×


תפריט נגישות

פניות אחרונות מהאתר

עורך דין ייפוי כוח מתמשך

27-06-2024 08:40

עורך דין ייפוי כוח מתמשך

27-06-2024 08:48

עורך דין ייפוי כוח מתמשך

30-06-2024 11:43

ייפוי כוח מתמשך

מחפש לעשות ייפוי כוח מתמשך? רוצה לדעת יתרונות וחסרונות של הליך זה?

ייפוי כוח מתמשך פרימיום

למה חשוב לעשות ייפוי כוח מתמשך?

 

למקרה והלוואי ולא יקרה...

 

עריכת ייפוי כוח מתמשך הינה חשובה ביותר, שכן היא מאפשרת לאדם לקבל החלטות חשובות בנוגע להמשך חייו, גם אם הוא לא יוכל לקבל את ההחלטות הללו באופן עצמאי. על כן, רצוי עבור כל אדם אשר מעוניין לשלוט בעתידו, גם אם מצבו לא יאפשר זאת, לערוך ייפוי כוח מתמשך העונה על צרכיו באמצעות עורך דין שהוסמך לביצוע ייפוי כוח מתמשך וצבר ניסיון נרחב בתחום זה.

 

ייפוי כוח מתמשך, זה סוג של ביטוח שאתה עושה לעצמך למקרה שחס וחלילה משהו יקרה לך בעתיד, ואתה לא תהיה יותר מסוגל לדאוג לעצמך, או להגיד לאנשים מה אתה רוצה.

ייפוי כוח מתמשך מאפשר לך שליטה, קביעה ותכנון מוקדם במינוי האדם שידאג לאינטרסים שלך, ולאופן בו יתקבלו החלטות וקביעות הנוגעות לחייך. 

 

ייפוי כוח מתמשך פרימיום

ממה צריך להיזהר שעושים ייפוי כוח מתמשך?

 

בעבודתי כמתאם שיחות ייעוץ טלפוני, ובודק חוות דעת לשירותי עורכי דין, נתקלתי בעשרות אנשים שעשו את הדבר הנכון אבל לא אצל העורך דין הנכון, כן... עשו ייפוי כוח מתמשך, אך אצל עורך דין שלא מספיק בקיא בתחום, התוצאות קשות... והן נכתבות כאן לפניכם :

 

זוג בעל חשבון בנק משותף באחד הבנקים בישראל.


מנהל סניף שאינו מכיר את בני הזוג, התחלף והורה לבנקאים, לבקש מסמך רפואי עדכני לכל לקוח מעל גיל 70. "ישראל ישראלי" אינו צלול עקב דמנציה.


הבנקאי שאל את גב' ישראלי מה עם מר ישראלי...? תשובתה התמימה שהוא סובל מדמנציה ואיבד קשר עם המציאות.

באותו רגע נשאלה עם יש בידיה ייפוי כח מתמשך, שכן יפוי כוח רגיל כללי אינו תופס, ובהעדר ייפוי כח מתמשך, או צו מינוי אפוטרופוס רכוש מבית משפט, ייאלצו לסגור את החשבון, ואכן, מנהל הבנק נאלץ להורות על הקפאת חשבון הבנק, חשוב להבין כי הבנק חושש מתביעות רשלנות ונוקט משנה זהירות. לגב' ישראלי היה הרבה כסף בחשבון, שכן מדובר על בני זוג אמידים, ופתאום היא נשארה ללא כסף למחייה, זאת עד לקבלת צו מינוי אפוטרופוס מבית משפט, דבר שלקח מספר חודשים, והרבה בירוקרטיה והצהרות הון, היא נאלצה להיעזר בתמיכה כלכלית של ילדיה.


יפוי כח מתמשך היה פותר את הבעיה וחוסך הרבה זמן כסף ובירוקרטיה.

 

עכשיו תדמיינו מקרים של אנשים שבעל כורכם הפכו להיות "בלתי כשירים" ולא עשו ייפוי כוח מתמשך :

 

* אדם שרוצה לסיים את חייו בבית ולא בבית חולים, אבל לא הנחה אף אחד.

* אדם שאוכל אוכל טבעוני אבל לא דרש זאת, ואולי גם הסביבה הקרובה לא יודעת או לאף אחד לא איכפת...

* אדם שרוצה מטפלת סיעודית ולא מטפל... או להיפך....

* אדם שלא רוצה להיות נוכח בחתונת בנו במקרה שהוא סיעודי.

