווה אישור לכך שיש לו חשבון בנק וצילום של תעודת הזהות.


בהמשך, יש למלא את המידע בטופס ולציין מהו גובה מחזור העסקאות הצפוי, בהתאם לצפי מחזור העסקאות יהיה ניתן להתאים את בעל העסק לסוג העוסק הרלוונטי.


עם סיום התהליך ולאחר שייפתח תיק עוסק פטור במע"מ, יתקבל מספר העוסק הפטור באופן מיידי.

 

השלב הבא של התהליך דורש מהעוסק הפטור להגיע אל סניפי מס ההכנסה ולפתוח תיק אצל פקיד שומה. שם יש להגיש טופס ייעודי וצילום של תעודת הזהות.

 

במידה שהעוסק הפטור מעוניין להעסיק עובדים בהמשך, יהיה עליו לציין את הדבר בטופס. הדבר נחוץ לצורך פתיחת תיק ניכויים.

 

יש לציין כי אישור פתיחת התיק במס ההכנסה עשוי לדרוש המתנה של מספר ימים. לאחר מכן, יישלח האישור בדואר.

 

את תשלום המיסים יש לשלם מראש, כאשר הסכום מושפע מצפי ההכנסות.


עם סיומה של השנה הראשונה בה העסק פעיל, תיערך השוואה בין ההכנסות הצפויות ובין ההכנסות בפועל. לאחר מכן, ובמידה שלא תהיה התאמה בין התשלום שעל בעל העסק לשלם ובין התשלום שהוא שילם, יהיה ניתן לדרוש החזרי מס. מנגד, יתכן כי בעל העסק יידרש לשלם סכום נוסף.

 

מסלול פתיחת העסק אינו נגמר, ובשלב זה, לאחר שנפתח תיק במס הכנסה ובמע"מ, יהיה על בעל העסק לגשת אל הביטוח הלאומי ולהסדיר את התשלום, שכן בניגוד לשכירים, להם מפריש המעסיק כספים מהמשכורת, העצמאי נדרש לשלם את הכספים בעצמו.


הסדרת התשלום לביטוח הלאומי מתבצעת מול הנציגים שבמקום, לשם כך יש למלא טפסים רלוונטיים. חשוב מאוד להקפיד למלא את כל הפרטים באופן מדויק. מילוי הפרטים בצורה מדויקת מאפשר לביטוח הלאומי לקבוע מה יהיה סך המקדמות שיהיה על בעל העסק לשלם בהתאם לסוג העסק וגובה הכנסותיו.


את המקדמות יש לשלם בכל חודש ומראש, כאשר עם סיומה של השנה הראשונה לפעילותו של העסק יוגשו דו"חות שנתיים לרשויות. אם יימצאו פערים בין הסכומים בפועל ובין צפי ההכנסות, יוכל בעל העסק לקבל החזרי כספים. כמו כן, עשוי בעל העסק להידרש לשלם סכום נוסף - את ההפרש שהצטבר.

 

הצהרת עוסק פטור - תקנה 15 לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו 1976 קובעת כי עוסק פטור מתשלום המס לפי סעיף 31(3) צריך להצהיר עד תאריך ה 31 בינואר בכל שנה על מחזור של עסקאותיו בשנת המס שחלפה.

במידה ואין לך כל פעילות עסקית בתיק, ניתן להגיש בקשה לסגירת התיק במע"מ.

 

 

התנהלות שוטפת - כיצד יש לנהל את העסק באופן שוטף מבחינת הרשויות?

 

ניהול העסק צריך לכלול דיווח לרשויות עם סיומה של כל שנה, כך שהרשויות יידעו מה היו ההכנסות של בעל העסק בכל השנה.


ניהול החשבונות דורש זמן ומאמצים, שכן יש לערוך תיעוד של ההוצאות וההכנסות ולהקפיד על סדר וארגון.

 

ניתן לשמור על הסדר והארגון על ידי שימוש בתוכנות ניהול חשבונות הקיימות ברשת, בצורה זו יהיה ניתן לשמור על כל הקבלות והחשבוניות במקום אחד, להימנע מעבודה מסורבלת עם קבלות ולהיות בטוחים שהמידע נגיש וזמין.


את הקבלות ניתן לשלוח ללקוחות דרך הדואר האלקטרוני.


יתרון נוסף של התנהלות זו, אשר מתבצעת דרך האינטרנט וללא כוללת שימוש במסמכים וניירת, היא שהתוכנות המתקדמות מסייעות בשמירה על איכות הסביבה.

