הצעת מחיר בקליק מעורך דין עבודה

פיטורי עובדת בהריון

רוצה לדעת מה החוק אומר על פיטורי עובדת בהריון? מחפשים עורך דין עבודה לייצוג משפטי מול המעסיק או להגנה על מעסיק מתביעת פיטורים שלא כדין?

 

 

פיטורים בהריון

 

 

פיטורים של עובדת בהריון הינם נושא יוצא דופן בעולם המשפט, שכן החוק מגן על נשים בהריון ומקנה להן זכויות להן לא היו זכאיות במידה שהן לא היו הרות. יחד עם זאת, ישנם מקרים בהם מעסיקים מסיימים את תקופת ההעסקה של נשים בהריון אפילו ללא שימוע ובלי שניתן היתר לפיטורי הנשים ממשרד הכלכלה.


רבות הן הנשים ההרות אשר אינן מכירות את החוק, שתפקידו להגן עליהן במהלך תקופת ההריון, נשים אלו אינן מודעות לאופן בו נעשה הליך סיום העסקה, במקרים אלו, חשות הנשים ההרות חוסר אונים ונאלצות לעזוב את עבודתן במצב נפשי מעורער בשל הכעס כלפי המעסיק וחוסר הוודאות.

 

 

אז מה הן בעצם זכויות של עובדת בהריון?

 

 

ברור לכל כי מעסיקים רשאים לפטר עובדים - בין אם מדובר על גברים או נשים, במידה שהם אינם מבצעים את עבודתם כנדרש. יחד עם זאת וכפי שצוין - נשים בהריון מקבלות זכויות אחרות בשל היותן בהריון ואם הן אינן מבצעות את עבודתן ברמה הנחוצה בשל מצבן הרפואי, החוק אינו מותיר למעסיק לפטר אותן.

 

מעבר לכך, במקרים בהם נשים בהריון מתפקדות כרגיל, עשויים מעסיקים מסוימים שלא להעסיק אותן וישנם מקרים בהם האשה מעוניינת להתקבל לעבודה אך המעסיק מחליט שלא לקבלה בשל הריונה.

 

מעסיקים אלו חוששים מפני מצבים בהם האשה ההרה לא תבצע את העבודה בצורה טובה או תעדר פעמים רבות לאחר הלידה. חשוב לדעת כי אי העסקת נשים הרות במקרים אלו הינה אפליה נגד נשים והיא אסורה על פי החוק, אשר קובע כי אסור לפטר נשים בהריון, ובנוסף, כי אין לפטר נשים שילדו כאשר לא עברו 60 ימים ממועד הלידה, זאת כל עוד לא ניתן היתר מיוחד ממשרד הכלכלה.

 

 

מדוע אין לפטר עובדת בהריון, לרבות מקרים בהן הפיטורים אינם קשורים להריון?

 

 

אסור לפטר עובדת בהריון משום שהחוק מעוניין להגן על הפרנסה שלה, כך שיהיה לה ביטחון כלכלי. החוק מכיר בכך שתקופת ההריון אינה קלה וכי ישנם קשיים רבים עמם נאלצות נשים להתמודד - דבר אשר עשוי להשפיע על התפקוד, לרבות התפקוד בעבודה.

 

ההגנה על נשים בהריון מתבססת על כך שבתקופה זו נאלצות הנשים להיעדר מהעבודה פעמים רבות בשל סיבות שונות, לדוגמה: כדי לבצע בדיקות שונות. כמו כן, עשוי ההריון להשפיע על האשה במגוון מישורים - לגרום לה להיות יותר מבולבלת ועייפה, להקשות על יכולת התנועה שלה ולהוביל למצב רוח ירוד - כל אלו והשפעות אחרות עשויות לגרום לירידה ברמת עבודתה. מעבר לכך, עלול המעסיק לפגוע בתנאי ההעסקה של האשה ואף לפטר אותה בשל ההריון.


אם לא די בכל הסיבות הללו, ישנה סברה כי נשים הרות מתקשות לתפקד בעבודה בתקופת ההריון וגם לאחר מכן - כאשר הן אמהות, על כן, קשה לנשים למצוא עבודה בתקופת ההריון ויש להגן עליהן מפני פיטורים או הרעת תנאים.

 

 

כיצד יכול לנהוג מעסיק שמעוניין לפטר עובדת בהריון?

 

 

לצד הזכויות להן זכאיות נשים בתקופת ההריון, עדיין ישנן זכויות להן זכאים מעסיקים, ובמידה שמעסיק מעוניין לפטר עובדת בהריון, הוא יכול לבקש היתר מיוחד, זאת כל עוד העובדת עבדה אצלו חצי שנה לפחות.