 

יש עשרות מקרים שיכולים לקרות, עורך דין ייפוי כוח טוב ומקצועי ידע להימנע "מתקלות".

 

ייפוי כוח מתמשך

 

ייפוי כוח הוא הרשאה לשליחת מיופה כוח לביצוע פעולה משפטית עבור צד שלישי (מיפה הכוח). חוק השליחות הינו המסגרת המשפטית לייפוי כוח, לפי החוק, כל פעולה שתבוצע על ידי השלוח, מזכה ומחייבת את השולח. מיופה הכוח רשאי לבצע את כל הפעולות המשפטיות, למעט פעולות שרק האדם יכול לבצע לפי החוק. על מיופה הכוח לנהוג כלפי מיפה הכוח בהתאם להוראות שניתנו ולהיות נאמן לו, במידה שמיפה הכוח אינו נוהג בנאמנות ואינו פועל בהתאם להנחיותיו של מיפה הכוח, זכאי מיפה הכוח לכל סעד בגין הפרת חוזה.


בשנת 1962 נחקק חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, לפיו, ניתן למנות אפוטרופוס על בגיר במצבים הבאים:


1. כאשר הבגיר אינו יכול באופן זמני או קבוע לדאוג לחלק מענייניו או לכל ענייניו ואין אדם אשר מחזיק מסמכות ומוכן לדאוג לענייניו במקומו.


2. כאשר מדובר על "פסול דין", כלומר - אדם שלא יכול לדאוג לענייניו בשל ליקוי בשכלו או מחלת נפש.

 

נרחיב על מה זה ייפוי כוח מתמשך?

 

ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך משפטי וכל אדם בגיר רשאי להחזיק בו. ייפוי הכוח המתמשך מאפשר לבגיר להחליט מי יטפל בענייניו ואיך יטופלו ענייניו בעתיד אם הוא לא יוכל לטפל בהם באופן עצמאי. יש לציין שלצורך ייפוי הכוח, צריך הבגיר להבין את המשמעות של ייפוי כוח מתמשך, המטרות של מתן ייפוי הכוח המתמשך והמשמעות של נתינת ייפוי כוח מתמשך.


לייפוי כוח מתמשך יש יתרון משמעותי, שכן הוא מאפשר לאדם לקבל החלטות ולבצע אותן בשלב שהוא מסוגל לקבל וליישם את ההחלטות, וצלול ומבין אותן. בצורה זו, יכול אדם לקבוע כיצד יתנהלו חייו במידה שחלילה מצבו ידרדר בשל סיבות שונות, אשר עשויות להיות למשל: איבוד יכולת שכלית או קוגנטיבית, מוגבלות נפשית, מחלות וסיבות אחרות. האדם רשאי לתת ייפוי כוח מתמשך החל על כל ענייניו - בין אם מדובר על העניינים האישיים או על ענייניו הרכושיים. כמו כן, רשאי מיפה הכוח, לתת ייפוי כוח החל רק על חלק מענייניו, במטרה לשמור על זכויותיו, רצונותיו וכבודו.


מיופה הכוח מחויב לפעול בהתאם להוראות שניתנו על ידי הממנה. על מיופה הכוח לחתום ולאשר בכתב מול עורך דין או מול בעל מקצוע על ידי ייפוי כוח רפואי שהוא נותן את אישורו לתוכן של ייפוי הכוח המתמשך, לרבות ההנחיות המקדימות. אם לא ניתן לבצע את ההנחיות או אם ביצוען פוגע בממנה או אם ההנחיות אינן חוקיות, אין מיופה הכוח רשאי לפעול על פיהן, במצב זה רשאי מיופה הכוח לפנות אל בית המשפט על מנת לקבל הנחיה בנוגע לפעולותיו.

 

מה ההבדל בין ייפוי כוח רגיל לבין ייפוי כוח מתמשך?

 

ייפוי כוח רגיל הוא מסמך משפטי שנותן למיופה הכוח הרשאה לבצע פעולה משפטית כלשהי בשם מייפה הכוח, כלפי צד שלישי. לדוגמא, אם ברצונך למכור את הדירה, אבל אתה לא יכול להגיע פיזית לרשום את העסקה בטאבו, באפשרותך לתת לאדם אחר ייפוי כוח לעשות זאת בשמך.

