×


תפריט נגישות

פניות אחרונות מהאתר

עורך דין ירושה וצוואה

לרשום את הבית על אח שלי
22-01-2024 17:12

עורך דין ירושה וצוואה

מתענינת בשביל אחותי
23-01-2024 18:45

עורך דין ירושה וצוואה

להתקשר בבקשה בשעות הבוקר
23-01-2024 21:07

עורך דין ירושה וצוואה

25-01-2024 14:47

עורך דין ירושה וצוואה

חושבים לערוך צוואה
25-01-2024 20:25

עורך דין ירושה וצוואה

28-01-2024 14:20

עורך דין ירושה וצוואה

29-01-2024 13:16

עורך דין ירושה וצוואה

עורך דין לכתיבת צוואה
30-01-2024 05:38

עורך דין ירושה וצוואה

צוואה הדדית
02-02-2024 11:27

עורך דין ירושה וצוואה

06-02-2024 14:45

הגנה על צוואה

מחפש לדעת איך להגן על הירושה? איך לגרום למימוש הצוואה?

 

 

הגנה על צוואה

 


נושא הירושה הינו מורכב וסבוך ביותר. פעמים רבות עשויות להתעורר מחלוקות בנוגע לצוואה, מחלוקות אלו עלולות להביא לפגיעה קשה בקשרים שבין היורשים או האנשים שלא נכללו בצוואה ואף להביא לניתוק יחסים בין בני משפחה.

 

לא מעטים הם האנשים שגילו כי גם אם נערכה צוואה אשר כוללת את שמם, אין הצוואה מבטיחה כי הם אכן יקבלו את חלקם, או במילים אחרות: אין כל וודאות כי ההוראות שמפורטות בצוואה אכן יתממשו.

 

לאחר עריכת הצוואה עשויים להופיע מכשולים ואנשים שונים עלולים להגיש התנגדויות לקיום הצוואה. יחד עם זאת, ישנן פעולות שביצוען עשוי למנוע מהמתנגדים לצוואה להשיג את רצונם, את הפעולות הללו יש לבצע בזמנים מסוימים, זמנים אלו קריטיים ביותר.

 

על ידי הגנה על הצוואה ניתן להעלות את הסיכויים לכך שההוראות שניתנו יתבצעו ואף למנוע התנגדות לצוואה ופסילת צוואה.
 

 

פעולות שניתן לבצע כדי להגן על הצוואה - לפני פטירת המצווה ולאחר פטירת המצווה 

 

 

כדי שיהיה ניתן להגן על הצוואה, יש לבצע פעולות מסוימות בשתי נקודות זמן עיקריות: נקודת הזמן הראשונה הינה בעת עריכת הצוואה, וכן, בתקופה הסמוכה לה. הפעולות הללו צריכות להתבצע על ידי המצווה.

 

נקודת הזמן השנייה בה יש לפעול היא לאחר פטירתו של המצווה, כאשר הפעולות צריכות להתבצע על ידי היורשים המפורטים בצוואה

 

להלן הסבר קצר על הפעולות שעל המצווה לבצע ועל הפעולות שעל היורשים לבצע לאחר פטירתו של המוריש:

 

הפעולות שעל המצווה לבצע - על ידי ביצוע מספר פעולות, יכול המוריש להפחית את ההסתברות להגשת התנגדות לקיום צוואתו לאחר פטירתו. כמו כן, תסייע נקיטה בפעולות בהפחתת סיכויי הזכייה של המתנגדים לצוואה. הפעולות שעל המצווה לבצע על מנת להפחית את הסיכוי להתנגדות לצוואה מתרכזות במנגנוני הגנה הנמצאים בניסוחה של הצוואה ובבנייה נכונה של ראיות חיצוניות.

