ייעוץ והצעת מחיר בקליק מעורך דין עבודה

זכויות עובדים

 

רוצה לדעת איזה זכויות מגיעות לעובדים? מחפש עורך דין מומחה לדיני עבודה?

 

 

זכויות עובדים בדיני עבודה

 

דיני העבודה מסדירים זכויות להם זכאים עובדים. הזכויות מוסדרות באמצעות כלים שונים, לרבות הסכמים קיבוציים.


זכויות העובדים לא ניתנו לעובדים מאז ומעולם, הזכויות הינן פרי מאבקי תנועות סוציאליות, תנועות אלו החלו לדרוש את זכויותיהן במאה ה-19 והיו להן מטרות רבות, ביניהן: להביא לכך שהעובדים יקבלו שכר מינימום, להגביל את שעות העבודה ולמנוע העסקה של ילדים קטנים.

 

המחלוקות בין זכויותיו של המעסיק ובין הזכויות המגיעות לעובדים לא הסתיימו והן קיימות גם בימינו - מצד אחד מעוניין המעסיק לנהל את ענייניו בהתאם לרצונותיו והבנתו ומנגד - שואפים העובדים לשפר את התנאים אשר מגיעים להם.


אם נבחן את המחלוקות השונות הקיימות בימינו בין מעסיקים ועובדים, נוכל לציין בין היתר את חוסר ההסכמה הנוגע לשכר המינימום. כמובן שישנן מחלוקות רבות נוספות, הכל בהמשך המדריך.

 

 

על הזכויות הבסיסיות המגיעות לעובדים באופן כללי

 

במדינת ישראל כפופים יחסי העבודה בין העובדים והמעסיק לרגולציה לפיה מחויב המעסיק להעניק לעובדיו זכויות בסיסיות. חוקי המגן אינם מאפשרים למעסיק שלא לספק לעובדיו את הזכויות הללו, גם אם העובד ויתר עליהן והוויתור מופיע בכתב.


במילים אחרות - חוקי המגן מסדירים את הזכויות המגיעות לעובדים בישראל ובאמצעותם ניתן להבטיח שהעובדים יקבלו תנאים בסיסיים עוד לפני שמתקיימים צווי הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה אישי.

 

בנוגע לשכר שעל המעסיק לשלם לעובדיו, עליו לשלם לעובדים שכר שאינו נמוך משכר המינימום.


כמו כן, על המעביד לשלם לעובדיו עבור שעות עבודה נוספות, חופשה שנתית, ובנוסף, דמי מחלה.


כל מעסיק מחויב לספק לעובדיו הודעה בכתב, כאשר ההודעה מכילה פירוט אודות כל הזכויות אשר מגיעות לעובד על פי החוק. במידה שהמעסיק מעוניין לפטר את העובד או במידה שעובד מעוניין להתפטר, יש להגיש הודעה בכתב.

 

נוסף על הזכויות הבסיסיות אשר מגיעות לעובדים, ישנן הוראות צווי הרחבה. הוראות אלו ניתנו ממשרד העבודה והרווחה והן מוסיפות לעובדים זכויות.


במידה שזכויותיו של עובד נפגעו, רשאי העובד לפנות אל בית הדין לעבודה ולהגיש תביעה. אפשרות נוספת בה יכול העובד לבחור היא לפנות אל משרד העבודה והרווחה ולהגיש תלונה.

 

יש לציין כי במידה שנחתם חוזה עבודה אישי או במקרה שחלים צווי הרחבה או הסכם קיבוצי והם מיטיבים עם העובד יותר מהחוק, יעבוד העובד בהתאם לתנאים המיטיבים.

 

 

הזכויות הבסיסיות המגיעות לעובדים - פירוט קצר על זכויותיו של העובד

 

להלן רשימת זכויות בסיסיות אותן מחויב המעסיק להעניק לעובדיו:

 

 

 • הגנת שכר - זכותו של העובד לקבל שכר עם סיום החודש, כאשר השכר לא יתקבל מאוחר יותר מהתאריך ה-9 לחודש העוקב. בנוסף, על המעסיק לספק לעובד תלוש שכר מפורט בעת קבלת המשכורת.