 

הניהול השוטף של העסק כולל גם שמירה של כל המסמכים הרלוונטיים, ביניהם: טופס 101, טופס  106, אישורים על תרומות והפקדות לקופות גמל או לקרנות השתלמות ומסמכים נוספים אשר מהווים הוצאות מוכרות.


על ידי שמירת ההוצאות המוכרות ניתן לשלם פחות מיסים לביטוח הלאומי ולמס הכנסה.

 

ההוצאות המוכרות שעוסק פטור יכול לתבוע כוללות בין היתר: הוצאות על שימוש ברכב, בתנאי שהרכב שימש לצורך הכנסה, הוצאות על נסיעות לחו"ל, במידה שהנסיעה הייתה לצורך הכנסה, הלוואות שנלקחו עבור העסק, תשלומי ארנונה, מים, חשמל, ביטוח בית וועד, הוצאות על השתלמויות מקצועיות לצורך שיפור המקצועיות, הוצאות משרדיות, כמו למשל: משלוחים, דואר, ניקיון וציוד משרדי, טלפון נייד, טלפון ואינטרנט, הוצאות על פרסום העסק ושיווק העסק, הוצאות על ייעוץ עסקי, הוצאות על בגדי עבודה, הוצאות על ביטוח עסקי והוצאות נוספות.
ניתן לשמור את המסמכים באופן פיזי או דיגיטלי.
 

 

פתיחת עוסק פטור והתנהלות שוטפת - תהליכים ארוכים ומסורבלים

 

ניתן להבין שפתיחת עוסק פטור דורשת התמודדות מורכבת עם המערכת הבירוקרטית.


בנוסף, גם הניהול השוטף של העסק דורש הרבה ידע והשקעת זמן ומאמצים, כאשר מרבית בעלי העסקים אינם בקיאים בחוקים ועלולים לבצע טעויות רבות אשר יסכנו אותם.

 

כדי להבטיח שפתיחת העסק תתבצע באופן תקין וכדי להקל על ההתנהלות השוטפת, רצוי מאוד לקבל שירות מרואה חשבון מיומן. רואה החשבון יוכל לבצע את כל השלבים הנחוצים לפתיחת העסק וימשיך ללוות את בעל העסק לאורך כל תקופת פעילותו.

 

כפי שצוין קודם - התשלום שיש לשלם לרואה חשבון במקרה של עוסק פטור, נמוך יותר מאשר התשלום שעל העוסק המורשה לשלם.


העלות של פתיחת תיק עוסק פטור נעה בין 250-500 שקלים, כאשר העלות עבור הדו"ח השנתי אותו מכין רואה החשבון ומגיש בשמו של בעל העסק עומדת על 1,000-1,200 שקלים.


סכומים אלו בהחלט משתלמים עבור בעל העסק הקטן.


מעבר לכך, יכול רואה החשבון לייעץ לבעל העסק בנוגע לנושאים שונים ולסייע לו לקבל החלטות חשובות.

 

 

ייעוץ והצעת מחיר לשירותי רואה חשבון לעוסק פטור, ללא עלות וללא התחייבות!

 

חוסכים לך זמן וכסף!

 

באתרנו שירות החוסך את הצורך לחפש רואה חשבון, שירות בקש הצעת מחיר הינו ללא עלות וללא התחייבות, משאירים את הפרטים כאן באתר, עד 3 רואי חשבון מומחים לעוסק פטור, יחזרו אליכם טלפונית לייעוץ והצעות מחיר, בדרך זו תקבלו תשובות לכל שאלה שיש לכם ועל הדרך תעשו גם השוואת מחירים.

פניות אחרונות
אני עסק פטור, קטן מעוניינת לקבל הצעת מחיר לתיקון דוח 2020 שמלאיתי בפעם הראשונה לבד.
בקעת אונו
20/12/2021 09:41:47
רואה חשבון לשוח שנתי
תל אביב
19/12/2021 13:58:50
מחפש רואה חשבון לעוסק פטור זעיר במיידי
רמלה - לוד
07/12/2021 15:13:34
הצעת מחיר לעוסק פטור
ראשון לציון והסביבה
07/12/2021 10:30:47
לפתוח עוסק פטור
רחובות
05/12/2021 09:35:47
הצעת מחיר לעסק חדש
ירושלים והסביבה
02/12/2021 12:08:07