×


תפריט נגישות

פניות אחרונות מהאתר

עורך דין ירושה וצוואה

לרשום את הבית על אח שלי
22-01-2024 17:12

עורך דין ירושה וצוואה

מתענינת בשביל אחותי
23-01-2024 18:45

עורך דין ירושה וצוואה

להתקשר בבקשה בשעות הבוקר
23-01-2024 21:07

עורך דין ירושה וצוואה

25-01-2024 14:47

עורך דין ירושה וצוואה

חושבים לערוך צוואה
25-01-2024 20:25

עורך דין ירושה וצוואה

28-01-2024 14:20

עורך דין ירושה וצוואה

29-01-2024 13:16

עורך דין ירושה וצוואה

עורך דין לכתיבת צוואה
30-01-2024 05:38

עורך דין ירושה וצוואה

צוואה הדדית
02-02-2024 11:27

עורך דין ירושה וצוואה

06-02-2024 14:45

הסכם חלוקת עיזבון

מחפשים לדעת איך לעשות הסכם חלוקת עיזבון? למה כדאי לעשות כזה הסכם?

 

 

הסכם חלוקת עיזבון

 

 

נושא הירושה הינו רגיש ביותר, שכן מעורבים בו אנשים אשר היו קרובים לנפטר ולכל אחד מהם הייתה מערכת יחסים שונה עימו, ציפיות שונות, רצונות ואף אינטרסים שונים.


כאשר ישנם מספר יורשים לעיזבון של הנפטר, יכולים היורשים לערוך ביניהם הסכם חלוקת עיזבון. במאמר זה נסביר על ההסכם, על הסיבות לעריכתו, על ההבדל בין הסתלקות מירושה והסכם חלוקת עיזבון ועל אופן עריכת ההסכם.

 

מהו הסכם חלוקת עיזבון?

 

 

הסכם חלוקת עיזבון הוא הסכם אותו עורכים היורשים על פי הצוואה או החוק, כאשר מטרתם לחלק את העיזבון ביניהם באופן השונה מהאופן שהוגדר בצוואה או לפי הוראות החוק.


כשבוחנים את החוק, ניתן לראות כי באופן עקרוני הוא איננו מגביל את האופן שבו מחולק העיזבון בין היורשים, כך שבמידה שהם מגיעים להסכמה, הם יכולים לפעול לפי החלטותיהם, גם אם הוחלט כי העיזבון יחולק שלא שווה בשווה.

 

 

סיבות לעריכת הסכם חלוקת עיזבון - מדוע כדאי לערוך הסכם חלוקת עיזבון?

 

 

ישנן מגוון סיבות לעריכת הסכם חלוקת עיזבון. במקרים רבים המטרה של היורשים היא להפחית מהמס שיש לשלם. במקרה שלמשל מדובר על נכס, לא יוכלו היורשים לנצל את הפטור מתשלום מס באופן הטוב ביותר כאשר הם ימכרו את הנכס, ללא עריכת ההסכם. כמו כן, עשויים היורשים שלא לרצות לרשת יחדיו את הנכסים של הנפטר ולהיות מעוניינים להפריד בין הנכסים כדי למנוע חיכוכים וקיום הליכים שונים.

 

בכל הקשור למס שיש לשלם על הסכם חלוקת העיזבון - כדי שהחלוקה והעברות של הנכסים יוכרו כעסקת מכירה שאין לשלם עליה מס, צריכה העסקה להתאים לקריטריונים מסוימים. מדובר על תנאים מצטברים:

 

התנאי הראשון הוא שהיורשים יהיו העורכים הבלעדיים של ההסכם, בין אם העריכה נעשית בהתאם לצוואה ובין אם העריכה נעשית על פי החוק. יחד עם זאת, ההסכם לא חייב לכלול את כולם וניתן לערוך אותו כאשר חלקם מהווים צד להסכם.

 

התנאי השני הוא שיש לבצע את החלוקה לפני שהעיזבון מחולק, במילים אחרות: יש לערוך את הסכם חלוקת העיזבון טרם חלוקתו. במידה שההסכם ייערך לאחר החלוקה, הוא לא יהיה קשור לעיזבון, אלא יהיה הסכם רגיל אשר נחתם בין אנשים אשר מחזיקים בנכסים, במצב זה לא יהנו היורשים מפטור ממס בשל העברות שיבוצעו ביניהם. כדי שהתנאי השני יתקיים, רצוי לערוך את הסכם חלוקת העיזבון בהקדם, טרם החלוקה ולצרף את ההסכם לבקשה לצו קיום הצוואה או לבקשה לצו הירושה.

 

התנאי השלישי הוא שעל היורשים לבצע את החלוקה רק מנכסי העיזבון. במילים אחרות: אין להכניס נכסים שאינם כלולים בנכסים הקיימים בעיזבון, גם לא למטרת תשלומי איזון. אם שולמו תשלומי איזון, על התשלומים להתבצע רק מכספי העיזבון.

 

בנוסף, קובע חוק הירושה כי אם ישנו הסכם לחלוקת העיזבון, ההוראות אשר מתייחסות לחלוקת העיזבון על ידי נכסי נדל"ן ספציפיים ובית המשפט אינן חלות.

 

במידה שישנו מנהל עיזבון, רשאי המנהל, גם אם חלק מהיורשים לא הסכימו, לפנות אל בית המשפט ולהציע הסכם חלוקה, כאשר בית המשפט רשאי לאשר את ההסכם שהוצע.