 

 • הפרשה פנסיונית - על המעסיק להפריש לעובד כספים לקופת פנסיה לאחר שחולפת חצי שנה ממועד תחילת העבודה. אם היה לעובד ביטוח פנסיוני קודם, על המעסיק להפריש את הכספים לאחר שלושה חודשים רטרואקטיבית ממועד התחלת העבודה.

 

 • מתן הודעה לעובד בנוגע לתנאי העבודה - על המעסיק לספק לעובד הודעה הכוללת פרטים הנוגעים לתנאי העבודה והשכר תוך 30 ימים מהמועד בו התחיל העובד לעבוד.

 

 • תשלום שכר מינימום - על המעסיק לשלם לעובד שכר שאינו נמוך משכר המינימום החודשי, השעתי והיומי שנקבעו בחוק.

 

 • שעות נוספות - במידה שעובד עובד שעות נוספות, הוא זכאי לתגמול מיוחד: אם העובד עובד חמישה ימים ומטה בשבוע - הוא יהיה זכאי לתגמול לאחר 9 שעות עבודה, במידה שהעובד עובד 6 ימים ומעלה בשבוע - הוא יהיה זכאי לתגמול לאחר 8 שעות עבודה, אם העובד עובד בשעות הלילה - הוא יהיה זכאי לתגמול לאחר 7 שעות עבודה. בנוסף, יהיה עובד זכאי לתגמול בגין שעות נוספות לאחר שהוא השלים 43 שעות שבועיות. על כל שעתיים נוספות ראשונות ביום זכאי העובד לתגמול בגובה 125%. במידה שהעובד עבד שעות נוספות, הוא יהיה זכאי לתגמול של 150%.

 

 • יום מנוחה שבועי - כל עובד זכאי ליום מנוחה פעם בשבוע, כאשר יום העבודה נמשך 36 שעות ברצף. במקרה שהעובד עבד ביום המנוחה אשר מגיע לו, הוא יהיה זכאי לתגמול של 150%. עובד שעבד שעות נוספות ביום המנוחה זכאי לקבלת תגמול של 175% עבור השעתיים הראשונות. במקרה שהעובד עבד זמן רב יותר, הוא יהיה זכאי לתגמול של 200% עבור השעות הנוספות.

 

 • חופשה שנתית - מספר ימי החופשה אשר מגיעים לעובד בכל שנה מפורטים בחוק חופשה שנתית. עובד זכאי לקבל 15 ימי חופשה ברוטו בכל שנה במשך 4 השנים הראשונות בעבודתו. במידה שהעובד עובד 5 ימים בשבוע, הוא יקבל 11 ימים נטו, במידה שהעובד עובד 6 ימים בשבוע הוא יקבל 13 ימים נטו. חובה על המעסיק לאפשר לעובד לצאת לחופשה ולשלם לו שכר יומי, כאשר העובד אינו צובר ימי חופשה מעבר לשנתיים. במידה שהעובד מסיים את העבודה, הוא זכאי לפדיון ימי החופש שנותרו לו.

 

 • דמי חג - עובד זכאי לתגמול עבור 9 ימי חג במהלך השנה - יום אחד עבור חג שבועות, יום אחד עבור יום העצמאות, יומיים עבור חג פסח, יומיים עבור חג סוכות, יום אחד עבור יום כיפור ויומיים עבור ראש השנה. העובד זכאי לדמי חג גם עבור חגים שחלו שלושה חודשים לאחר המועד בו הוא החל לעבוד, למעט חגים שחלו בימי שבת ובתנאי שהוא לא נעדר יום לאחר החג ויום לפני החג ללא קבלת אישור מהמעסיק.

 

 • דמי הבראה - בתום שנה בה העובד עבד אצל המעסיק זכאי העובד לדמי הבראה. סכום זה נגזר מהסכום שנקבע בצו הרחבה - כאשר מדובר על המגזר הפרטי עומד הסכום על 378 שקלים וכאשר מדובר על המגזר הציבורי עומד הסכום על 421 שקלים, במכפלת ימי הזכאות 7 ימים עבור 4-10 שנים, 6 ימים עבור 2-3 שנים ו- 5 ימים עבור השנה הראשונה.

