הפליה בהסדרי הכופר ברשות המסים

 

הפליה בהסדרי הכופר ברשות המסים

 

מאת: עוזי שוחט עו"ד (רו"ח)

 

בעקבות ההתחייבות של רשות המסים לפרסם את כל ההחלטות של ועדות הכופר בבקשות של נישומים להטיל עליהם כופר כחלופה להליך הפלילי, פורסמו ההחלטות בפעם הראשונה בישראל ביום 17.04.07. בשל חובת הסודיות ההחלטות פורסמו ללא שמות הנישומים ובדרך שלא ניתן לזהותם. יחד עם זאת פורסמו נתונים רלבנטיים ביחס לכל אחת מההחלטות, כגון, סכומי המס שהועלמו, סכומי הכופר אשר הושתו ושיקולי ההחלטה.


מההחלטות עולה, כי החשש המוקדם של רשות המסים מפני גל של פניות לבג"ץ על ידי אלה אשר בקשותיהם נדחו, היה מוצדק, שכן לדעתנו צפויות פניות מוצדקות לבג"ץ בנושא זה בטענה להפליה, לחוסר סבירות, לחוסר הגינות ולהפרת כללי המשפט המנהלי על ידי רשות המסים.

 

כך לדוגמא ועדת הכופר קיבלה בקשה מסוימת לכופר בגין השמטת רווח הון בסכום של 5 מיליון ₪, בתמורה לכופר בסכום של מיליון ₪, ובקשה אחרת בגין השמטה של למעלה מ- 3 מיליון ₪ בתמורה לכופר של 170,000 ש"ח.
מנגד, ועדת הכופר דחתה בקשות רבות בגין סכומי העלמה נמוכים בהרבה, כשהנימוק לדחייה הוא "לאור סכום המס המועלם", ומדובר בלמעלה מ- 20 בקשות כאלה, אשר סכום ההעלמה בהן נמוך מ- 5 מיליון ₪. בבקשות רבות שנדחו סכום ההעלמה נמוך ממיליון ₪.

 

במילים אחרות, ההחלטות של ועדת הכופר מעלות תמיהות רבות. כיצד יתכן לאשר לנישום אלמוני שהעלים 5 מיליון ₪ הסדר כופר, כשמנגד דוחים בקשות רבות אחרות, שהסכום המועלם בהן נמוך בהרבה, בנימוק היחידי שהסכום המועלם גבוה ואיננו מאפשר הגעה להסדר כופר.
עוד יצוין, כי כמעט כל הסדרי הכופר נתמכו בהמלצת היחידה החוקרת, וניתן לומר שבלעדי המלצתה הסיכוי לקבלת הסדר כופר שואף לאפס.

 

לדעתנו, לאור החלטות ועדת הכופר, אשר ספק אם תעמודנה במבחן הבג"ץ, יש לשקול האם לקדם את הצעת החוק של חבר הכנסת אופיר פינס, שהציע לבטל את מוסד הכופר בפקודת מס הכנסה בטענה ש"שיטת הכופר היא שורש הרע" וכי "צריך לעקור אותה" הואיל והיא "מאפשרת מקח וממכר והלבנה של עבירות".


צירפנו למאמרנו שתי טבלאות. האחת של בקשות הכופר שהתקבלו, והשנייה של בקשות הכופר שנדחו. ההשוואה בין הטבלאות מלמדת על הבעייתיות הרבה בהחלטות הועדה ועל חוסר אחידות בקריטריונים המיושמים ביחס לנישומים השונים.

 

עדכונים אחרונים
כל מה שצריך לדעת על היטל השבחה
מה שמאי מקרקעין לא יספרו לכם...
חייבים לך כסף? שיקים חוזרים
הכר- עורכי דין מומחים לגביית חובות!