 


כדי לקבל את ההיתר על המעסיק להציג הוכחות לכך שלא קיים קשר בין רצונו לפטר את האשה ובין ההריון. מכיוון שקשה להציג הוכחות חד משמעיות לכך שלא קיים קשר בין הרצון שלא להעסיק את האשה ההרה ובין הריונה, ישנה חשיבות רבה לשימוע, במסגרתו יכול כל צד להציג את הצד שלו ולהגן על עצמו.

 


על המעסיק לעדכן את העובדת מספיק זמן לפני השימוע וההודעה להינתן בכתב, כך יכולה העובדת להתכונן להליך.

 

מהצד השני -  אוסף המנהל בתקופה זו טיעונים נגד המשכת העסקתה של העובדת. כדי לפטר אותה עליו להציג ראיות לכך שסיום העסקתה של העובדת אינו קשור לעצם היותה בהריון.

 

כמובן שעל האשה להציג הוכחות הפוכות ולהראות שישנו קשר בין הפסקת העסקתה ובין ההריון. בנוסף, יכולה העובדת להוכיח שגם אם היא אינה עובדת היטב - כי שעבדה בעבר, הדבר אינו קשור בהכרח להיותה בהריון וכי המעסיק אינו רשאי לפטר אותה על פי החוק בשל ירידה באיכות העבודה.

 

 

ומה לגבי פגיעה בהיקף המשרה?

 

 

לפי חוק עבודת נשים, אין לפגוע גם בהיקף המשרה של נשים בהריון, אשר עובדות במקום חצי שנה, בצורה שמקטינה את הכנסתן. יהיה ניתן לפגוע בהיקף המשרה של נשים בהריון רק אם משרד הכלכלה אישר זאת, וכל עוד העובדת נפגעת מכך משום שהיא בהריון, לא יינתן היתר לכך.


חל איסור לפגוע בהכנסתה של אשה הרה בשל כל הסיבות שצוינו. מטרתו של החוק היא למנוע מקרים בהם מעסיקים יפגעו בהכנסה של נשים הרות בלי לפגוע בהיקף המשרה או יפגעו בהיקף המשרה אך לא בהכנסה.


כאן יש לציין מהי ההגדרה של "פגיעה בהיקף המשרה", ההגדרה לפגיעה זו היא כל מצב בו היקף המשרה נפגע, חוץ מעריכת שינויים בזמנים של היקף המשרה, זאת בהתאם לבקשה של העובדת בשל מצב רפואי. בנוסף, יש צורך באישור רופא.

 

 

פיטורים ללא היתר - סנקציות כספיות

 

 

לפני שנים נעשה תיקון בחוק עבודת נשים כדי להגביר את ההגנה על נשים הרות בפני פיטורים ללא קבלת היתר ממשרד העבודה. החידוש המרכזי שנעשה בחוק הוא שבמידה שבית הדין לעבודה מגלה שעובדת הרה פוטרה בלי שהתקבל היתר לכך, יהיה על המעסיק לשלם לה פיצויים בגובה שאינו נמוך מ-150% מהשכר שהייתה מקבלת בתקופה המזכה.


במידה שהמעסיק פיטר עובדת הרה בלי שניתן לו היתר מהממונה, עשוי המעסיק להגיע למצב בו הוא מואשם בביצוע עבירה מינהלית ופלילית. בגין ביצוע עבירות אלו עלול המעסיק לקבל קנס או לקבל עונש מאסר.

 

 

האם המעסיק רשאי לקבל היתר רטרואקטיבי?

 

 

הליך קבלת ההיתר נערך במשרד התמ"ת וברוב המקרים הוא נמשך מספר שבועות. במידה שניתן אישור פיטורים, הם יהיו תקפים מהמועד בו ניתן ההיתר. לאורך תקופה זו מחוייב המעסיק להעסיק את העובדת ההרה ולשלם לה שכר. יחד עם זאת, ישנם מקרים בהם המעסיק יכול לקבל היתר רטרואקטיבי מהמועד בו הוא הגיש את הבקשה להיתר ולא מהיום בו ניתן לו היתר, מקרים אלו מתקיימים כאשר:

 

1. המעסיק מצליח להוכיח שהוא לא ידע שהעובדת הרה ביום הפיטורים.


2.המעסיק מצליח להוכיח שהוא קיבל צו פירוק או שהוא הוכרז פושט רגל.


3. המעסיק מצליח להוכיח כי ישנן נסיבות חמורות שמצדיקות פיטורים, נסיבות אלו יכולות להיות בין היתר גניבה.