 

אם אחד היורשים לא היה מיוצג או נעדר, יוכל בית המשפט לאשר את הסכם החלוקה במקום הסכמתו.
 

 

האם ישנו הבדל בין הסתלקות מירושה ובין הסכם חלוקת עיזבון?

 

 

קיימות שתי דרכים עיקריות להביא לשינוי בצורת החלוקה של העיזבון במסגרת צוואה או במסגרת החוק. הדרך הראשונה היא באמצעות עריכת הסכם חלוקת עיזבון והדרך השנייה היא באמצעות הסתלקות מירושה. שתי הדרכים הללו שונות זו מזו, שכן הסכם חלוקת עיזבון נערך בין היורשים, אשר מעוניינים לשנות את האופן שבו העיזבון מחולק ביניהם לפי הצוואה או החוק, בעוד הסתלקות מעיזבון פירושה שיורש מוותר על חלקו בעיזבון, לפני שהעיזבון חולק, כך שהוא כבר אינו נחשב ליורש.

 

היורש רשאי להסתלק הסתלקות כללית, כתוצאה מכך יתווסף חלקו בירושה לשאר היורשים, בהתאם לחלקו של כל אחד מהם בעיזבון. כמו כן, יוכל חלקו של היורש לעבור לאדם אחר ואף לאדם שאינו נמנה בין היורשים של הנפטר, כל זאת אם אותו יורש הוא אחיו, ילדו או בן הזוג של המוריש.

 

לסיכום: ההבדל העיקרי בין הסתלקות מירושה והסכם חלוקת עיזבון בא לידי ביטוי בכך שעל הסכם חלוקת עיזבון להיערך בין יורשים בלבד ובמקרה שיורש מסתלק מהירושה, יכול חלקו לעבור לאדם שאינו יורש, בתנאי שהאחרון הינו אחיו, ילדו או בן הזוג של הנפטר.

 

 

עריכת הסכם חלוקת עיזבון

 

 

כדי לערוך הסכם חלוקת עיזבון יש לפנות אל עורך דין אשר מתמחה בתחום דיני צוואות וירושות. בחלק מהמקרים פונים כל היורשים אל עורך דין אחד, בעוד במקרים אחרים פונה כל יורש אל עורך דין אחר.

 

את הסכם חלוקת העיזבון יש לערוך בכתב, צורה זו היא הטובה ביותר, שכן על ידי כתיבת ההסכם בכתב ניתן לבסס היטב את האופן שבו העיזבון מחולק בין היורשים, להציג את הפרטים של הנכסים המחולקים באופן מדויק ולהציג את הפרטים של היורשים אשר מקבלים את הנכסים ואת חלקם המדויק בעיזבון.

 


על ידי כתיבת הסכם חלוקת עיזבון ניתן להציג את כל המידע הרלוונטי באופן מסודר וברור, לייצר וודאות בנוגע לאופן חלוקת העיזבון, להקנות תחושת ביטחון ולמנוע אי הבנות ומחלוקות עתידיות.

 

אם נרכז את הנושאים עליהם יש לשים דגש בעת עריכת הסכם חלוקת עיזבון, נוכל לציין כי יש להקפיד על כך שרק היורשים יהיו צדדים להסכם ולא לכלול קרובים אחרים בהסכם.


כמו כן, יכולים הצדדים להיות רק חלק מהיורשים. בנוסף, יש לציין את מהות ההסכם, אשר יכול להתייחס לחלק מהעיזבון או לכל העיזבון ויש להציע הסכם חלוקה.

 


אם ישנו מנהל לעיזבון, בסמכותו להגיש לבית המשפט הצעת הסכם חלוקה גם אם אין הסכמה של כל היורשים, כאשר בית המשפט יכול לאשר את ההסכם. כמו כן, אין חובה לאשר את ההסכם בבית המשפט ולאחר החתימה יהיה ההסכם בתוקף. נוסף על כך, יש לצרף את הסכם חלוקת העיזבון לצו קיום צוואה או לצו ירושה.
 

 

 

חשיבות קבלת סיוע מקצועי מעורך דין המתמחה בצוואות וירושות

 

 

כדי שהסכם חלוקת העיזבון ייערך בצורה תקינה, אשר תפחית את הסיכויים להתעוררות סכסוכים עתידיים וחוסר הבנות, רצוי מאוד לפנות אל עורך דין אשר מתמחה בדיני ירושה ולחשוב היטב על ההשלכות של ההסכם.


עורך דין מקצועי אשר מתמחה בתחום וצבר ניסיון רב בעריכת הסכמי חלוקת עיזבון יוכל לסייע ליורשים לאורך כל התהליך ולהגדיל את הסיכויים לכך שההסכם יהיה הוגן ומקובל על הצדדים.

 

 

ייעוץ והצעת מחיר לשירותי עורך דין הסכם חלוקת עיזבון ללא עלות וללא התחייבות!

 

 

חוסכים לך זמן וכסף!

 

באתרנו שירות החוסך את הצורך לחפש עורך דין ירושה וצוואות, שירות בקש הצעת מחיר הינו ללא עלות וללא התחייבות, משאירים את הפרטים כאן באתר, עד 3 עורכי דין מומחים להסכם חלוקת עיזבון יחזרו אליכם טלפונית לייעוץ והצעות מחיר, בדרך זו תקבלו תשובות לכל שאלה שיש לכם ועל הדרך תעשו גם השוואת מחירים.

ייעוץ ראשוני בחינם מעורך דין צוואה וירושה

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.