 

 • דמי נסיעות - במידה שהעובד צריך לנסוע למקום העבודה, בהתאם להגדרת מרחק סבירה - גם אם העובד הולך לעבודה ברגל, זכאי העובד להחזר הוצאות בגין נסיעה. החזר ההוצאות יהיה תואם למחיר נסיעה עבור יום. אפשרות נוספת היא שהעובד יקבל החזר הוצאות בהתאם לעלות חופשי חודשי, העובד יהיה זכאי לתשלום בסכום הנמוך מהשניים.

 

 • חובת השימוע - המשמעות של זכות זו, אשר אינה מוסדרת בחוקי המגן, כי אם תוצר של הפסיקה, היא כי כל עובד זכאי להליך שימוע הוגן טרם פיטוריו. במסגרת השימוע תתקיים שיחה מסודרת והעובד יוכל להתגונן מפני פיטוריו. במידה שהמעסיק אינו פועל בהתאם לפסיקה, עשויה התנהגותו להקנות לעובד זכות לקבלת פיצוי בשל פיטורים שלא בהתאם לחוק.

 

 • הודעה מוקדמת - במידה שעובד פוטר, יהיה העובד זכאי לקבלת הודעה מוקדמת בהתאם לתקופת עבודתו עד לתקופה של חודש. יש לציין כי גם אם העובד מתפטר, עליו לתת הודעה מוקדמת למעסיק בהתאם לתקופה זו.

 

 • פיצויי פיטורים - במידה שעובד פוטר או התפטר בנסיבות המתאימות, יהיה העובד זכאי לקבל פיצויי פיטורים. פיצויים אלו ייגזרו מהשכר האחרון שקיבל העובד - ברוטו, מתאריך תחילת העבודה ותאריך סיום העבודה ומספר השנים בחל"ת. 

 

המעסיק מחויב לשלם את הפיצויים תוך 15 ימים מהמועד שבו הסתיימה תקופת ההעסקה.

 

 

על זכות ההתאגדות - מהי זכות זו?

 

זכות ההתאגדות היא זכות חשובה ביותר, מדובר על זכות דמוקרטית אותה מגבות אמנות בינלאומיות.


אחת האמנות הבולטות ביותר הינה אמנת יסוד עליה חתמו האומות המאוחדות, לפי אמנה זו, אשר עוסקת בזכויות אדם, כל אדם זכאי להגן על ענייניו באמצעות הצטרפות לאגודות.


זכות זו מופיעה במספר חוקים, ביניהם: חוק יישוב סכסוכי עבודה וחוק הסכמים קיבוציים, אך היא לא מוסדרת בחוק.


חוק הסכמים קיבוציים קובע כי חל על המעביד איסור להרע את תנאי העבודה של העובד, לפטר אותו או להפלות אותו משום שהוא לוקח חלק בהתארגנות עובדים. על המעסיק חל איסור להתערב באופן ההתארגנות בכל צורה שהיא.


העיקרון העומד מאחורי התארגנות עובדים הוא שהמעסיק מחזיק בכוח רב יותר מהשכיר, על כן, רשאים העובדים להגן על עצמם ולשמור על הזכויות המגיעות להם מול המעסיק על ידי התארגנות עובדים. בצורה זו יכולים העובדים להיאבק יחדיו עבור שיפור שכרם ותנאי העבודה שלהם.

 

ישנם מספר ארגונים פעילים בישראל אשר מסייעים לעובדים להתאגד כדי להגן על זכויותיהם. בין הארגונים הללו ניתן לציין את: תנועת הנוער העובד והלומד, הסתדרות העובדים הלאומית וההסתדרות הכללית.
 