•  ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי שנועד להגדיר את זכותו של אדם לקבוע את גורלו במקרה שיאבד את כשירותו המשפטית ויהפוך לפסול דין. לדוגמא, אם יש לך חשש שבעתיד תחלה במחלה שתפגע ביכולתך לנהל את ענייניך הכלכליים, הרפואיים או האישיים, אתה יכול לתת לאדם אחר ייפוי כוח מתמשך לטפל בהם בשמך.

•  ההבדל העיקרי בין ייפוי כוח רגיל לבין ייפוי כוח מתמשך הוא במועד הכניסה לתוקף, ובתוקפו של המסמך. ייפוי כוח רגיל נכנס לתוקף מיד עם חתימתו, ופוקע ובטל ברגע שמייפה הכוח, או מיופה הכוח נהיים פסולי דין. לעומת זאת, ייפוי כוח מתמשך, נחתם כאשר מייפה הכוח כשיר משפטית ודעתו צלולה, אבל נכנס לתוקף, רק אם וכאשר, יאבד מייפה הכוח את כשירותו המשפטית ויהפוך לפסול דין. בנוסף, ייפוי כוח מתמשך יכול להיות זמני או קבוע, תלוי במנגנון ההכרעה שנקבע מראש במסמך.

•  הבדל נוסף בין ייפוי כוח רגיל לבין ייפוי כוח מתמשך - הוא היקף הסמכויות שניתן לתת למיופה הכוח. ייפוי כוח רגיל נוגע בעיקר לענייני רכוש, ולא לענייני גוף. ייפוי כוח מתמשך יכול להיות רחב יותר, ולכלול סמכויות לטפל בענייני בריאות, רווחה, דת, ועוד. ייפוי כוח מתמשך יכול גם להיות מותאם לצרכים ולרצונות המיוחדים של מייפה הכוח, ולהגדיר הוראות והנחיות מדויקות למיופה הכוח.

 

התיקון שחל בחוק, ומה ההבדל בין אפוטרופוס למיופה כוח מתמשך?

 

בחודש מרץ, שנת 2016, חל תיקון בחוק. השינוי העיקרי אותו הביא התיקון הינו אפשרות לתת ייפוי כוח מתמשך והנחיות של אדם, כך שהוא יוכל לקבוע כיצד יטופלו ענייניו האישיים ומה ייעשה ברכושו. כמו כן, יוכל האדם לכלול הנחיות בנוגע לטיפול רפואי בגופו, כל עוד הוא לא יוכל לקבל את ההחלטות הללו באופן עצמאי. המטרה של השינוי בחוק היא לאפשר לאדם לשמור על כבודו ולממש את רצונותיו במצב שהוא לא יוכל להביע אותם בעצמו. החלק הכי חשוב הוא בפסקה הבאה, מדובר כאן בחוק משנה מציאות!

 

למה אתם חייבים לעשות ייפוי כוח מתמשך?

 

לפני התיקון בחוק : כאשר אדם הפך להיות לא כשיר ( פסול דין ) רק לבית המשפט ניתנה הסמכות לקבוע מי האדם אשר ימונה לשמש לו אפוטרופוס. בית המשפט היה שומע את כל הטיעונים של קרובי המשפחה, במקרים רבים היו חילוקי דעות שנבעו מאינטרסים שונים של בני המשפחה, בעיקר בנוגע לרכושו, ויכוחים אלה יצרו סיכסוכים ופילגו את המשפחה, לפעמים, בשל כך, נאלץ בית המשפט למנות אפוטרופוס חיצוני. עכשיו בטח הבנתם למה כל אדם חייב לעשות ייפוי כוח מתמשך.

 

מינוי מיופה כוח חליפי ומי רשאי להיות מיופה כוח?

 

אדם רשאי לבחור למנות מיופה כוח אחד. בנוסף, רשאי אדם למנות מיופה כוח חליפי, כך שבמקרה שמיופה הכוח הראשון שמונה לא ירצה או לא יהיה מסוגל לפעול בשמו, עדיין יבוצעו הוראותיו. בנוסף, יכול אדם למנות מספר מיופיי כוח. במקרה שאדם ממנה מספר מיופי כוח, חשוב מאוד שהוא יקבע האם הם יפעלו בנפרד או יחד. כמו כן, חשוב לקבוע באילו סמכויות ובאיזו אחריות מחזיק כל אחד ממיופיי הכוח ומי יהיה האדם שיכריע אם יתעוררו ביניהם חילוקי דעות.