4. המעסיק מצליח להוכיח כי העסק שלו אינו פעיל - כלומר חדל לפעול. משמעות הדבר היא שההפסקה אינה זמנית. כמו כן, לא מדובר על צמצומים.

 

 

חוק עבודת נשים - מהו הנוהל להגשת בקשה להיתר פיטורי נשים הרות?

 

הנוהל להגשת בקשה להיתר פיטורי נשים הרות פורסם על ידי משרד העבודה והרווחה לפני מספר שנים. נוהל זה מפרט כיצד מוגשת בקשה להיתר פיטורי נשים הרות . לפי הנוהל, על המעסיק להציג בפני העובדת את הבקשה שהוא הגיש למשרת התמ"ת, כך שהועבדת תוכל להגיב טרם הדיון. יש לציין כי ניתן לערער על החלטות הממונה.

 

 

כיצד כדאי לאשה בהריון לנהוג במידה שהיא חוששת מפני פיטורים?

 

 

במידה שאשה בהריון חושדת שהמעסיק עתיד לפטר אותה, חשוב שהיא תכיר היטב את החוק ואת הזכויות המוענקות לה בשל היותה עובדת בהריון, לשם כך, רצוי עבורה לפנות אל עורך דין עבודה אשר סייע לנשים רבות במקרי פיטורים.


במרבית המקרים פיטורים של עובדת בהריון אינם חוקיים, והכרת הזכויות המגיעות לאשה ההרה והתנהלות נכונה מול המעביד יכולות לסייע לה רבות בהמשך, שכן על פיטורים של נשים בהריון, שנעשו שלא בתום לב, יש לשלם פיצוי הולם.


חשוב לציין כי גם אם לא הוכח קשר בין ההריון ובין הפיטורים, עדיין יכולה האשה ההרה לקבל הגנה מפני פיטורים וכי הממונה על החוק מפעיל את שיקול דעתו כדי להגיע להחלטה האם לאשר את הפיטורים או שלא לאשר את הפיטורים.

 

פנייה אל עורך דין המתמחה בדיני עבודה יכולה לסייע רבות לנשים בהריון אשר חוששות מפני פיטורים או פוטרו מעבודתן בשל ההריון, לרבות מקרים בהם לא הוכח קשר בין הפיטורים ובין ההריון.

 

 

סוגיות בהן מטפלים עורכי דין עבודה בעניין פיטורים בהריון

 

 

  • פיטורי עובדת בהריון פחות מחצי שנה.

 

  • פיטורי עובדת בהריון עקב סגירת עסק.

 

  • פיטורי עובדת בהריון ללא ידיעה.

 

  • פיטורי עובדת בהריון בהסכמה.

 

  • פיטורי עובדת אחרי הריון.

 

  • זכויות נשים בהריון.

 

  • בקשה להיתר פיטורי עובדת בהריון.

 

  • פיטורי עובדת בהריון בתקופת ניסיון.

 

  • פיטורי עובדת בהריון בתקופת קורונה.

 

  • דיני עבודה פיטורים בהריון.

 

 

ייעוץ והצעת מחיר לשירותי עורך דין עבודה, ללא עלות וללא התחייבות!

חוסכים לך זמן וכסף!

 

באתרנו שירות החוסך את הצורך לחפש עורך דין עבודה, שירות בקש הצעת מחיר הינו ללא עלות וללא התחייבות, משאירים את הפרטים כאן באתר, עד 3 עורכי דין מומחים לדיני עבודה יחזרו אליכם טלפונית לייעוץ והצעות מחיר, בדרך זו תקבלו תשובות לכל שאלה שיש לכם ועל הדרך תעשו גם השוואת מחירים.

 

פניות אחרונות
עורך דין עבודה
הצעת מחיר והערכה אם אפשר זמן בערך
אילת והערבה
30/06/2022 01:35:01
עורך דין עבודה
אשמח לקבל התעת מחיר לשכר טירחה לשימוע, השימוע בבית חולים איכילוב, אני מזכירה רפואית
תל אביב
23/06/2022 10:02:29
עורך דין עבודה
כתיבת מכתב התראות
פתח תקוה והסביבה
21/06/2022 13:18:29
עורך דין עבודה
עו"ד שמבין בתביעות של שוטר פורש נגד משטרת ישראל
דימונה
19/06/2022 16:52:10
עורך דין עבודה
יעוץ לגבי תוספת שכר (תוספת איזון)
אזור המרכז
09/06/2022 00:28:56
עורך דין עבודה
עו"ד לדיני עבודה
באר שבע והסביבה
08/06/2022 18:51:16