 

זכויות נשים במקום העבודה

 

כאשר עוסקים בזכויות עובדים באופן כללי במשק הישראלי, אין להתעלם מהזכויות אשר מגיעות לנשים. נושא זה הינו חשוב ורגיש ביותר, שכן עולמינו מציב בפני נשים לא מעט אתגרים מורכבים, חלק מהאתגרים הללו נובעים מעצם היותן נשים וחלק באים לידי ביטוי בתחום העבודה.


על ידי קביעת חוקים הנוגעים למשל להיריון ולידה, ניתן להסדיר את הזכויות ולא להותיר למעסיקים מקום לספק או שיקול דעת.


בין הזכויות המגיעות לנשים יש לציין את זכותה של האשה לצאת לחופשת לידה, זכות זו אינה תלויה ברצונותיו או גחמותיו של המעסיק והוא אינו רשאי לחייב את האשה לעבוד בתקופה זו או לפטר אותה במהלך החופשה.

 

יש לציין שנשים עובדות אשר נמצאות בתקופת ההריון זכאיות לצאת לחופשת לידה בתשלום.


כמו כן, רשאית אשה בהריון לקצר את חופשת הלידה, כאשר החופשה לא תהיה קצרה יותר מ-14 שבועות. על המעסיק חל איסור לדחות את הבקשה או לסרב לבקשה.


מעבר לכך, זכאית האשה לזכויות במהלך תקופת ההריון. בתקופה זו חייב המעסיק לאפשר לאשה יום מנוחה שבועי, כאשר החל מהחודש החמישי להריון עד סיומה של חופשת הלידה אין הוא רשאי להעסיק אותה שעות נוספות. מעבר לכך, ניתנות לאשה זכויות הנוגעות לימים בהם האשה אינה מגיעה לעבודה בשל טיפולי פוריות.

 

 

מה לעשות במקרה שזכויותיו של עובד נפגעו?

 

לצערנו, לא מעטים הם המקרים בהם מעסיקים פועלים בניגוד לחוק ואינם מעניקים לעובדים את הזכויות המגיעות להם.


במקרים רבים מתעוררים בין המעביד והעובד סכסוכים שונים, כמו למשל במקרה של פיצויי פיטורים או הלנת שכר.

 

במקרים מסוימים המעסיק פוגע בתנאי ההעסקה של העובד על מנת לגרום לאחרון להתפטר, בצורה זו מנסים מעסיקים להימנע מתשלום פיצויי פיטורים. כמו כן, ישנם מקרים בהם מעסיקים מפטרים נשים אשר נכנסו להריון.

 

 

תקופת הקורונה וזכויות עובדים

 

 

בתקופה זו - תקופת הקורונה, נפגעו עובדים רבים בשל סגירת חברות ועסקים, כאשר חלק מהחברות והעסקים פיטרו עובדים או הוציאו אותם לחל"ת כדי לצמצם עלויות.

 

חברות ועסקים רבים הגישו בקשה לפירוק חברה משום שהם לא יכלו לעמוד בהתחייבויות שלהם כלפי הספקים והעובדים.


במקרים אלו, בהם העובדים מפוטרים ובמקרים בהם המעסיקים מוציאים את העובדים לחל"ת, משלם הביטוח הלאומי את הכספים. חשוב לדעת שלצד הגשת הבקשה לביטוח הלאומי, רשאים העובדים להגיש תביעת נזיקין ולהפנות אותה אל בעלי המניות של החברה.

 

 

קבלת סיוע מעורך דין המתמחה בדיני עבודה

 

בכל המקרים שצוינו ובמקרים רבים אחרים בהם זכויותיו של העובד נפגעו, רצוי עבור העובד לפנות אל עורך דין המתמחה בדיני עבודה.


תחום דיני עבודה מורכב ביותר ועל ידי קבלת סיוע מעורך דין המתמחה בתחום יהיה ניתן למצוא את הפתרון המתאים לסכסוך שנוצר בין העובד ובין המעביד.