ברוב המקרים יהיו הילדים מיופי הכוח של אדם. יחד עם זאת, מיופה הכוח יכול להיות גם חבר קרוב או קרוב משפחה של האדם. ליתר דיוק: כל אדם שהממנה החליט למנות כמיופה כוח יכול להיות מיופה כוח כל עוד הממונה מעל גיל 18, אינו מטפל של הממנה בתשלום, אינו מהווה מיופה כוח של 3 אנשים שאינם בני משפחתו, לא מוגבל בבנק, לא פושט רגל ולא עורך הדין אשר מחתים על ייפוי הכוח.

סוגים של ייפויי כוח מתמשכים

 

 קיימים מספר סוגים של ייפוי כוח מתמשך:

 


1. ייפוי כוח מתמשך בנוגע לענייני רכוש - הממנה רשאי להסמיך את מיופה הכוח לפעול עבורו בכל הנוגע לענייני רכוש, כמו למשל: התנהלות כספית וגבייה של חובות. כמו כן, רשאי הממנה להסמיך את מיופה הכוח לבצע פעולה רכושית אחת בלבד. יש לציין כי אם מדובר על עסקאות מכר בנדל"ן, יהיה צורך בקבלת אישור מבית המשפט. כמו כן, יהיה צורך להגיש לבית המשפט לענייני משפחה בקשה מתאימה על ידי קבלת סיוע מעורך דין נדל"ן או בשם היותר ידוע בישראל עורך דין מקרקעין.


2. ייפוי כוח מתמשך הנוגע לעניינים רפואיים - הממנה רשאי להסמיך את מיופה הכוח לקבל החלטות הקשורות לעניינים רפואיים, כמו למשל: לערוך בדיקות רפואיות או לקבל החלטות בנוגע לביצוע או אי ביצוע הליכים רפואיים.


3. ייפוי כוח מתמשך הנוגע לעניינים אישיים - הממנה רשאי להסמיך את מיופה הכוח לבצע פעולות אישיות הקשורות לנושאים חברתיים, בריאותיים או לעניינים אישיים אחרים.

שכרו של מיופה הכוח

 

הממנה רשאי להחליט בייפוי הכוח כי הממונה יהיה זכאי לקבל שכר. אם הממנה החליט שהממונה יקבל שכר, עליו לקבוע מה יהיה גובה התשלום. בנוסף, זכאי מיופה הכוח להחזר הוצאות בגין ביצוע פעולות עבור הממנה. במידה שהממנה החליט כי מיופה הכוח יקבל שכר עבור תפקידו, תקבע העלות לפי רמת המורכבות של עריכת ייפוי הכוח המתמשך ולפי מספרם של הגורמים המעורבים. ברוב המקרים ינוע הסכום שמיופה הכוח יקבל בין 2,000 שקלים עד 6,000 שקלים.

 

 

עריכת ייפוי כוח מתמשך

 

הממנה עורך את ייפוי הכוח המתמשך מול עורך דין אשר מחזיק בכרטיס חכם. על עורך הדין לעבור הכשרה של האופוטרופוס הכללי. לחלופין - יכול עורך הדין לעבור הכשרה בפני בעל מקצוע (בייפוי כוח רפואי בלבד). ייפוי הכוח המתמשך כולל חתימות של מיפה הכוח, מיופה הכוח ועורך דין. בנוסף כולל ייפוי הכוח חתימה אלקטרונית של עורך הדין.

 

הפקדת ייפוי כוח

 

את ייפוי הכוח המתמשך יש להפקיד אצל האפוטרופוס הכללי על ידי הפקדה מקוונת אשר מבצע עורך דין בעל כרטיס חכם. כמו כן יכולה ההפקדה המקוונת להתבצע על ידי הממנה. 

 

כאשר מדובר על ייפוי כוח מתמשך רפואי, אשר לא נחתם בפני עורך דין המחזיק בכרטיס חכם, אלא בפני פסיכולוג, עובדת סוציאלית, אח או רופא, רק הממנה רשאי להפקידו אצל האפוטרופוס הכללי.

 

האפוטרופוס הכללי יטפל בבקשת ההפקדה רק לאחר שהוא יקבל את העותק המקורי. עם סיומו של הטיפול, יקבל הממנה הודעה עם העתק עבור עורך הדין על דחיה או אישור של בקשת ההפקדה. מהמועד שבו התבצעה הפקדת ייפוי הכוח המתמשך עד שהוא נכנס לתוקף, יקבל הממנה תזכורת מהאפוטרופוס הכללי. התזכורת תשלח אל הממנה פעם אחת בשלוש שנים. המטרה של שליחת התזכורת היא לוודא שהממנה מעוניין להשאיר את ייפוי הכוח המתמשך כפי שהוא ולא לשנותו.

