×


תפריט נגישות

פניות אחרונות מהאתר

עורך דין ירושה וצוואה

לרשום את הבית על אח שלי
22-01-2024 17:12

עורך דין ירושה וצוואה

מתענינת בשביל אחותי
23-01-2024 18:45

עורך דין ירושה וצוואה

להתקשר בבקשה בשעות הבוקר
23-01-2024 21:07

עורך דין ירושה וצוואה

25-01-2024 14:47

עורך דין ירושה וצוואה

חושבים לערוך צוואה
25-01-2024 20:25

עורך דין ירושה וצוואה

28-01-2024 14:20

עורך דין ירושה וצוואה

29-01-2024 13:16

עורך דין ירושה וצוואה

עורך דין לכתיבת צוואה
30-01-2024 05:38

עורך דין ירושה וצוואה

צוואה הדדית
02-02-2024 11:27

עורך דין ירושה וצוואה

06-02-2024 14:45

פסילת צוואות

מחפשים לדעת מהן הסיבות בגינם אפשר לפסול צוואה? איך אפשר להגן על צוואה?

 

 

פסילת צוואות - כל הסיבות

 

 

כשאנו חושבים על אדם אשר כותב את צוואתו, בעיקר כאשר אותו אדם קרוב אלינו, עולה בקרבנו תחושת עצב, לפעמים גם חרטה, שכן כתיבת צוואה מעלה מחשבה אותה רבים מאיתנו מנסים להדחיק - המוות, הסופיות של החיים. יחד עם זאת, ישנם מקרים בהם מתעוררים גם כעסים עקב עריכת צוואה שאינה הוגנת, בין המצבים הללו ניתן לציין מקרים בהם אדם מנושל מהצוואה.

 

ניתן להבין שנישול מצוואה של אדם קרוב עשוי לעורר שאלות, תהיות ורגשות שליליים ואף להוביל לכך שאותו אדם שנושל מהצוואה ידרוש מבית הדין לפסול אותה בגין סיבות שונות, ואכן, ישנן סיבות שבגינן ניתן להביא לפסילת צוואה. במאמר זה נציין את הסיבות אשר עשויות להביא לפסילת צוואה, אך לפני כן נסביר מי רשאי להתנגד לקיום צוואה.
 

 

התנגדות לצוואה - מיהו אדם אשר נחשב ל -"מעוניין בדבר" ?

 

 

לא כל אדם רשאי להגיש התנגדות לקיום צוואה. אדם הרשאי להתנגד לצוואה הוא רק אדם אשר עונה להגדרה: "מעוניין בדבר". אדם העונה להגדרה זו הינו בעל עניין כלכלי ובעל אינטרס כספי. קרוב משפחה של המנוח עשוי למשל להיחשב "מעוניין בדבר" במקרה בו הוא נושל מהצוואה. במידה שהתנגדותו תתקבל, יקבל קרוב המשפחה של המנוח חלק מהירושה.

 

 

טענות שבעובדה וטענות משפטיות

 

 

התנגדות לצוואה צריכה להתבסס על טיעונים ועובדות, הטענות נחלקות לטענות משפטיות וטענות עובדתיות. כמו כן, ניתן לכלול בהתנגדות את שני סוגי הטענות.


טענות עובדתיות הינן טענות שמבוססות על עובדות, כך שעל המתנגד לצוואה להציג הוכחות לכך שהצד הנגדי אינו נוהג באופן אמין ועל כן יש לפסול את הצוואה.


טענות משפטיות אינן משאירות מקום לסימני שאלה והסיכום שיתבצע על ידי עורכי הדין המייצגים את הצדדים והצלחתם לשכנע את השופט כי הם צודקים יביאו להכרעה.

 

 

טענות משפטיות

 

 

לפני שנציג את הטענות המשפטיות אשר עשויות להביא לפסילת צוואה, נציין כי ישנן חמש דרכים לכתיבה של צוואה, דרכים אלו הינן: צוואה הדדית, צוואה בעל- פה, צוואה בפני רשות, צוואה בכתב יד וצוואה בעדים. החוק קובע כיצד יש לערוך כל סוג של צוואה, כאשר ישנן סיבות שונות אשר עשויות להוביל לפסילת הצוואה.