 

בחלק מהמקרים, יוכל עורך הדין להביא להסדר אפשרי, כך שהצדדים לא יצטרכו להגיע לבית המשפט, כאשר במידה שיהיה צורך להגיע לבית המשפט, יסייע עורך הדין לעובד שנפגע לאורך כל הדרך ויגדיל את סיכוייו לקבל את הפיצויים המגיעים לו בגין הפרת התנאים להם הוא זכאי, כמובן שמומלץ לבעל העסק הנתבע כי גם ישכור את שירותיו של עורך דין מומחה לדיני עבודה וזאת כדי לצמצם נזקים ככל האפשר, להגיע לא מוכן למשפט דיני עבודה וללא עורך דין עבודה זו טעות שתעלה ביוקר.

 

רבים מבעלי העסקים חושבים שהפתרון בהתנהלות מול העובדים נמצא אצל רואה החשבון, משבר הקורונה שגרם למאות אלפי ישראלים לאבד את מקום עבודתם, חשף כי רואי החשבון לא באמת יודעים את "חוקי העבודה", העצות שנתנו ללקוחותיהם העצמאים סיבכה אותם כלכלית וגרמה להם להוציא פי כמה כסף ממה שאפשר היה להוציא לו התנהלו נכון ולפי ייעוץ מעורך דין עבודה, העצה שלנו, היא לתת כבר היום לעורך דין לעבור על תלושי משכורות, הסכם קבלה לעבודה, ימי חופשות, ימי מחלה, חוזים מול העובדים, תשלומי פנסיה, הפרשות לפיצויים, תופתעו לגלות כי יימצאו הרבה ליקויים שכדאי לתקן כל עוד אפשר. 
 

 

זכויותיכם נפגעו? הגיע הזמן לפעול כדי לממשן

 

במידה שהזכויות להן אתם זכאים כעובדים נפגעו, חשוב שתפעלו ותפנו אל עורך דין המתמחה בדיני עבודה.


עורך דין המתמחה בתחום יוכל לסייע לכם בכל הדרוש - אם על ידי הגעה להסדר עם המעסיק או על ידי ייצוג בבית המשפט.


אין להקל ראש בנושא דיני עבודה, עובדים נלחמים על זכויותיהם במשך שנים רבות והמלחמה עוד לא נגמרה.

 

תמיד ישנם מקרים בהם הזכויות נפגעות. עמידה על המשמר תסייע בהמשך המאבק ושיפור תנאי העובדים בארץ וברחבי העולם.

 

 

ייעוץ והצעת מחיר מעורכי דין מומחים לייצוג בדיני עבודה, ללא עלות וללא התחייבות!

 

 

חוסכים לך זמן וכסף!

 

 

באתרנו שירות החוסך את הצורך לחפש עורך דין, שירות בקש הצעת מחיר הינו ללא עלות וללא התחייבות, משאירים את הפרטים כאן באתר, עד 3 עורכי דין לענייני דיני עבודה יחזרו אליכם טלפונית לייעוץ והצעות מחיר, בדרך זו תקבלו תשובות לכל שאלה שיש לכם ועל הדרך תעשו גם השוואת מחירים.

 

 

פניות אחרונות
עורך דין עבודה
שלום רב,
האם יש עילה לתביעת המעסיק, לתשלום פיצויי פיטורין בגין התפטרות העובד ששהה בחל"ת כפוי למעלה מחצי שנה.
תודה דניאלה
מושבים בשרון
17/05/2022 12:40:18
עורך דין עבודה
מדובר ב 2 סירובים של רשיון נשק ארגוני אשמח לקבל פרטים אם רלוונטי
אשקלון
12/05/2022 19:26:59
עורך דין עבודה
נמצא בחופשת מחלה ללא הכנסה עקב יתרה אפס בחופשת מחלה.עדיין נחשב מועסק
אשדוד
10/05/2022 09:27:47
עורך דין עבודה
תאונת עבודה
רמת גן - גבעתיים
25/04/2022 11:12:59
עורך דין עבודה
התמצאות בנושא זכויות פנסיוניות בפרט בג"צ קורצקי 2944/10
אזור המרכז
18/04/2022 18:33:04
עורך דין עבודה
עובדת הוראה לתהליך של מיצוי זכויות לפני פרישה
כרמיאל והסביבה
18/04/2022 10:42:39