 

על ידי ציון הוראות אשר שוללות מיורשים מסוימים להגיש התנגדות לקיום צוואה ועל ידי קביעה כי המגיש התנגדות לקיום הצוואה לא יקבל את חלקו מהצוואה, ניתן להפחית את הסיכונים לכך שיעלו התנגדויות. ראיות חיצוניות אשר עשויות להפחית את הסיכוי להתנגדויות יכולות לכלול למשל: חוות דעת רפואית אשר ניתנה במועד שבו הצוואה נערכה, הסרטת הצוואה ושלילת מצבים שעשויים לפגום בצוואה ובהוצאתה לפועל.

 

הפעולות שיש לבצע לאחר פטירתו של המצווה (פעולות שמתבצעות על ידי היורשים) - לאחר שהמצווה נפטר, לא ניתן לשנות את הצוואה. יחד עם זאת, ניתן לבצע פעולות שמגדילות את הסיכוי למימוש הצוואה ומפחיתות את הסיכוי לכך שיעלו התנגדויות.


בין הפעולות שיש לבצע, חשוב שכל האנשים שקשורים בצורה זו או אחרת לעריכת הצוואה ימנעו ממסירת מידע אודות הצוואה. בתקופה הסמוכה לפטירתו של המוריש עולים אינטרסים שונים אשר עשויים לפגוע במימושה של הצוואה. דוגמה למצב זה עשויה להיות כאשר אחד היורשים מספר לאנשים אחרים כי הצוואה הגיונית לגמרי, שכן הוא היה האדם היחיד שסייע למצווה. במצב זה, עשוי אותו יורש להימצא עם צוואה אותה לא ניתן לממש, זאת בשל חזקת ה"תלות", בגינה ניתן להעלות את הטענה כי הייתה ליורש השפעה לא הוגנת על המצווה. במילים אחרות: בתקופה שלאחר מותו של המצווה יש לשמור על שתיקה בכל הנוגע לנושא.

 

בנוסף, חשוב מאוד לפנות אל עורך דין אשר מתמחה בתחום ירושות וצוואות.

 

מעבר לכך, יש לאסוף גרסאות מכל המעורבים ובמיוחד מהאדם אשר ערך את הצוואה. רוב האנשים יצדדו באדם הראשון שפנה אליהם, חשוב להיות מודעים לכך, להכיר בנקודות הרגישות שבצוואה ולאתר את הפגמים בצוואה, את אותם פגמים ניתן לפרש בדרכים שונות אשר עלולות להביא לפסילת הצוואה. עורך דין אשר מתמחה בתחום יבחין בפגמים ויוכל למנוע מצבים בהם נטל ההוכחה יוטל על האדם המעוניין בקיום הצוואה.

 

פעולות נוספות שעל היורשים לבצע לאחר פטירתו של המצווה במטרה לקיים את הצוואה כוללות הגשת בקשה לקבלת צו קיום צוואה, את הבקשה יש להגיש לרשם הירושות, גם לצורך ביצוע פעולה זו רצוי להיעזר בעורך דין אשר מתמחה בתחום צוואות וירושות. במידה שנפל פגם בצוואה, יוכל עורך הדין לזהות את הפגם ולדעת מה ניתן לבצע כדי למנוע התנגדות לצוואה. כמו כן, יידע עורך הדין כיצד לפעול במידה שתתקבל התנגדות לצוואה.


יש לציין שלפי חוק הירושה רשאים בית המשפט או רשם הירושות לתקן טעויות מסוימות בצוואה, כך שיהיה ניתן לממש את רצונו של המצווה.


בחלק מהמקרים עשויה התנהלות מחושבת בתקופה שבין מותו של המצווה עד לקבלת צו קיום הצוואה לייצר את ההבדל בין טיפול יעיל בעיזבון ובין התנהלות ממושכת ומתישה אשר נובעת מהגשת התנגדות לצוואה.

 

התנגדות לקיום צוואה - התגוננות מפניה

 

 

על ידי נקיטה בפעולות מסוימות, ניתן לנהל הליך הגנה לאחר שמוגשת התנגדות לצוואה. כדי לדעת אילו פעולות לבצע יש לצפות את המהלכים שהמתנגד עשוי לבצע.