 

הטענות המשפטיות לפסילת צוואה הינן: אי כשירות לצוות, צוואה בכפייה, מסירת זכות הציווי, אונס או כל השפעה שאינה הוגנת, מסירת זכות הציווי לאחר, אי ביטול צוואה פגומה, צוואה סתומה, טעות סופר, צוואה לא מוסרית, לא אפשרית או לא חוקית, צוואה לטובת עדים וביטול צוואה שנעשה על ידי המצווה. לצד הטענות המשפטיות הללו ישנן טענות משפטיות נוספות אשר עורך דין בקיא, מנוסה ויצירתי יוכל להציג בפני השופט.

 

 

עילות להתנגדות לצוואה

 

 

כעת נפרט על מספר עילות שעשויות להביא לביטולה של צוואה:

 

 

 • אי כשירות לעריכת צוואה - עילה זו עוסקת בכשירותו של המצווה בעריכת צוואה, כך שהוא מסוגל להבין את המשמעות של הכתוב בצוואה ותוכנה של הצוואה תואם לרצונו. לפני העלאת טענה זו יש לוודא כי המצווה רשאי לערוך צוואה לפי חוק הירושה.

 

 • מרמה, תרמית או תחבולה - מקרה זה חל כאשר ישנה השפעה בלתי הוגנת ברמת חומרה גבוהה, כאשר המנצל מבצע מעשי מרמה, תרמית או תחבולה כנגד המצווה.

 

 • השפעה לא הוגנת - במקרה שהמצווה תלוי באדם אחר, ומכיוון שכך, הוא ערך את הצוואה לטובת המנצל, יהיה ניתן להעלות טענה זו. במקרה זה יש להבדיל בין הענקה מתוך רצון ובין הענקה כתוצאה מהשפעה בלתי הוגנת.

 

 • טעות בצוואה - במקרה שהעובדות אותן הבין המצווה אינן תואמות למציאות, ניתן להציג את הטענה שהצוואה אינה תואמת לרצונו האמיתי ושהוא קיבל החלטות אלו משום שהוא לא הבין את המצב בצורה נכונה.

 

 • מעורבות בעריכת צוואה - חל איסור על מעורבות בעריכת צוואה. יחד עם זאת, יש לבחון את מידת המעורבות בעריכתה של הצוואה, שכן לא כל מעורבות עשויה להוביל לפסילתה. בית המשפט יתערב רק במקרים חריגים, בהם ברור כי אדם מטעמו של הזוכה או הזוכה בצוואה היו מעורבים בניסוח הצוואה, כך שהיא נכתבה לטובתם ובאופן שאינו הוגן כדי לנצל את המצווה.

 

 • צוואה סתומה - צוואה שלא ניתן להבינה הינה צוואה שלא ניתן לקיים (למשל: אי אפשר להבין מה הזוכה מקבל או אפילו מיהו הזוכה), במקרים אלו, בהם ההוראות אינן ברורות, הצוואה תיפסל. במידה שאפשר לקיים הוראות מסוימות מתוך הצוואה, עשוי בית המשפט לבדוק איך ניתן לקיים את כל הצוואה או את החלק המסוים שאפשר לקיים.

 

 • מסירת זכות הציווי לאדם אחר - מכיוון שהזכות לצוות הינה אישית, חל איסור על העברת הזכות לאדם שלישי, הדבר יתאפשר רק במקרים מסוימים. במילים אחרות: צוואה אשר מכילה הוראה לפיה אדם אחר מחליט מיהו האדם היורש הינה פסולה. יחד עם זאת, ישנו מקרה חריג בו המצווה מחליט כי אדם מסוים ייקבע כיצד יחולק חלק מסוים ומוגדר מעיזבונו בין קבוצת יורשים, אשר אינה יכולה להיות כל קבוצת אנשים. הקבוצה יכולה לכלול למשל את ילדי המנוח.

 

 • הוראה שאינה אפשרית בצוואה - הוראה שלא ניתן להוציא לפועל.

 

 • צוואה שאינה חוקית - צוואה בה מופיעות הוראות אשר גורמות לה להיות לא חוקית, לא אפשרית לביצוע או לא מוסרית.

 

 • הוראה לא מוסרית בצוואה - צוואה שאינה עולה בקנה אחד עם "תקנת הציבור" בישראל. המשמעות של "תקנת הציבור" היא מערכת הערכים של החברה בארץ, כך שיש לבחון את השינויים החלים בה בעת הצגת טענה זו.

