פריסת מענק פרישה לנכים

 

פריסת מענק פרישה אצל נכים 100%

מאת: עוזי שוחט עו"ד (רו"ח)

 

בית המשפט המחוזי בתל אביב, על ידי כב' השופט אלטוביה מגן, קבע ביום 31.05.07, בפסק דין תקדימי, כי יש לאמץ מדיניות מס מקלה בכל הקשור למיסוי מענק פרישה של נכים בשיעור 100%. בכך התקבל במלואו ערעור שהוגש על ידי עו"ד עוזי שוחט ממשרד עו"ד שוחט, לוקר ושות', אשר ביקש לפרוס את מענק הפרישה שקיבל נכה 100% על פני 6 השנים שלאחר הפרישה, תוך מתן מלוא הפטור על הכנסותיו של הנכה בכל אחת בשנות הפריסה.

 

מאחר שהפטור לנכה עומד כיום על כחצי מיליון ₪ לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה, משמעות קבלת הערעור היא פטור ממס על כ- 3 מיליון ₪ מתוך מענק הפרישה. כב' השופט א' מגן דחה את הפרשנות המצמצמת של הפטור לנכה על ידי רשות המסים בועדת הפסיקה 7, שהיא הערכאה העליונה ביותר ברשות המסים, וקיבל את עמדתו של עו"ד עוזי שוחט, כי "פירוש זה אינו מתקבל על הדעת" הואיל ו"לו ביקש המחוקק לצמצם את תחולת הפטור, היה עושה זאת במפורש".

 

עוד נפסק, כי יש לסווג מענק פרישה כ"הכנסה מיגיעה אישית" לכל דבר ועניין, והוא "בר פריסה". את הפריסה ניתן לבצע "לשש שנות מס לאחור או לשנים עתידות לבוא" כשהוא חוזר ומדגיש את התכלית שביסוד הפטור לנכה. עוד נפסק שיש לסווג את מענק הפרישה כהכנסה פירותית ולא כהכנסה הונית, ויש שוני רב בין פריסתו של מענק הפרישה על פני מספר שנות מס לבין פריסה של רווח הון או של שבח מקרקעין.

 

בעוד שפריסת רווח ההון ושבח המקרקעין מצומצמת לעניינים מסוימים בלבד, פריסת מענק הפרישה איננה מצומצמת, ויש ליתן למנגנון ביזור ההכנסה על פני 6 שנים קדימה "את המשמעות הרחבה שלו". לסיום נפסק, כי "אין לחסום דווקא את מי שהוכר כנכה 100% לצורך סעיף 9(5) שלא יוכל להינות מתקרת הפטור במסגרת המנגנון המתקן, הוא מנגנון הביזור שבסעיף 8(ג)(3) לפקודה".

 

לאור האמור לעיל הערעור התקבל במלואו ונפסק שיש לבצע את חישוב המס למערער כפי שנטען על ידי עו"ד ורו"ח עוזי שוחט, תוך פריסת המענק על פני 6 שנים קדימה ומתן הפטור ממס לנכה לגבי כל אחת משנות הפריסה. כמו כן חויבה רשות המסים בהוצאות בסכום של 25,000 ₪ ומע"מ כדין. (עמ"ה 1017/06 שרל שבטון נ' פקיד שומה ת"א 5).

 

חזרה לדף מאמרים בנושא מס הכנסה

 

עדכונים אחרונים
כל מה שצריך לדעת על היטל השבחה
מה שמאי מקרקעין לא יספרו לכם...
חייבים לך כסף? שיקים חוזרים
הכר- עורכי דין מומחים לגביית חובות!