 

זוכים על פי צוואה, עשויים לחוש בטוחים מאוד ולחשוב כי הצוואה מבטיחה להם שהם יקבלו את חלקם וכי מדובר על הליך בטוח, במצב זה לא יבצעו הזוכים פעולות שונות ורק ימתינו עד לסיומו של התהליך. לא פעם, מגלים הזוכים הרגועים כי ההתנהגות הפסיבית ואי הנקיטה בפעולות יזומות בזמן, מביאה לביטול הצוואה.

 

כאשר מדובר על הגנה על ירושה, הדבר הרצוי ביותר הוא להכין את ההגנה מבעוד מועד, כך שיהיה ניתן להגן על הצוואה מפני התנגדות עתידית עוד במהלך חייו של המצווה. כלילת מנגנוני הגנה ואיסוף נתונים רלוונטיים לצד חוות דעת רפואית בנוגע למצבו הבריאותי של המצווה בתקופה בה נערכת הצוואה או בתקופה הסמוכה לה, יכולים לסייע מאוד.


במידה שהוגשה התנגדות לצוואה וההתנגדות התקבלה, על הזוכה לבחון היטב את כל העילות הרלוונטיות לפסילת הצוואה ואת הימצאותם של פגמים צורניים בצוואה. כמו כן, יש להכין את כל הגרסאות של המעורבים, כך שהן יהיו תואמות למציאות הנטענת.

 

הפחתת הסיכויים להתנגדות לצוואה ולפסילת הצוואה

 

 

ניתן להבין כי כדי להגן על הצוואה של המצווה בצורה הטובה ביותר, צריכים גם המצווה וגם היורשים לבצע פעולות שונות. ביצוע הפעולות עשוי להפחית את הסיכויים לכך שיוגשו התנגדויות למימוש הצוואה ויפחית את הסיכויים לכך שהצוואה תיפסל.


מכיוון שמדובר על נושא רגיש ביותר, בו מעורבים אינטרסים רבים, רגשות שונים ולא פעם - לא מעט צדדים, חשוב מאוד להבין את הנושא לעומקו ולנתח את המצב באופן יסודי ומעמיק, זאת על מנת לחזות מהלכים עתידיים שעשויים להתבצע ולמנוע את ביצועם, וכן, להתמודד עם מקרים בהם יוגשו התנגדויות ולמנוע את קבלת ההתנגדויות, רק עורך דין ירושה מקצועי ומנוסה יעזור להכין צוואה חסינה מביטול.

 

התנהלות עצמאית או התנהגות פסיבית לאחר שהוגשה התנגדות לצוואה וחשיבה כי עריכת הצוואה מבטיחה ליורשים כי הם יקבלו את חלקם בצוואה, עלולות להפתיע את היורשים, אשר ימצאו את עצמם, בניגוד לציפיות, מול צוואה שנפסלה.

 

עורך דין מקצועי ומנוסה ידע כיצד לנתח את המצב בצורה מקצועית ומדויקת וינקוט בדרכי הפעולה הנכונות. כמו כן, יוכל עורך הדין להנחות את המעוניינים בהגנה על הירושה ולהסביר להם כיצד לפעול בתקופה הקודמת לפטירתו של המוריש ובתקופה שלאחר פטירתו, בצורה זו יהיה ניתן להגדיל את הסיכויים לכך שהצוואה תתממש.
 

 

ייעוץ והצעת מחיר לשירותי עורך דין הגנה על צוואה ללא עלות וללא התחייבות!

 

חוסכים לך זמן וכסף!

 

באתרנו שירות החוסך את הצורך לחפש עורך דין ירושות וצוואות, שירות בקש הצעת מחיר הינו ללא עלות וללא התחייבות, משאירים את הפרטים כאן באתר, עד 3 עורכי דין מומחים להגנה על צוואות יחזרו אליכם טלפונית לייעוץ והצעות מחיר, בדרך זו תקבלו תשובות לכל שאלה שיש לכם ועל הדרך תעשו גם השוואת מחירים.

 

ייעוץ ראשוני בחינם מעורך דין צוואה וירושה

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.