 

 • הגיונה של הצוואה - מבחן "הגיונה של צוואה" הינו מבחן אשר מתווסף למבחנים מרכזיים אשר בוחנים את הנסיבות של עריכת הצוואה, ובנוסף, את רצונו החופשי של המצווה. המטרה העיקרית של המבחן היא לחזק מסקנה שנובעת מהמבחנים המרכזיים. חוסר היגיון בצוואה מעורר תהיות לגבי אמיתותה, לכן, בית המשפט בוחן את נסיבות עריכת הצוואה בתשומת לב רבה ושם דגש בעת הבדיקות על הזוכה ומעורבותו בעריכת הצוואה.

 

 • עילות יצירתיות - נוסף העילות שצוינו להתנגדות לצוואה, ישנן עילות חדישות וייחודיות, עילות אלו מתבססות על עילות יצירתיות או עקרונות משפטיים כלליים שבגינם ניתן לפסול צוואה. עילה יצירתיות עשויה להיות למשל: תחרות שאינה הוגנת בין יורשים. עילה זו מבוססת על טענה כי היורשים מתחרים על ליבו של המצווה, בשל כך, אסור לשניהם לנסות לפגוע בסיכויים של האחר לקבל ירושה בצורה שאינה הוגנת. דוגמה נוספת לעילה הנחשבת יצירתית היא פסילת יורשים. הזכות לפסול אדם או מספר אנשים מהירושה אינה עומדת רק לרשותו של המצווה וגם יורשיו של המצווה רשאים לפסול מהירושה אדם או אנשים בשל ביצוע מעשים חמורים. במקרה שאדם אשר נכלל בצוואה ביצע מעשה חמור נגד המוריש, כמו למשל: הגשת צוואה מזויפת, ניסיון לרצוח את המצווה או רצח המצווה, ניתן לטעון כי יש לפסול את היורש וזוהי עילה להתנגדות לצוואה. במידה שאכן יש לפסול את היורש, תהיה הצוואה סתומה.

 

דוגמאות נוספות לעילות יצירתיות לפסילת צוואה הינן: תנאים בצוואה והעלמת צוואה. יהיה ניתן להציג עילת תנאים בצוואה במקרה שהצוואה כוללת תנאים שמונעים מהיורש לרשת את העיזבון. במקרה שאדם העלים צוואה או הסתיר צוואה מפני הרשם לענייני ירושה, הוא ייהפך ליורש פסול.


זיוף צוואה הינו עילה נוספת אשר נחשבת לעילה יצירתית לפסילת צוואה. במקרה שהיורש ביצע פעולות שונות, ביניהן: הציג את תוכן הצוואה באופן שאינו אמיתי ואינו תואם לרצונו של המצווה, לדוגמה: זייף את כתב היד של המצווה או זייף את חתימתו של המצווה, הגיש צוואה מזויפת (גם אם לא הוא האדם אשר זייף אותה), יהיה ניתן להציג את הטענה כי הצוואה מזויפת.

 

 

לסיכום

 

ישנן מגוון סיבות אשר עשויות להוות עילות לפסילת צוואה. עורך דין מקצועי אשר מתמחה בתחום יוכל להציג גם עילות יצירתיות, אשר נחשבות לחדישות יותר ולהגדיל את סיכוייו של המתנגד לצוואה להביא לביטולה, על כן, חשוב מאוד להיעזר בעורך דין אשר מתמחה בתחום צוואות וירושות בעת הגשת ההתנגדות.

 

 

ייעוץ והצעת מחיר לשירותי עורך דין מומחה לפסילת צוואות ללא עלות וללא התחייבות!

 

חוסכים לך זמן וכסף!

 

באתרנו שירות החוסך את הצורך לחפש עורכי דין ירושות וצוואות, שירות בקש הצעת מחיר הינו ללא עלות וללא התחייבות, משאירים את הפרטים כאן באתר, עד 3 עורכי דין מומחים לפסילת צוואות יחזרו אליכם טלפונית לייעוץ והצעות מחיר, בדרך זו תקבלו תשובות לכל שאלה שיש לכם ועל הדרך תעשו גם השוואת מחירים.

 

ייעוץ ראשוני בחינם מעורך דין צוואה וירושה

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.