החיים זה מה שקורה בזמן שמתכננים תוכניות

סיפור קטן - תובנה גדולה!

 

דני ואלי היו שני חברים טובים שחיו בחיפה.

דני היה עורך דין מצליח,

ואלי היה מנהל חשבונות בחברת הייטק.

שניהם היו נשואים ואוהבים את משפחותיהם,

ולשניהם היה חשוב לשמור על הוריהם המזדקנים.

 

אבא של דני ואבא שלי אלי גם היו חברים טובים.

הם אהבו לנסוע לדייג בכנרת בכל סוף שבוע.

יום בהיר אחד, 

דני ואלי קיבלו טלפון מבית החולים,

שאמר לכל אחד מהם

שאביהם היה בתאונת דרכים קשה,

ושהוא נמצא במצב קריטי.

הם מיהרו לבית החולים,

ושם קיבלו את החדשות הנוראות:

אביהם היה בתרדמת עמוקה,

ולא היה ברור אם הוא יוכל להתעורר אי פעם.

הם היו בהלם מוחלט,

כל אחד מהם גם היה מודאג ועצוב.

מה יהיה עם אמם,

שהיתה תלויה באביהם לכל דבר.

 

אביו של דני היה חכם ואחראי.

הוא הכין מראש ייפוי כוח מתמשך, 

שנותן לדני סמכות

לטפל בענייני הרכוש, הרפואה והרווחה של אביו,

במקרה שיהפוך לפסול דין.

דני השתמש בייפוי הכוח המתמשך

כדי לנהל את החשבונות של אביו,

לשלם את החשבונות הרפואיים,

להחליט על הטיפולים הנדרשים,

ולדאוג לאמו שתקבל את התמיכה הנכונה.

דני היה מרוצה שאביו השאיר לו הוראות

ברורות ומדויקות על איך לפעול בשמו.

 

לעומת זאת, אלי...

ידע שאביו חשש מעורכי דין ומהמסים,

ושהוא לא היה רוצה לתת לאף אחד

ייפוי כוח מתמשך,

גם לא לאלי.

אלי היה חייב להסתמך

על החלטות של בית המשפט

ושל האפוטרופוס הכללי,

שהיו אחראיים לנהל את העניינים של אביו,

בלי להתחשב ברצונו ובערכיו.

אלי היה מאוכזב שאביו לא נתן לו

את האמון והאחריות לטפל בו,

ושהוא יהיה חייב להתמודד

עם הרבה בירוקרטיה, הוצאת כספים אישיים ועיכובים.

 

הסיפור של דני ואלי

מראה את החשיבות של ייפוי כוח מתמשך,

ואת ההבדלים בין ייפוי כוח מתמשך

לבין מינוי אפוטרופוס.

ייפוי כוח מתמשך

זו דרך מעולה

להבטיח את השקט הנפשי והביטחון

של הממנה ושל מיופה הכוח,

ולהגן על הזכויות והערכים של הממנה.

מינוי אפוטרופוס

הוא דרך להעניק לגורם חיצוני ומוסמך

את הסמכות לנהל את העניינים של הממנה,

בלי להתחשב ברצונו ובערכיו.

ייעוץ והצעת מחיר לשירותי עורך דין ייפוי כוח מתמשך, ללא עלות וללא התחייבות!

 כמה עולה

חוסכים לך זמן וכסף!

 

באתרנו, שירות החוסך את הצורך לחפש עורך דין לייפוי כוח מתמשך, שירות בקש הצעת מחיר הינו ללא עלות וללא התחייבות, משאירים את הפרטים כאן באתר, עד 3 עורכי דין מומחים לייפוי כוח מתמשך יחזרו אליכם טלפונית לייעוץ והצעות מחיר, בדרך זו תקבלו תשובות לכל שאלה שיש לכם ועל הדרך תעשו גם השוואת מחירים.

 

השאלה שכולם שואלים, כמה עולה ייפוי כוח מתמשך? התשובה - כל עורך דין גובה מחיר שונה, טווח המחירים 3,500-7,000 ש"ח, חשוב מאוד לא להתפתות לקחת את ההצעה הזולה ביותר! יותר חשוב מקצועיות עורך הדין והכימיה בינכם, שיהיה בהצלחה עם ייפוי הכוח המתמשך החדש שלך😍

ייעוץ ראשוני בחינם מעורך דין ייפוי כוח מתמשך

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.